Trấn Tường Thi Tuyển


  慈母墓碑对联 ( Câu đối bia mộ Mẹ )

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 3185
  Join date : 2011-07-06
  Age : 75
  Location : VietNam

  慈母墓碑对联 ( Câu đối bia mộ Mẹ ) Empty 慈母墓碑对联 ( Câu đối bia mộ Mẹ )

  Post  Admin on Tue Feb 18, 2014 1:52 am

  横批 ( Hoành Phi ) :

  德善千秋. Đức thiện thiên thu
  淑德可封. Thục đức khả phong
  跨鹤仙去. Khoa hạc tiên khứ
  犹可追忆. Do khả truy ức
  音容往在. Âm dung vãng tại
  白云望断. Bạch vân vọng đoạn
  萱堂风冷. Huyên đường phong lãnh
  无母何恃. Vô mẫu hà thị
  慈爱难忘. Từ ái nan vong
  前世典范. Tiền thế điển phạm
  后人楷模. Hậu nhân khải mô
  名留后世. Danh lưu hậu thế
  德及乡梓. Đức cập hương tử
  难忘淑德. Nan vong thục đức
  永记慈恩. Vĩnh ký từ ân
  哲人其萎. Triết nhân kỳ uỷ
  鹤归华表. Hạc quy hoa biểu
  宝婺星沉. Bảo vụ tinh trầm
  凤落长空. Phượng lạc trường không
  驾返瑶池. Giá phản diêu trì
  淑德可风. Thục đức khả phong
  福寿全归. Phước thọ toàn quy
  典型宛在. Điển hình uyển tại
  勤劳一生. Cần lao nhất sinh
  俭朴家风. Kiệm phác gia phong
  教子有方. Giáo tử hữu phương
  忠厚待人. Trung hậu đãi nhân
  德及梓里. Đức cập tân lý
  名留后世. Danh lưu hậu thế
  永垂不朽. Vĩnh thuỳ bất tú
  千古流芳. Thiên cổ lưu phương
  音容宛在. Âm dung uyển tại
  松柏长青. Tòng bá trường thanh
  驾返蓬莱. Giá phản bồng lai
  骑鲸西归. Kỵ kình tây quy
  母仪千古. Mẫu nghi thiên cổ
  女史流芳. Nữ sử lưu phương
  巾帼英雄. Cân quắc anh hùng

  对联 ( Câu đối )

  慈母安息;Tứ mẫu an tức
  借主恩怀。Tá chủ ân hoài

  慈颜小犊行;Từ nhan tiểu độc hảng
  春晖寸草心。Xuân huy thốn thảo tâm
  高风传梓里;Cao phong truyền tân lý
  亮节照后人。Lượng tiết chiếu hậu nhân
  名山藏玉墓;Danh sơn tàng ngọc mộ
  浩德蔚人文。Hạo đức uỷ nhân văn
  名山多秀色;Danh sơn đa tú sắc
  福地永光辉。Phước địa vĩnh quang huy
  重山朝吉地;Trùng sơn triêu cát địa
  叠水颂佳城。Điệp thuỷ tụng giai thành
  前辈安吉地;Tiền bối an cát địa
  后代启荣昌。Hậu đại khải vinh xương
  青山处处美;Thanh sơn xứ xứ mỹ
  子孙代代昌。Tử tôn đại đại xương
  身去音容在;Thân khứ âm dung tại
  寿终德望存。Thọ chung đức vọng tồn
  星辰常作伴;Tinh thìn thường tác bạn
  草木永为邻。Thảo mộc vĩnh vi lân
  一生心性厚;Nhất sinh tâm tính hậu
  百世子孙贤。Bách thế tử tôn hiền
  一生行好事;Nhất sinh hành hảo sự
  千古流英名。Thiên cổ lưu anh danh
  懿德千秋在;Ý đức thiên thu tại
  佳城万古春。Giai thành vạ cổ xuân
  英灵千秋在;Anh linh thiên thu tại
  佳城万古存。Giai thành vạn cổ tồn
  有尘风自扫;Hữu trần phong tự tảo
  无灯月长明。Vô đăng nguyệt trường minh

  绿水源远长流;Lục thuỷ nguyên lưu viễn
  子孙万代荣昌。Tử tôn vạn đại xương
  凝聚群峰秀气;Ngưng tụ quần phong tú khí
  永庇百代昌荣。Vĩnh tí bách đại xương vinh

