Trấn Tường Thi Tuyển


    Tình Có Cũng Như Không.

    Share

    Admin
    Admin

    Posts : 2871
    Join date : 2011-07-06
    Age : 72
    Location : VietNam

    Tình Có Cũng Như Không.

    Post  Admin on Mon Mar 02, 2015 6:35 pm

    Một thương chớ để anh buồn,
    Hai thương hãy trả lời anh mấy câu.
    Ba thương làm việc như trâu,
    Bốn thương vẫn sống bên nhau mặc dầu.
    Năm thương tình có như không,
    Sáu thương kẻ ở giang đầu, cuối sông.
    Bảy thương nếu gặp một lần,
    Tám thương có được như ngày tân-hôn.
    Chín thương bù lấp lần lần,
    Mười thương sản-xuất đều đều tặng anh.
    Mười một chồng vợ duyên lành,
    Mười hai = " nguyên lố" thuận-hoà = thành tiên.
    Bài thơ tân-thời " Mười Thương "
    Cả bầy con gái nước Nam quá rành.
    Sáu câu vọng cổ thật lanh,
    Chịu thua, hết thuốc chữa trị......... " Mười Thương ".

    Thanh Lien
    連鎮源


    _________________

    汾陽世澤
    Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

    Trân trọng cám ơn


    郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
      Current date/time is Wed Mar 01, 2017 10:56 pm