Trấn Tường Thi Tuyển


  孟子廟聯 ( Liễn Miếu Mạnh Tử )

  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  孟子廟聯 ( Liễn Miếu Mạnh Tử ) Empty 孟子廟聯 ( Liễn Miếu Mạnh Tử )

  Post  UtKhen on Wed Sep 04, 2013 5:25 am

  孟子廟聯 ( Liễn Miếu Mạnh Tử )

  孟子廟聯 ( Liễn Miếu Mạnh Tử ) 32znzvr

  尊王言必称尧舜;Tôn vương ngôn tất xưng nghiêu thuấn
  忧世心同切孔颜。Ưu thế tâm đồng thiết khổng nhan
  孔门功冠三千士;Khổn mon công quán tam thiên sĩ
  周室生当五百年。Châu thất sinh đương ngũ bách niên
  由仁居义,传尧舜禹汤文武周孔之道;Do nhân cư nghĩa truyền nghiêu thuấn vũ thang văn châu khổng chi đạo
  知言养气,充恻隐羞恶恭敬是非之心。Tri ngôn dưỡng khí xung trắc ẩn sai ác cung kính thị phi chi tâm
  千里而来,何必曰利,亦有仁义而已矣;Thiên lý nhi lai hà tất nhật lợi diệc hữu nhân nghĩa nhi dĩ hề
  百世之下,莫不兴起,况于亲炙之者乎。Bách thế chi hạ mạc bất hưng khởi huống ư thân cứu chi giả hô

  入则孝、出则弟,守先王之道以待学者;Nhập tắc hiếu xuất tắc đệ thủ tiên vương chi đạo dĩ đãi học giả仰不愧、俯不怍,得天下英才而教育之。Ngưỡng bất quí phũ bất tố đắc thiên hạ anh tài nhi giáo dục chi


  舍伯夷之清、伊尹之任、柳下惠之和,愿学孔子;Xá bá di chi thanh y doãn chi nhậm liễu hạ huệ chi oà nguyện học khổng tử
  能富贵不淫、贫贱不移、威武不能屈,此谓丈夫。Năng phú quý bất dâm bần tiện bất di uy vũ bất năng khuất thử vị trượng phu


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶

   Current date/time is Sat Sep 21, 2019 8:27 pm