Trấn Tường Thi Tuyển


  洞房新婚对联 ( Liễn Tân phòng thông dụng )

  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  洞房新婚对联 ( Liễn Tân phòng thông dụng ) Empty 洞房新婚对联 ( Liễn Tân phòng thông dụng )

  Post  UtKhen on Wed Jun 12, 2013 3:58 pm

  洞房新婚对联 ( Liễn Tân phòng thông dụng )
  百年伴侣 Bách niên bạn lữ
  千秋良缘 Thiên thu lương duyên .
  道合志同 Đạo hiệp chí đồng 
  花好月圆 Hoa hảo nguyệt viên .
  鸳鸯福禄 Uyên ương phước lộc
  鸾凤吉祥 Loan phụng cát tường .
  柔情似水 Nhu tình tự thuỷ
  佳期如梦 Giai kỳ như mộng .
  赏心悦事 Thưởng tâm nhuệ sự
  美景良辰 Mỹ cảnh lương thần .
  月明金屋 Nguyệt minh kim ốc
  喜上玉屏 Hỷ thượng ngọc bình .

  洞悉人生计 Động tịch nhân sanh kế
  房谋国治安 Phòng mưu quốc trị an .
  洞察乾坤锦 Động sát càn khôn cẫm
  房生子女贤 Phòng sanh tử nữ hiền .
  洞内风光媚 Động nội phong quang mỵ
  房中春意浓 Phòng trung xuân ý nồng .
  洞中春汛发 Động trung xuân tấn phát
  房内杏花开 Phòng nội hạnh hoa khai .
  鸟语纱窗晓 Điểu ngữ sa song hiểu
  莺啼绣阁春 Oanh đề tú các xuân .
  琼楼新春属 Quỳnh lâu tân xuân thuộc
  洞府美鸳鸯 Động phủ mỹ uyên ương .
  屏中金孔雀 Bình trung kim khổng tước
  枕上玉鸳鸯 Chẩm thượng ngọc uyên ương .
  情山栖鸾凤 Tình sơn thê loan phụng
  爱水浴鸳鸯 Á thuỷ dục uyên ương .
  玉室新人笑 Ngọc thất tân nhân tếu
  洞房喜气浓 Động phòng hỷ khí nồng .
  金风过清夜 Kim phong quá thanh dạ
  明月悬洞房 Minh nguyệt huyền động phòng . 
  志于云上得 Chí vu vân thượng đắc 
  人似月中来 Nhân tự nguyệt trung lai .
  于飞调凤卜 Vu phi điều phụng phó
  维梦叶熊占 Duy mộng diệp hùng chiêm .
  清风入蜜月 Thanh phong nhập mật nguyệt
  喜气来洞房 Hỷ khí lai động phòng . 
  摄成双璧影 Nhiếp thành song bích ảnh
  缔结百年欢 Đề kết bách niên hoan .
  爱情香蜜月 Ái tình hương mật nguyệt
  乐曲唱新人 Lạc khúc xướng tân nhân .
  琴和瑟亦雅 Cầm hoà sắc diệc nhã
  花好月为圆 Hoa hảo nguyệt vi viên .
  百年琴瑟好 Báh niên cầm sắc hảo
  千载凤麟祥 Thiên tải phụng lân tường .
  并蒂花尤俏 Bính đế hoa ưu tiêu
  同心爱更深 Đồng tâm ái cánh thâm .
  花间金作屋 Hoa gian kim tác ốc
  灯下玉为人 Đăng hạ ngọc vi nhân .
  和风大地暖 Hoà phong đại địa noãn
  春意新房浓 Xuân ý tân phòng nồng .
  鱼水清泉伴 Ngư thuỷ thanh tuyền bạn
  夫妻白首和 Phu thê bạch thủ hoà .
  屏中金孔雀 Bình trung kim khổng tước
  枕上玉鸳鸯 Chẩm thượng ngọc uyên ương .
  情叙西厢月 Tình tự tây sương nguyệt
  喜气满新房 Hỷ khí mãn tân phòng .
  喜气满庭院 Hỷ khí mãn đình viện
  恋歌盈洞房 Luyến ca dinh động phòng .
  喜满芙蓉帐 Hỷ mãn phù dung trướng 
  花香锦绣堂 Hoa hương cẫm tú đường .
  云拥妆台晓 Vân ủng trang đài hiểu
  花迎宝扇开 Hoa nghinh bảo phiến khai .
  玉室新人笑 Ngọc thất tân nhân tếu
  洞房喜气浓 Động phòng hỷ khí nồng .
  凤凰为世瑞 Phụng hoàng vi thế thoại
  琴瑟谱声新 Cầm sắc phổ thanh tân .
  良宵良辰良景 Lương tiêu lương thần lương cảnh
  佳男佳女佳缘 Giai nam giai nữ giai duyên .
   

