Trấn Tường Thi Tuyển


  Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3076
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  Admin on Wed Oct 28, 2015 6:20 am

  汾陽王贊-李白
  忠武英声振德威
  恩光荡荡古今稀
  八男受爵黄金印
  七婿封官碧紫微
  半壁宫花歌宴罢
  满床牙笏肃朝归
  应知积庆源流远
  自有云仍拜锁闱

  Phần Dương Vương táng - Lý Bạch
  Trung võ anh thanh chấn đức uy
  Ân quang đãng đãng cổ kim hy
  Bát nam thụ tước hoàng kim ấn
  Thất tế phong quan bích tử vi
  Bán bích cung hoa ca yến bải
  Mãn sàn nha hốt túc triều quy
  Ứng tri tích khánh nguyên lưu viễn
  Tự hữu vân nhưng bái toả vi


  Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Ca tụng Phần Dương Vương - Lý Bạch
  Đức uy trung vũ thanh danh
  Ơn Vua chói rạng sử xanh ghi tài
  Tước phong triều nội tám trai
  Nhậm quan bảy rể ngọc đai thẻ ngà
  Tiệc bài nhạc tấu cung hoa
  Bãi triều vui tụ cả nhà cao sang
  Bởi do tích khánh khuôn vàng
  Cháu Con thờ tự truyền ngàn đời sau


  Last edited by Admin on Wed Oct 28, 2015 6:49 am; edited 1 time in total


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3076
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  Admin on Wed Oct 28, 2015 6:21 am

  Tặng Quách Tướng Quân - Lý Bạch

  Tướng quân võ trạng thiếu niên

  Ra tay giúp nước giữ yên cõi bờ

  Kiếm đeo chầu sớm tinh mơ

  Về tay roi nhịp tối mờ ngà say

  Con trai Quách Ái đa tài

  Mỹ nhân Công Chúa se ngay chỉ hồng

  Sự tình như mộng tươi trong

  Gặp nhau cùng uống rượu nồng vui say

  赠郭将军-李白

  将军少年出武威

  入掌银台护紫微

  平明拂剑朝天去

  薄暮垂鞭醉酒归

  爱子临风吹玉笛

  美人向月舞罗衣

  畴昔雄豪如梦里

  相逢且欲醉春晖
  Tặng Quách Tướng Quân - Lý Bạch

  Tướng quân niên thiếu xuất vũ uy

  Nhập chưởng ngân đài hộ tử vi

  Bình minh phất kiếm triều thiên khứ

  Bạc mộ thuỳ tiên tuý tữu quy

  Ái tử lâm phong xuy ngọc địch

  Mỹ nhân hướng nguyệt vũ la y

  Trù tích hùng hào như mộng lý

  Tương phùng thả dục tuý xuân huy


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3076
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  Admin on Wed Oct 28, 2015 6:23 am

  Vân Mộng Trạch - Đỗ Mục
  Phướng cờ rồng muốn phất bay
  Kinh thiên kế sách vượt tài Sở Vương
  Siêu nhiên hiểu khách ngàn phương
  Xưa nay chỉ Quách Phần Dương Đường triều


  云梦泽 唐·杜牧

  日旗龙旆想飘扬

  一索功高缚楚王

  直是超然五湖客

  未知始终郭汾阳

  Vân Mộng Trạch - Đỗ Mục

  Nhật kỳ long bái tưởng phiêu dương

  Nhất sách công cao phược Sở vương

  Trực thị siêu nhiên ngũ hồ khách

  Vị tri chung thuỷ Quách Phần Vương


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3076
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  Admin on Wed Oct 28, 2015 6:25 am


  Tạm dịch : ( Sén Quách )
  Qua dinh cũ Phần Dương

  Trước dinh sông núi vẹn nguyên

  Chỉ huy phá giặc giữ yên nước nhà

  Nơi rền múa hát ngang qua

  Rừng hoè cỗ chiếu nắng tà lung linh

  Đường . Triệu Hỗ  经汾阳旧宅

  门前不改旧山河

  破虏曾轻马伏波

  今日独经歌舞地

  古槐疏影夕阳多

  唐.赵嘏

  Kinh Phần Dương cựu trạch

  Môn tiền bất cãi cựu sơn hà

  Phá lỗ tằng khinh mã phục ba

  Kim nhật độc kinh ca vũ địa

  Cổ hoè sơ ảnh tịch dương đa

  Đường . Triệu Hỗ


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  赞汾阳王像 - 北宋·赵普 - Ca Tụng Tượng Phần Dương Vương = Bắc Tống - Triệu Tấn = Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Fri Oct 30, 2015 9:33 am

  Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Ca Tụng Tượng Phần Dương Vương
  Đầu công kiến lập thái bình
  Uy nghi phụng lệnh thượng kinh điện rồng
  Lầu xuân vua ngự đợi trông
  Trước ty Trường Lạc người đông đón chào
  Hiến thi chống giặc mưu cao
  Một lòng trung tín chí hào an bang
  Nước nhà tái tạo vinh quang
  Công Thần hiển hách ngút ngàn trời mây

  赞汾阳王像

  远柱元勋建太平

  军容命具上瑶京

  望春楼上君先侍

  长乐司前众远迎

  拒虏谨施三妙略

  安邦唯尽一忠诚

  国家再造唯卿力

  图想凌烟盖宠荣

  北宋·赵普

  Táng Phần Dương Vương tượng

  Viễn trụ nguyên huân kiến thái bình

  Quân dung mạng cụ thượng dao kinh

  Vọng xuân lâu thượng quân tiên đãi

  Trường lạc ty tiền chúng viễn nghinh

  Cự lỗ cẫn thi tam diệu lược

  An bang duy tận nhất trung thành

  Quốc gia tái tạo duy khanh lực

  Đồ tưởng lăng yên cái sũng vinh

  Bắc Tống - Triệu Tấn


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Fri Oct 30, 2015 9:33 am

  Tạm dịch : ( Sén Quách )
  Ca Tụng Phần Dương Vương
  Đường triều kính trọng hiền thần
  Ba mươi năm khổ một thân chiến bào
  Sử xanh hiển hách công lao
  Nếp nhà danh vọng đời sau lưu truyền
  赞汾阳王

  唐朝推重令公贤

  身系安危三十年

  赫赫功名垂竹帛

  家声留与后人传


  北宋-寇准

  Táng Phần Dương Vương
  Đường triều thôi trọng lệnh công hiền
  Thân hệ an nguy tam thập niên
  Hách hách công danh thuỳ trúc bạch
  Gia thanh lưu dữ hậu nhân truyền
  Bắc Tống - Khấu Chuẩn


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Fri Oct 30, 2015 9:34 am

  Tạm dịch : ( Sén Quách )
  Ca Tụng Phần Dương Vương
  Quốc gia trông cậy lão thần
  Biên cương vang dội tướng Phần Dương Công
  Trí mưu đức độ tinh thông
  Quan trường khâm mệnh điện rồng chiếu vua
  Lạy xưng cha , giặc hàng thua
  Nhân dân nghe thấy mến đua ngưỡng tài
  Sử ghi truyền tụng đến nay
  Cháu con ân hưởng ngày ngày vẻ vang
  赞汾阳王

  国家惟赖老汾阳

  盖世勋名树远疆

  将吏资谋遵德化

  官僚听命肃朝纲

  虏人罗拜齐称父

  黎庶闻过总羡王

  铁卷图形传宦谱

  儿孙世世宠恩光


  北宋-周敦颐

  Táng Phần Dương Vương
  Quốc gia duy lại lão Phần Dương
  Cái thế huân danh thụ viễn cương
  Tướng lệ tư mưu tôn đức hoá
  Quan liêu thính mạng túc triều cương
  Lỗ nhân la bái tề xưng phụ
  Lê thứ văn qua tổng tiện vương
  Thiết quyển đồ hình truyền hoạn phổ
  Nhi tôn thế thế sũng ân quang
  Bắc Tống - Châu Đôn Di


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Fri Oct 30, 2015 9:34 am

  Tạm dịch : ( Sén Quách )
  Ca Tụng Tượng Phần Dương Vương
  Công danh vượt trội Tiêu Hà
  Khổng Minh công trận không qua lão thần
  Giặc hàng tâm phục đức ân
  Thưởng ban nặng nhẹ minh phân chu toàn
  Xả thân phò trợ nước non
  Vững ngôi tể tướng vẹn tròn hiếu trung
  Tượng hình đệ nhất anh hùng
  Đá vàng ghi tạc muôn trùng khó phai

