Trấn Tường Thi Tuyển


  六字春聯 ( Câu đối Tết 6 chữ )

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 3185
  Join date : 2011-07-06
  Age : 75
  Location : VietNam

  六字春聯 ( Câu đối Tết 6 chữ ) Empty 六字春聯 ( Câu đối Tết 6 chữ )

  Post  Admin on Mon Jan 14, 2013 10:38 am

  萬里江山如畫 Vạn lý giang sơn như hoạ
  百年世紀長春 Bách niên thế kỷ trường xuân

  與梅松竹交友 Dữ mai tòng trúc giao hữu
  擇蘭荷菊為鄰 Trạch lan hà cúc vi lân

  人壽年豐祿満 Nhân thọ niên phong lộc mãn
  花香柳綠春濃 Hoa hương liễu lục xuân nồng

  日暖風調雨順 Nhật noãn phong điều vũ thuận
  家和人壽年豐 Gia hoà nhân thọ niên phong

  功業長留天地 Công nghiệp trường lưu thiên địa
  光輝永照人間 Quang huy vĩnh chiếu nhân gian

  舊歲悉除舊弊 Cựu tuế thích trừ cựu tệ
  新春大樹新風 Tân xuân đại thụ tân phong

  冬盡梅花點點 Đông tận mai hoa điểm điểm
  春回爆竹聲聲 Xuân hồi bạo trúc thanh thanh

  共慶春回大地 Cộng khánh xuân hồi đại địa
  同歌喜到人間 Đồng ca hỷ đáo nhân gian

  掃除拜金邪氣 Tảo trừ bái kim tà khí
  樹立崇德佳風 Thụ lập sùng đức giai phong

  山碧千峰競秀 Sơn bích thiên phong căng tú
  水清百鳥爭春 Thuỷ thanh bá điểu tranh xuân

  九域同歌盛世 Cữu vực đồng ca thịnh thế
  七音共慶豐年 Thất âm cộng khánh phong niên

  日曰生財有道 Nhật nhật sanh tài hữu đạo
  春春納福無涯 Xuân xuân nạp phước vô nhai

  心似春花怒放 Tâm tự xuân hoa nộ phóng
  財如瑞雪翻飛 Tài như thoại tuyết phiên phi

  四序先臨首祚 Tứ tự tiên lâm thủ tác
  萬家同得長春 Vạn gia đồng đắc trường xuân

  冬去山明水秀 Đông khứ sơn minh thuỷ tú
  春來鳥語花香 Xuân lai điểu ngữ hoa hương

  處處春光普照 Xứ xứ xuân quang phổ chiếu
  年年人物風流 Niên niên nhân vật phong lưu

  慶幸一年復始 Khánh hạnh nhất niên phục thuỷ
  祝福萬戶更新 Chúc phúc vạn hộ canh tân

  紅杏香滿晴陌 Hồng hạnh hương mãn tịnh mạch
  青梅酸滴陽枝 Thanh mai toan trích dương chi

  歡炮聲聲報喜 Hoan pháo thanh thanh báo hỷ
  紅聯對對迎春 Hồng liên đối đối nghinh xuân

  滿戶晴光瑞氣 Mãn hộ tịnh quang thoại khí
  一門福壽安康 Nhất môn phúc thọ an khang

  喜看春光普照 Hỷ khán xuân quang phổ chiếu
  笑迎泰運頻來 Tếu nghinh thái vận tần lai

  旭日橫空出世 Húc nhật hoành không xuất thế
  腊梅做雪迎春 Lạp mai tố tuyết nghinh xuân

  杜宇一聲春曉 Đỗ vũ nhất thanh xuân hiểu
  黄鶯幾囀歲新 Hoàng oanh kỷ chuyễn tuế tân

  接福壽星門第 Tiếp phước thọ tinh môn đệ
  迎春致富人家 Nghinh xuân chí phú nhân gia

  景麗風花雪月 Cảnh lệ phong hoa tuyết nguyệt
  歲迎春夏秋冬 Tuế nghinh xuân hạ thu đông

  喜爆聲聲報歲 Hỷ bạo thanh thanh báo tuế
  紅燈盞盞迎春 Hồng đăng trản trản nghinh xuân

  竹露松風蕉雨 Trúc lộ tùng phong tiêu vũ
  茶清琴韻書生 Trà thanh cầm vận thư sanh

  歲歲三春得意 Tuế tuế tam xuân đắc ý
  年年萬事開心 Niên niên vạn sự khai tâm

  花發滿城錦繡 Hoa phát mãn thành cẫm tú
  春生大地文章 Xuân sanh đại đia văn chương


  _________________

  汾陽世澤
  六字春聯 ( Câu đối Tết 6 chữ ) 160q8eq  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sat Sep 21, 2019 8:51 pm