  爱心不逝如地久;Ái tâm bất thệ như địa cửu
  恩育儿孙情天长。Ân dục nhi tôn tình thiên trường
  慈恩育子情无限;Từ ân dục tử tình vô hạn
  爱心泽后芳流长。Ái tâm trạch hậu phương lưu trường
  为女尤知母辛苦;Vi nữ vưu tri mẫu tân khổ
  当子更记亲温情。Đương tử canh ký thân ôn tình
  美德人间耀儿女;Mỹ đức nhân gian diệu nhi nữ
  音容天堂保子孙。Âm dung thiên thượng bảo nhi tôn
  三思未报劬劳德;Tam tư vị báo cù lao đức
  一世难忘养育恩。Nhất thế nan vong dưỡng dục ân
  先妣饱经风霜苦;Tiên tỉ bảo kinh phong sương khổ
  儿孙永铭养育恩。Nhi tôn vĩnh minh dưỡng dục ân
  恩育儿孙如地厚;Ân dục nhi tôn như địa hậu
  福泽后辈似天高。Phúc trạch hậu bối tự thiên cao
  终天唯有思亲泪;Chung thiên duy hữu tư thân lệ
  寸草痛无益母灵。Thốn thảo thống vô ích mẫu linh
  爱泽后辈比地久;Ái trạch hậu bối bỉ địa cửu
  恩育儿孙连天长。Ân dục nhi tôn liên thiên trường
  宝婺光沉天上宿;Bảo vụ quang trầm thiên thượng túc
  莲花香观佛前身。Liên hoa hương quán phật tiền thân
  蝶化竟成辞世梦;Điệp hoá cánh thành từ thế mộng
  鹤鸣犹作步虚声。Hạc minh do tác bộ hư thanh
  鹃啼五夜凄风冷;Quyên đề ngũ dạ thê phong lảnh
  鹤唳三更苦雨寒。Hạc khóc tam canh khổ vũ hàn
  绮阁风凄伤鹤唳;Kỳ các phong thê thương hạc khóc
  瑶阶月冷泣鹃啼。Dao giai nguyệt lảnh khấp quyên đề
  慈竹临风空有影;Từ trúc lâm phong không hữu ảnh
  晚萱经雨不留芳。Vãn huyên khinh vũ bất lưu phương
  母仪千古留桑梓;Mẫn nghi thiên cổ lưu tang tử
  长记慈恩传后贤。Trường ký từ ân truyền hậu hiền
  湖海星峰拱北斗;Hồ hải tinh phong cống bắc đẩu
  梦笔生花产栋梁。Mộng bút sinh hoa sản đống lương
  案朝福海千秋盛;Án triều phước hải thiên thu thạnh
  地接桃津万代兴。Địa tiếp đào tân vạn đại hưng
  良山贵向乘生气;Lương sơn quý hướng thừa sinh khí
  玉水藏风永吉祥。Ngọc thuỷ tàng phong vĩnh cát tường
  花落胭脂春去早;Hoa lạc nhân chi xuân khứ tảo
  魂销锦帐梦来惊。Hồn tiêu cẩm trướng mộng lai kinh
  西地驾已归王母;Tây địa giá vĩ quy vương mẫu
  南国辉空仰婺星。Nam quốc huy không ngưỡng vụ tinh
  慈竹霜寒丹凤集;Từ trúc sương hàn đan phụng tập
  桐花香萎白云悬。Đồng hoa hương uỷ bạch vân huyền
  良操美德千秋在;Lương thao mỹ đức thiên thu tại
  高节亮风万古存。Cao tiết lượng phong vạn cổ tồn
  慈竹临风延永泽;Từ trúc lâm phong diên vĩnh trạch
  晚萱经雨有余馨。Vãn huyên khinh vũ hữu dư hinh
  美德常齐天地永;Mỹ đức thường tề thiên địa vĩnh
  嘉风久伴山河存。Gia phong cửu bạn sơn hà tồn
  水色山光衬吉地;Thuỷ sắc sơn quang sấn cát địa
  花香鸟语颂鸿恩。Hoa hương điểu ngữ tụng hồng ân
  蓬山此去无多路;Bồng sơn thử khứ vô đa lộ
  瑶池迎母小玉挽。Diêu trì nghinh mẫu tiểu ngọc van
  教子相夫称美德;Giáo tử tương phu xứng mỹ đức
  节俭勤劳存懿范。Tiết kiệm cần lao tồn ý phàm
  美德良操存天地;Mỹ đức lương thao tồn thiên địa
  正气芳名惠子孙。Chánh khí phương danh huệ tử tôn
  茶品千秋风雨韵;Trà phẩm thiên thu phong vũ vận
  花开万代桂兰芳。Hoa khai vạn đại quế lan phương
  常观碧水流源远;Thường quan bích thuỷ lưu nguyên viễn