  赞汾阳王像

  令公名望冠萧何

  葛毫储勋汝更多

  心服蛮夷都将相

  身扶国祚宰山河

  钧衡屡秉分轻重

  鼎鼐端居召致和

  图像凌烟为第一

  名镌金石永难磨

  北宋-范仲淹

  Táng Phần Dương Vương Tượng

  Lệnh công danh vọng quán Tiêu Hà

  Cát hào trữ huân nhữ cánh đa

  Tâm phục man di đô tướng tướng

  Thân phù quốc tộ tễ sơn hà

  Quân hoành lũ bỉnh phân khinh trọng

  Đỉnh nãi đoan quân chiêu chí hoà

  Đồ tưởng lăng yên vi đệ nhất

  Danh tuyên kim thạch vĩnh nan ma

  Bắc Tống - Phạm Trọng Yêm


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Fri Oct 30, 2015 9:35 am

  Tạm dịch : ( Sén Quách )
  Khen Đường Tướng Quốc Phần Dương Trung Võ
  Vua Đường Đức Tông
  Cơ trời tạo vựng triều Đường
  Thái bình thịnh thế trào cương sáng ngời
  Ấm no hạnh phúc nơi nơi
  Quan thần mưu trí khắp trời trung lương
  Canh phòng lui giặc biên cương
  Duy nhờ trụ cột Phần Dương tướng tài
  Cầm quân mưa tuyết đắng cay
  Đại thần xã tắc công đầy thưởng ban
  Tượng hình vật tế rở ràng
  Từ đường không thẹn khói nhang lưu truyền .

  唐相国汾阳忠武赞
  唐·德宗

  天祚有唐,奕奕重光。

  宁无否运,盖世忠良。

  白日再中,秋慧失芒。

  目视横流,心竞色藏。

  力扶天柱,唯赖汾阳。

  雪戾将坛,气销帝乡。

  唯师尚父,可通鹰扬。

  图形配享,无愧祠堂。

  Đường Tướng Quốc Phần Dương Trung Võ Táng

  Đường Đức Tông

  Thiên tộ hữu Đường

  Dịch dịch trùng quang

  Ninh vô bỉ vận

  Cái thế trung lương

  Bạch nhật tái trung

  Thu huệ thất mang

  Mục thị hoành lưu

  Tâm cánh sắc tàng

  Lực phò thiên trụ

  Duy lại Phần Dương

  Tuyết lệ tướng đàn

  Khí tiêu đế hương

  Duy sư thượng phụ

  Khả thông ưng dương

  Đồ hình phối hưởng

  Vô hối từ đường .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:24 am

  宋·王安石

  赞词

  翼翼汾阳

  子仪始王

  德完道粹

  功盖于唐

  宜享世泽

  流如海长

  Tống : Vương An Thạch

  Táng từ

  Vực vực Phần Dương

  Tử Nghi thuỷ Vương

  Đức hoàn đạo tuý

  Công cái ư Đường

  Nghi hanh thế trạch

  Lưu như hải trường .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:25 am

  金·赵秉文

  天宝虏骑兴渔阳

  首提孤军起朔方

  扫除戈枪廓氛翳

  再使日月光吾唐

  丹青凌烟谁第一

  功业汾阳异姓王

  当时太尉亦雄伟

  天不留遗壮士伤

  河中重镇甲天下

  浑公与公屹相望

  时危英雄常恨少

  抚壁再拜涕泗滂

  诸首下马识公否

  公虽云亡像在堂

  Triều Kim : Triệu Bỉnh Văn

  Thiên bảo lỗ kỵ hứng ngư dương

  Thủ đề cô quân khởi sóc phương

  Tảo trừ qua thương khuếch phân ế

  Tái sử nhật nguyệt quang ngô đường

  Đan thanh lăng yên thuỳ đệ nhất

  Công nghiệp Phần Dương dị tánh Vương

  Đương thời Thái Uý diệc hùng vĩ

  Thiên bất lưu di tráng sĩ thương

  Hà trung trọng trấn giáp thiên hạ

  Hồn công dữ công ngật vọng tương

  Thời nguy anh hùng thường hận thiểu

  Phù bích tái bái thệ tứ bàng

  Chư thủ hạ mã thức công phẩu

  Công tuy vân vong tượng tại đường .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:26 am

