Trấn Tường Thi Tuyển


  Câu đối Từ Đường 7 chữ ( 七字祠堂對聯 )

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 3185
  Join date : 2011-07-06
  Age : 75
  Location : VietNam

  Câu đối Từ Đường 7 chữ ( 七字祠堂對聯 ) Empty Câu đối Từ Đường 7 chữ ( 七字祠堂對聯 )

  Post  Admin on Sat May 25, 2013 6:24 am

  水源木本承先澤 Thuỷ nguyên mộc bổn thừa tiên trạch
  春露秋霜展孝思 Xuân lộ thu sương triển hiếu tư

  丁蘭刻木思親孝 Đinh lan khắc mộc tư thân hiếu
  孟母斷機教子賢 Mạnh mẫu đoạn cơ giáo tử hiền

  千百年祖宗如在 Thiên bách niên tổ tông như tại
  億萬世子孫同荐 Ức vạn thế tử tôn đồng tiến

  不忘孝友為家政 Bất vong hiếu hữu vi gia chánh
  還冀詩書著祖鞭 Hoàn ký thi thư chước tổ tiên

  以燕以翼宏堂构 Dĩ yến dĩ dực hồng đường cấu
  孔惠孔時洁蒸嘗 Khổng huệ khổng thời khiết chưng thường

  百代孝慈山仰泰 Bách đại hiếu từ sơn ngưỡng thái
  萬年支派水流東 Vạn niên chi phái thuỷ lưu đông

  先代貽言由德澤 Tiên đại di ngôn do đức trạch
  后人繼世翼孫謀 Hậu nhân kế thế dực tôn mưu

  孝友弟㳟皆學問 Hiếu hữu đệ cung giai học vấn
  詩書禮樂盡修齊 Thi thư lễ nhạc tận tu tề

  孝孫有慶祭如在 Hiếu tôn hữu khánh tế như tại
  先袓是皇禮莫愆 Tiên tổ thị hoàng lễ mạc khiên

  金鼎焚香香結彩 Kim đỉnh phần hương hương kết thái
  銀臺秉燭燭生花 Ngân đài bỉnh chúc chúc sanh hoa

  春露秋霜崇祀典 Xuân lộ thu sương sùng tự điển
  父慈子孝篤倫常 Phụ từ tử hiếu đốc luân thường

  儼若孝思孫有慶 Nghiễm nhược hiếu tư tôn hữu khánh
  祭如明在德維馨 Tế như minh tại đức duy hương

  祀功宗德流芳遠 Tự công tông đức lưu phương viễn
  子孝孫賢世澤長 Tử hiếu tôn hiền thế trạch trường

  祖澤百年惟禮樂 Tổ trạch bách niên duy lễ nhạc
  家風十世有箕裘 Gia phong thập thế hữu cơ cầu

  秋霜春露懷先澤 Thu sương xuân lộ hoài tiên trạch
  霞蔚雲蒸啓后人 Hà uý vân chưng khải hậu nhân

  祖硯父田垂燕翼 Tổ nghiễn phụ điền thuỳ yến dực
  階蘭庭桂肇鴻圖 Giai lan đình quế triệu hồng đồ

  神至尊一誠可格 Thần chí tôn nhất thành khả cách
  家常泰萬福攸同 Gia thường thái vạn phúc du đồng

  教孝教忠開世德 Giáo hiếu giáo trung khai thế trạch
  且耕且讀振家聲 Thả canh thả đọc chấn gia thanh

  致孝思高曾以上 Chí hiếu tư cao tằng dĩ thượng
  遵古禮宗廟為先 Tôn cổ lễ tông miếu vi tiên

  繼高曾孝思不匱 Kế cao tằng hiếu tư bất quĩ
  奉俎豆明德惟馨 Phụng tổ đậu minh đức duy hương

  謀烈元貽山石厚 Mưu liệt nguyên di sơn thạch hậu
  蕷蘩時薦水泉香 Dự phồn thời tiến thuỷ tuyền hương

  䋲其袓武惟耕讀 Thằng kỳ tổ võ duy canh đọc
  貽厥孫謀在儉勤 Di quyết tôn mưu tại kiệm cần

  一榜同懷三進士 Nhất bảng đồng hoài tam tiến sĩ
  四傳崇祀兩鄉賢 tứ truyền sùng tự lưỡng hương hiền

  雅言不外詩書禮 Nhã ngôn bất ngoại thi thư lễ
  家教無非孝第慈 Gia giáo vô phi hiếu đệ từ

  僾見愾聞昭祀典 Ái kiến khái văn chiêu tự điển
  貽昌䋲武煥宗祠 Di xương thằng võ hoán tông từ

  滿門忠節傳家內 Mãn môn trung tiết truyền gia nội
  世代宗親在人間 Thế đại tông thân tại nhân gian

  漫說不如我同姓 Mạn thuyết bất như ngã đồng tánh
  須求無黍爾所生 Tu cầu vô thử nhĩ sở sanh

  德洽群黎安衽席 Đức hợp quần lê an nhiệm tịch
  法嚴三尺懍風霜 Pháp nghiêm tam xích lẫm phong sương

  藉讀數章知有祖 Tịch đọc sổ chương tri hữu tổ
  富辰小忿不忘親 Phú thần tiểu phẫn bất vong thân

  同榜一門三進士 Đồng bảng nhất môn tam tiến sĩ
  任綿二甲獨登仙 Nhiệm miên nhị giáp độc đăng tiên

  奕葉簪纓推望族 Dịch diệp trâm anh thôi vọng tộc
  萬年詩禮繼先聲 Vạn niên thi lễ kế tiên thanh

  國寶家聲垂后裔 Quốc bảo gia thanh thuỳ hậu duệ
  新安門第繼遺風 Tân an môn đệ kế di phong

  學堅精選長生訣 Học kiên tinh tuyển trường sanh quyết
  志富拒交禪受圖 Chí phú cự giao thiền thụ đồ

  袓德流芳思木本 Tổ đức lưu phương tư mộc bổn
  宗功浩大想水源 Tông công hạo đại tưởng thuỷ nguyên

  樹發千枝根共本 Thụ phát thiên chi căn cộng bổn
  江水流源同萬支 Giang thuỷ lưu nguyên đồng vạn chi

  袓德振千秋大業 Tổ đức chấn thiên thu đại nghiệp
  宗功啓百世文明 Tông công khải bách thế văn minh

  杏苑鴻才開宗代 Hạnh uyễn hồng tài khai tông đại
  吉城仙跡著孫時 Cát thành tiên tích chước tôn thời

  兄弟同科三進士 Huynh đệ đồng khoa tam tiến sĩ
  子孫四世兩鄉賢 Tử tôn tứ thế lưỡng hương hiền

  楚水源淵來百世 Sở thuỷ nguyên uyên lai bách thế
  黔山袓豆紹千秋 Kiềm sơn tổ đậu thiệu thiên thu


  ( còn tiếp )


  _________________

  汾陽世澤
  Câu đối Từ Đường 7 chữ ( 七字祠堂對聯 ) 160q8eq  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sat Sep 21, 2019 9:02 pm