  月圆花好鸳鸯笑 Nguyệt viên hoa hảo uyên ương tếu
  璧合珠联鸾凤飞 Bích hiệp châu liên loan phụng phi .
  凤乐梧桐梧乐凤 Phụng lạc ngô đồng ngô lạc phụng
  珠联璧合璧联珠 Châu liên bích hiệp bích liên châu .
  文鸾对舞合欢树 Văn loan đối cũ hiệp hoan thụ
  俊鸟双栖连理枝 Tuấn điểu song thê liên lý chi .
  兰引香风归绣幔 Lan dẫn hương phong quy tú mạn
  燕寻佳梦到新轩 Yến tầm giai mộng đáo tân hiên .
  玉树风前花并蒂 Ngọc thụ phong tiền hoa bính đế
  绣帏月下鸟双栖 Tú vi nguyệt hạ điểu song thê .
  金屋交杯浮蜜酒 Kim ốc giao bôi phù mật tửu
  玉堂燃烛灿琼花 Ngọc đường nhiên chúc xán quỳnh hoa .
  花从春来香能久 Hoa tùng xuân lai hương năng cửu
  爱到深处情自投 Ái đáo thâm xứ tình tự đầu .
  相亲相爱好伴侣 Tương thân tương ái hảo bạn lữ
  同德同心美姻缘 Đồng đức đồng tâm mỹ nhân duyên .
  琴瑟谐声完凤卜 Cầm sắc hài thanh hoàn phụng phó
  云天比翼励鹏程 Vân thiên tỉ dực lệ bằng trình .
  一树好花开并蒂 Nhất thụ hảo hoa khai bính đế
  两名新秀结同心 Lưỡng danh tân tú kết đồng tâm . 
  伴侣百年无二意 Bạn lữ bách niên vô nhị ý
  青春一刻值千金 Thanh xuân nhất khắc trực thiên kim .
  一院桃花红绵绣 nhất viện đào hoa hồng cẫm tú
  万盏银烛引玉人 Vạn trản ngân chúc dẫn ngọc nhân .
  爱浸心灵高格调 Ái tẫm tâm linh cao cách điệu
  情垂眉宇不俗容 Tình thuỳ mi vũ bất tục dung . 
  玉树风前夸并蒂 Ngọc thụ phong tiền khoa bính đế
  绣帏月下看双飞 Tú vi nguyệt hạ khán song phi . 
  洞房两朵荣花烛 Động phóng lưỡng đoá vinh hoa chúc
  灯下一对幸福人 Đăng hạ nhất đôi hạnh phúc nhân .
  歌韵谱成同梦语 Ca vận phổ thành đồng mộng ngữ
  烛花笑对含羞人 Chúc hoa tếu đối hàm si nhân .
  一朝喜结千年爱 Nhất triêu hỷ kết thiên niên ái
  百岁不移半寸心 Bách tuế bất di bán thốn tâm .
  碧海云生龙对舞 Bích hải vân sanh long đối vũ
  丹山日出凤双飞 Đan sơn nhật xuất phụng song phi .
  洞房春暖花并蒂 Động phòng xuân noãn hoa bính đế
  鱼水情深月常圆 Ngư thuỷ tình thâm nguyệt thường viên .
  意似鸳鸯飞比翼 Ý tự uyên ương phi tỉ dực
  情如鸾凤宿同林 Tình như loan phụng túc đồng lâm .
  喜鹊喜期报喜讯 Hỷ thước hỷ kỳ báo hỷ tín
  新燕新春闹新房 Tân yến tân xuân náo tân phòng . 
  别有洞天花正好 Biệt hữu động thiên hoa chánh hảo
  更信环宇月长圆 Cánh tín hoàn vũ nguyệt trường viên .
  结一对同心伴侣 Kết nhất đối đồng tâm bạn lữ
  创百年幸福生活 Sáng bách niên hạnh phúc sanh hoạt .
  自去自来堂前燕 Tự khứ tự lai đường tiền yến
  相亲相爱水中鸳 Tương thân tương ái thuỷ trung uyên .
  笑启彩帏开翡翠 Tếu khải thái vi khai phỉ thuý
  喜铺绣被复鸳鸯 Hỷ phô tú bị phục uyên ương .
  笙韵谱成同梦语 Sanh vận phổ thành đồng mộng ngữ
  烛花笑对含羞人 Chúc hoa tếu đồi hàm si nhân .
  金屋交杯浮卺酒 Kim ốc giao bôi thù cẩn tửu
  玉堂燃烛灿琼花 Ngọc đường nhiên chúc xán quỳnh hoa .
  宝镜台前人似玉 bảo kính đài tiền nhân tự ngọc
  金莺枕侧语如花 Kim oanh chẫm trắc ngữ như hoa . 
  七宝妆成箫弄月 Thất bảo trang thành tiêu lộng nguyệt
  三都赋就笔凌云 Tam đô phú tựu bút lăng vân . 
  伉俪好合般般好 Khang lệ hảo hiệp ban ban hảo
  家庭新建样样新 Gia đình tân kiến dạng dạng tân .
  情深互助互勉励 Tình thâm hỗ trợ hỗ miễn lệ 
  爱在相亲相敬间  Ái tại tương thân tương kính gian .