  明·解缙

  华胄遥遥将相家

  大唐忠武播声华

  数知勋业传青史

  屡赐褒封写白麻

  昭代源流传谱系

  明时嗣续振宗葩

  贤裔不负男儿志

  会见飞腾路更赊

  Triều Minh : Giải Tấn

  Hoá trục dao dao tướng tướng gia

  Đại Đường trung vũ bá thanh hoa

  Sổ tri huân nghiệp truyền thanh sữ

  Lũ thí bao phong tã bạch ma

  Chiêu đại nguyên lưu truyền phả hệ

  Minh thời tự tục chấn tông ba

  Duệ hiền bất phụ nam nhi chí

  Hội kiến phi đằng lộ cánh xa .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:26 am

  明·杨伯柯汾州府同知

  明皇竦忠良,宫闼宠妖孽。

  渔阳鼓鼓震,海宇如一决。

  六飞西南行,烽火都城热

  令公起朔方,兵威敬电掣。

  精忠合神武,力能国耻雪。

  二京虚不移,逆虏悉屠灭。

  两江时跳梁,非公气莫夺。

  谗邪或间阻,感激涕流血。

  伟哉一大人,百代真殊绝。

  汾阳王号崇,瞻者钦芳烈。

  Minh : Dương Bá Kha Phần Châu Phủ Đồng Tri

  Minh hoàng tủng trung lương , cung đạt sũng yêu nghiệt

  Ngư dương cổ cổ chấn , hải vũ như nhất quyết

  Lục phi tây nam hành , phong hoả như thành nhiệt

  Lệnh công khởi sóc phương , binh uy kính điện xiết

  Tinh trung hợp thần võ , lực năng quốc sỉ tuyết

  Nhị kinh hư bất di , nghịch lỗ tất đồ diệt

  Lưỡng giang thời khêu lương , phi Công khí ma đoạt

  Sàm tà hoặc gian trở , cảm kích thệ lưu huyết

  Vĩ tai nhất đại nhân , bách đại chân thù tuyệt

  Phần Dương Vương hiệu sùng , chiêm giả khâm phương liệt .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:28 am

  北宋·欧阳修

  当年郭相智谋深

  提策乾纲尽此心

  盖世勋劳昭汗简

  传家文献蔼儒林

  生前义重明时宝

  没后名优上国珍

  今日展图如在目

  恍从鸣佩听纶音

  Bắc Tống : Âu Dương Tu

  Đương niên Quách tướng trí mưu thâm

  Đề sách càn cương tận thử tâm

  Cái thế huân lao chiêu hán giãn

  Truyền gia văn hiến ái nho lâm

  Sanh tiền nghĩa trọng minh thời bảo

  Một hậu danh ưu thượng quốc trân

  Kim nhật triển đồ như tại mục

  Hoảng tùng minh bội thính luân âm .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:29 am

