Trấn Tường Thi Tuyển


  THƠ GỞI TỔNG THƯ KÝ

  Share
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  THƠ GỞI TỔNG THƯ KÝ

  Post  UtKhen on Wed Dec 21, 2011 10:11 pm

  THƠ GỞI TỔNG THƯ KÝ
  -- o O o --
  Kính ngài Tổng lý Ban ki Muôn,
  Mấy ông lảnh đạo cũng chung xuồng.
  Đạo đức , hô hào gào bác ái,
  Thế giới công bằng chỉ nói suôn.
  Hy-rô , viếng nạn nhân nguyên-tử,
  Ông đứng nhìn in kép diễn tuồng.
  Đặt vòng hoa trắng , đầu ông cúi,
  Làm lễ cầu siêu , dộng cái chuông.
  Nay xin kể chuyện bà Thủ-tướng,
  Ông duyệt kỷ xong , rỏ ngọn nguồn.
  Trưởng nữ vu-quy , ngày gấp-gấp,
  Nhớ nhung lệ Mẹ , chảy tuôn-tuôn.
  Xin cái vi sa qua dự viếng,
  Bã đành từ chối khiến tôi buồn.
  Thằng con Dược-sĩ thì nó nhận,
  Dốt đặc như tôi nó lại buông.
  Màu da , đẵng cấp , đem kỳ thị,
  Dò xét , săm-soi , tựa lợn chuồng.
  Đòi giấy cữa nhà , tờ lý-lịch,
  Tiết kiệm ngân hàng . lãi bán-buôn.
  Chệt ai vạch áo , người xem thẹo,
  Sắm thêm đồ quí cất trong buồng.
  Đem gởi lâu ngày tiền mất giá,
  Đúng kỳ hạn rút , vốn lỗ luôn,
  Bã bắt ở luôn tôi đâu chịu,
  Lạnh cóng , tôi đâu được . . ở . . .tr . . " trần " .

  Quach Tran Tuong

   Current date/time is Sun Jun 24, 2018 1:33 pm