  玉楼光辉花并蒂 Ngọc lâu quang huy hoa bính đế
  金屋春暖月初圆 Kim ốc xuân noãn nguyệt sơ viên .
  一朝喜结两姓爱 Nhất triêu hỷ kết lưỡng tánh ái
  百岁不移半寸心 Bách tuế bất di bán thốn tâm .
  良缘一世同地久 Lương duyên nhất thế đồng địa cửu
  佳偶百年共天久 Gia ngẩu bách niên cộng thiên trường .
  花烛银灯鸾对舞 Hoa chúc ngân đăng loan đối vũ
  春归画栋燕双飞 Xuân quy hoạ đống yến song phi .
  一岭桃花红锦绣 Nhất lãnh đào hoa hồng cẫm tú
  百盘银烛引新人 Bách bàn ngân chúc dẫn tân nhân .
  大好年华成美事 Đại hảo niên hoa rhanhf mỹ sự
  文明世景结良缘 Văn minh thế cảnh kết lương duyên .
  伉俪云临门结彩 Khang lệ vân lâm môn kết thái
  夫妻志铭心如磐 Phu thê chí minh tâm bàn .
  岁月春新地泛绿 Tuế nguyệt xuân tân địa phiếm lục
  洞房花妍影摇红 Động phòng hoa nghiên ảnh dao hồng .
  洞外桃花开并蒂 Động ngoại đào hoa khai bính đế
  房中鸾凤伴双栖 Phòng trung loan phượng bạn song thê .
  洞外交杯谈喜事 Động ngoại giao bôi đàm hỷ sự
  房中共枕结良缘 Phòng trung cộng chẫm kết lương duyên .
  洞外骚人书墨宝 Động ngoại tao nhân thư mạc bảo
  房中巾帼绘蓝图 Phòng trung cân quốc hoạ lam đồ .
  洞口桃花滋雨露 Động khẩu đào hoa tư vũ lộ
  房中丹桂吐芬芳 Phòng trung đan quế thố phân phương .
  洞中喜种蓝田玉 Động trung hỷ chủng lam điền ngọc
  房内重温红叶诗 Phòng nội trùng ôn hồng diệp thi .
  洞中对饮桃花酒 Động trung đơi ẫm đào hoa tửu
  房内同吟李白诗 Phòng nội đồng ngâm lý bạch thi .
  洞内桃花开半夜 Động nội đào hoa khai bán dạ
  房中桂子结三更 Phòng trung quế tử kết tam canh .
  洞内偷桃心共乐 Động nội thâu đào tâm cộng lạc
  房中剪烛梦常圆 Phòng trung tiễn chúc mộng thường viên
  爱玩讲进仙人洞 Ái ngoan giảng tấn tiên nhân động
  美食光临御膳房 Mỹ thực quang lâm ngự thiện phòng .
  洞内风光娱岁月 Động nội phong quang ngu tuế nguyệt
  房中琴瑟谱春秋 Phòng trung cầm sắc phổ xuân thu .
  洞外雪花飞六出 Động ngoại tuyết hoa phi lục xuất
  房中美女画双眉 Phòng trung mỹ nữ hoạ song mi .
  洞天福地风光好 Động thiên phước địa phong quang hảo
  房暖情浓幸福长 Phùng noãn tình nồng hạnh phúc trường .
  房中美女因羞色 Phòng trung mỹ nữ nhân si sắc
  洞口桃花莫笑人 Động khẩu đào hoa mạc tếu nhân .
  洞宾三醉成仙祖 Động tân tam tuý thành tiên tổ
  房相一谋封汉侯 Phòng tướng nhất mưu phong hán hầu .
  洞内温泉和尚浴 Động nội ôn tuyền hoà thượng dục
  房中石砚秀才磨 Phòng trung thạch nghiễn tú tài ma .

  家庭和睦红花并蒂 Gia đình hoà mục hồng hoa bính đế
  琴瑟相谐金屋生辉 Cầm sắc tương hài kim ốc sanh huy .
  雪地冰天洞房春暖 Tuyết địa băng thiên động phòng xuân noãn
  月圆花好鱼水情深 Nguyệt viên hoa hảo ngư thuỷ thình thâm .
  新郎新娘心心相印 Tân lang tân nương tâm tâm tương ấn
  似龙似凤事事呈祥 Tự long tự phụng sự sự trình tường .

  花灯飞异彩洞房添彩 Hoa đăng phi dị thái động phòng thiêm thái
  明月酒清辉华室生辉 Minh nguyệt tửu thanh huy hoa thất sanh huy .

  爱自情钟从古良缘须己缔 Ái tự chung tình tingf cổ lương duyên tu dĩ đệ

  境由心造如今佳偶胜天成 Cảnh do tâm tạo như kim giai ngẩu thắng thiên thành .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶

   Current date/time is Sat Sep 21, 2019 9:02 pm