Trấn Tường Thi Tuyển

  BẢNG PHÂN GIAI THỨ HỌ QUÁCH DÒNG TỔ ĐOAN-TRAI CÔNG PHẦN-DƯƠNG

  Share

  Admin
  Admin

  Posts: 2217
  Join date: 2011-07-06
  Age: 69
  Location: VietNam

  BẢNG PHÂN GIAI THỨ HỌ QUÁCH DÒNG TỔ ĐOAN-TRAI CÔNG PHẦN-DƯƠNG

  Post  Admin on Thu Apr 05, 2012 7:39 am

  BẢNG PHÂN GIAI THỨ HỌ QUÁCH DÒNG TỔ ĐOAN-TRAI CÔNG PHẦN-DƯƠNG
  ( Thôn Bạch-Thuỷ Đường , Đồng-Bát Vu , Trúc-Kiều , Nam-Dương )

  Đời thứ 1 : ĐOAN (端).
  Đời thứ 2. : NGƯƠN (元). Phân ra 4 chi
  Đời thứ. 3. : HÃN (玕).
  Đời thứ. 4. : TRIỀU (朝).
  Đời thứ. 5 : NHƯỢC (若)
  Đời thứ 6. : ĐIỀU (調).
  Đời thứ. 7. : SĨ (仕).
  Đời thứ. 8. : DUY (維).
  Đời thứ. 9. : VĂN (文).
  Đời thứ. 10 : ĐÌNH (廷).
  Đời thứ. 11. : THẾ (世).
  Đời thứ 12. : BAN (邦).
  Đời thứ. 13 : TÔNG (宗).
  Đời thứ. 14 : THỦ (守)
  Đời thứ 15. : QUỐC (國).
  Đời thứ. 16 : TRIỆU (兆).
  Đời thứ. 17. : TRỌNG (仲)
  Đời thứ 18. : XƯƠNG (昌).
  Đời thứ. 19 : KHÂM (欽).
  Đời thứ. 20 : SÙNG (崇).
  Đời thứ 21. : ĐỨC (德).
  Đời thứ. 22 : TƯỢNG (象).
  Đời thứ. 23. : HIỀN (賢)
  Đời thứ 24. : PHONG (豐).
  Đời thứ. 25 : HANH (亨).
  Đời thứ. 26. : DỰ (豫)
  Đời thứ 27 : ĐẠI (大).
  Đời thứ. 28 : DỰC (翼).
  Đời thứ. 29. : DỊ (䙫)
  Đời thứ 30. : HỮU (有).
  Đời thứ. 31 : QUANG (光).
  Đời thứ. 32. : NHÂN (仁).
  Đời thứ 33. : NGHĨA (義).
  Đời thứ. 34 : LỄ (禮).
  Đời thứ. 35. : TRÍ (智)
  Đời thứ 36. : TU (修).
  Đời thứ. 37 : TỀ (齊).
  Đời thứ. 38. : TRỊ (治).
  Đời thứ 39. : BÌNH (平).
  Đời thứ. 40 : ÔN (温).
  Đời thứ. 41. : LƯƠNG (良).
  Đời thứ 42 : KHIÊM (謙).
  Đời thứ. 43 : NHƯỢNG (讓).
  Đời thứ. 44 : MINH (明).
  Đời thứ 45. : DOÃN (允).
  Đời thứ. 46 : ĐỐC (篤).
  Đời thứ. 47. : THÀNH (誠)


  _________________


  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Chúc quý vị luôn có nụ cười trên môi study

  Thân aí
  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)

   Current date/time is Mon Apr 21, 2014 10:08 pm