  北宋·欧阳修

  天宝末年,盗发羯虏。

  孰为干城,汾阳尚父。

  首提孤军,不避险阻。

  转占逐北,谊不还顾。

  六飞西狩,伊谁当宁。

  幸有东储,即位灵武。

  克平两京,遂遭鲁恶。

  诡夺兵柄,退焉闲处。

  叶蕃入寇,承命出御。

  收兵分屯,夜聚万炬。

  贼疑且遁,尚多首鼠。

  复屯泾阳,虏来觇悟。

  令公诚存,可得一睹。

  单骑免胄,往见赞普。

  回纥罗拜,宴饮权叙。

  誓好如初,再奠区宇。

  遇人以诚,猜息谋沮。

  八子七婿,宛鸾造羽。

  颔辨诸孙,多寿多嘏。

  Bắc Tống : Âu Dương Tu

  Thiên bảo mạc niên , đạo phát yết lỗ

  Thục vi can thành , Phần Dương thượng phụ

  Thủ đề cô quân , bất tị hiễm trở

  Chuyễn chiếm trục bắc , nghi bất hoàn cố

  Lục phi tây thú , y thuỳ đương ninh

  Hạnh hữu đông trữ , tức vị linh vũ

  Khắc bình lưỡng kinh , toại tao lỗ ác

  Quỷ đoạt binh bính , thoái yên nhàn xứ

  Diệp phiên nhập khấu , thừa mạng xuất ngự

  Thâu binh phân đôn , dạ tụ vạn cự

  Tặc nghi thả thuần , thượng đa thủ thử

  Phục đồn kính dương , lỗ lai chiêm ngộ

  Lệnh công thành tồn , khả đắc nhất đổ

  Đơn kỵ miễn trục , vãng kiến táng phổ

  Hồi hột la bái , yến ẫm quyền tự

  Thệ hảo như sơ , tái điện khu vũ

  Ngộ nhân dĩ thành , sai tức mưu trở

  Bát tử thất tế , uyển loan tạo vũ

  Hạm biện chư tôn , đa thọ đa hỗ .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:29 am

  宋·王安石

  赞词

  翼翼汾阳

  子仪始王

  德完道粹

  功盖于唐

  宜享世泽

  流如海长

  Tống : Vương An Thạch

  Táng từ

  Vực vực Phần Dương

  Tử Nghi thuỷ Vương

  Đức hoàn đạo tuý

  Công cái ư Đường

  Nghi hanh thế trạch

  Lưu như hải trường .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:30 am

  金·赵秉文

  天宝虏骑兴渔阳

  首提孤军起朔方

  扫除戈枪廓氛翳

  再使日月光吾唐

  丹青凌烟谁第一

  功业汾阳异姓王

  当时太尉亦雄伟

  天不留遗壮士伤

  河中重镇甲天下

  浑公与公屹相望

  时危英雄常恨少

  抚壁再拜涕泗滂

  诸首下马识公否

  公虽云亡像在堂

  Triều Kim : Triệu Bỉnh Văn

  Thiên bảo lỗ kỵ hứng ngư dương

  Thủ đề cô quân khởi sóc phương

  Tảo trừ qua thương khuếch phân ế

  Tái sử nhật nguyệt quang ngô đường

  Đan thanh lăng yên thuỳ đệ nhất

  Công nghiệp Phần Dương dị tánh Vương

  Đương thời Thái Uý diệc hùng vĩ

  Thiên bất lưu di tráng sĩ thương

  Hà trung trọng trấn giáp thiên hạ

  Hồn công dữ công ngật vọng tương

  Thời nguy anh hùng thường hận thiểu

  Phù bích tái bái thệ tứ bàng

  Chư thủ hạ mã thức công phẩu

  Công tuy vân vong tượng tại đường .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:31 am

  北宋·欧阳修

  当年郭相智谋深

  提策乾纲尽此心

  盖世勋劳昭汗简

  传家文献蔼儒林

  生前义重明时宝

  没后名优上国珍

  今日展图如在目

  恍从鸣佩听纶音

  Bắc Tống : Âu Dương Tu

  Đương niên Quách tướng trí mưu thâm

  Đề sách càn cương tận thử tâm

  Cái thế huân lao chiêu hán giãn

  Truyền gia văn hiến ái nho lâm

  Sanh tiền nghĩa trọng minh thời bảo

  Một hậu danh ưu thượng quốc trân

  Kim nhật triển đồ như tại mục

  Hoảng tùng minh bội thính luân âm .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:31 am

  北宋·欧阳修

  天宝末年,盗发羯虏。

  孰为干城,汾阳尚父。

  首提孤军,不避险阻。

  转占逐北,谊不还顾。

  六飞西狩,伊谁当宁。

  幸有东储,即位灵武。

  克平两京,遂遭鲁恶。

  诡夺兵柄,退焉闲处。

  叶蕃入寇,承命出御。

  收兵分屯,夜聚万炬。

  贼疑且遁,尚多首鼠。

  复屯泾阳,虏来觇悟。

  令公诚存,可得一睹。

  单骑免胄,往见赞普。

  回纥罗拜,宴饮权叙。

  誓好如初,再奠区宇。

  遇人以诚,猜息谋沮。

  八子七婿,宛鸾造羽。

  颔辨诸孙,多寿多嘏。

  Bắc Tống : Âu Dương Tu

  Thiên bảo mạc niên , đạo phát yết lỗ

  Thục vi can thành , Phần Dương thượng phụ

  Thủ đề cô quân , bất tị hiễm trở

  Chuyễn chiếm trục bắc , nghi bất hoàn cố

  Lục phi tây thú , y thuỳ đương ninh

  Hạnh hữu đông trữ , tức vị linh vũ

  Khắc bình lưỡng kinh , toại tao lỗ ác

  Quỷ đoạt binh bính , thoái yên nhàn xứ

  Diệp phiên nhập khấu , thừa mạng xuất ngự

  Thâu binh phân đôn , dạ tụ vạn cự

  Tặc nghi thả thuần , thượng đa thủ thử

  Phục đồn kính dương , lỗ lai chiêm ngộ

  Lệnh công thành tồn , khả đắc nhất đổ

  Đơn kỵ miễn trục , vãng kiến táng phổ

  Hồi hột la bái , yến ẫm quyền tự

  Thệ hảo như sơ , tái điện khu vũ

  Ngộ nhân dĩ thành , sai tức mưu trở

  Bát tử thất tế , uyển loan tạo vũ

  Hạm biện chư tôn , đa thọ đa hỗ .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:32 am

  北宋·王旦

  公作唐朝社稷臣

  之韬之略妙通神

  素虑忠悃唯思主

  常振军容自感人

  奸党构疑污令望

  野胡罗拜礼严亲

  国家再造功居最

  绘像凌烟迈等伦

  Bắc Tống : Vương Đán

  Công tác Đường triều xã tắc thần

  Chi thao chi lược diệu thông thần

  Tố lư trung khổn duy tư chủ

  Thường chấn quân dung tự cảm nhân

  Gian đảng câu ngưng ô lệnh vọng

  Dã hồ la bái lễ nghiêm thân

  Quốc gia tái tạo công cư tối

  Hội tượng lăng yên mại đẵng luân .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:32 am

  北宋·王旦

  将相盈朝总与闻

  众推尚父独为尊

  每施盛德扶唐祚

  时振清风绕帝阍

  勋业文章昭日月

  声华忠义塞乾坤

  圣皇荣赐恩波洽

  接武夔龙有后昆

  Bắc Tống : Vương Đán

  Tướng tướng dinh triều tổng dữ văn

  Chúng thôi thượng phụ độc vi tôn

  Mỗi thi thịnh đức phò Đường tộ

  Thời chấn thanh phong nhiễu đế hôn

  Huân nghiệp văn chương chiêu nhật nguyệt

  Thanh hoa trung nghĩa trại càn khôn

  Thánh hoàng vinh thí ân ba hợp

  Tiếp võ quỳ long hữu hậu côn .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:33 am

  唐·杜牧
  九金神鼎重丘山
  五玉诸侯杂佩环
  星座通宵狼猎暗
  戌楼吹笛虎牙闲
  斗间紫气龙埋狱
  天上洪炉帝铸颜
  若念西河旧交友
  鱼父应许出函关
  Đường : Đỗ Mục
  Cữu kim thần đỉnh trọng khâu sơn
  Ngũ ngọc chư hầu tạp bội hoàn
  Tinh toạ thông tiêu lang lạp ám
  Nhung lầu xuy địch hổ nha nhàn
  Đẩu gian tử khí long mai ngục
  Thiên thượng hồng lư đế trù nhan
  Nhược niệm tây hà cựu giao hữu
  Ngư phụ ứng hứa xuất hàm quan .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  UtKhen on Wed Nov 11, 2015 5:33 am

  北宋·吕蒙正

  恩赠荣金紫

  重褒禄位高

  文章师孔孟

  事业继萧曹

  尊甫优三策

  难兄善六韬

  满门俱将相

  百世仰勋劳

  Phần Dương Vương Tượng

  ( Bắc Tống : Lữ Mông Chánh )

  Ân tặng vinh kim tử

  Trọng bao lộc vị cao

  Văn chương sư Khổng Mạnh

  Sự nghiệp kế Tiêu Tào

  Tôn phủ ưu tam sách

  Nan huynh thiện lục thao

  Mãn môn cụ tương tướng

  Bách thế ngưỡng huân lao


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶

  Sponsored content

  Re: Dịch thơ Ca tụng A Côn Quách tử Nghi. Tạm dịch : ( Sén Quách )

  Post  Sponsored content


   Current date/time is Wed May 23, 2018 10:02 am