  永佑后人福泽长。Vĩnh hựu hậu nhân phước trạch trường
  慈诲千载犹在耳;Từ hối thiên đại do tại nhĩ
  懿德万年永流芳。Ý đức vạn niên vĩnh lưu phương
  慈母训言千古在;Từ mẫu huấn ngôn thiên cổ tại
  子孙领教万年存。Tử tôn lỉnh giáo vạn niên tồn
  此地山川添秀色;Thử địa sơn xuyên thiêm tú sắc
  升天紫气佑儿孙。Thăng thiên tử khí hựu nhi tôn
  凤舞名山呈异彩;Phụng vũ danh sơn trình dị thái
  形安吉地显光辉。Hình an cát địa hiển quang huy
  高山此地曾埋玉;Cao sơn thử địa tằng mai ngọc
  花月其人可铸金。Hoa nguyệt kỳ nhân khả đào kim
  高卧名山多福荫;Cao ngoạ danh sơn đa phước ấm
  长眠福地永光辉。Trường miên phước địa vĩnh quang huy
  美德常齐天地在;Mỹ đức thường tề thiên địa vĩnh
  英灵永垂宇宙间。Anh linh vĩnh thuỳ vũ trụ gian
  桂馥兰芳钟毓秀;Quế phức lan phương chung dục tú
  人杰地灵锦绣图。Nhân kiệt địa linh cẩm tú đồ
  后环青山千古秀;Hậu hoàn thanh sơn thiên cổ tú
  前抱绿水万代昌。Tiền bão lục thuỷ vạn đại xương
  教子相夫称美德;Giáo tử tương phu xưng mỹ đức
  节俭勤劳存懿范。Tiết kiệm cần lao tồn ý phạm
  慷慨解囊呈爱德;Khảng khái giải nang trình ái đức
  栏栅闪亮树高风。Lan sách thiểm lượng thụ cao phong
  灵安福地卧真穴;Linh an phước địa ngoạ chân huyệt
  子孙世代福无休。Tử tôn thế đại phước vô hưu
  灵山翠翠留懿范;Linh sơn thuý thuý lưu ý phạm
  碧水盈盈泽后昆。Bích thuỷ doanh doanh trạch hậu côn
  龙腾吉地光辉远;Long đằng cát địa quang huy viễn
  鸠跃名山福荫多。Cưu dược danh sơn phước ấm đa
  漫步龙山随缱绻;Mạn bộ long sơn tuỳ khiển quyển
  畅游福岭任逍遥。Sướng du phước lãnh nhậm tiêu diêu
  美德与山河长在;Mỹ đức dữ sơn hà trường tại
  英灵同松柏永青。Anh linh đồng tòng bá vĩnh thanh
  名山高卧光辉远;Danh sơn cao ngoạ quang huy viễn
  吉地长眠福泽多。Cát địa trường miên phước trạch đa
  明月恩光千秋照;Minh nguyệt ân quang thiên thu chiếu
  灵山兰桂万年春。Linh sơn lan quế vạn niên xuân
  千秋城地留胜迹;Thiên thu thành địa lưu thắng tích
  万代儿孙拜先亲。Vạn đại nhi tôn bái tiên thân
  且喜座中先得月;Thử hỷ toạ trung tiên đắc nguyệt
  不妨睡处亦看山。Bất phương thuỳ xứ diệc khán sơn
  青山常绿托先母;Thanh sơn thường lục thác tiên mẫu
  福荫永垂佑后人。Phước ấm vĩnh thuỳ hựu hậu nhân
  五岳河川多美景;Ngũ ngạc hà xuyên đa mỹ cảnh
  青山绿水好风光。Thanh sơn lục thuỷ hảo phong quang
  青山源远护吉地;Thanh sơn nguyên viễn hộ cát địa
  碧水长流霭瑞云。Bích thuỷ trường lưu ái thoại vân
  茹苦含辛抚儿女;Nhũ khổ hàm tân phủ nhi nữ
  厚德载福荫子孙。Hậu đức đới phước ấm tử tôn
  扇动余风维巽令;Phiến động dư phong duy tốn lệnh
  形藏五岳护坤元。Hình tàng ngũ nhạc hộ càn khôn
  四面青山绕吉地;Tứ diện thanh sơn nhiểu cát địa
  五方龙脉供仙灵。ngũ phương long mạch cộng tiên linh
  四面青山绕吉地;Tứ diên thanh sơn nhiểu cát địa
  一堆黄土映佳城。Nhất đồi hoàng thổ ánh giai thành
  他山石借佳城固;Tha sơn thạch tá giai thành cố
  懿德碑铭福泽绵。Ý đức bi minh phước trạch miên
  五岳河川多美景;Ngũ nhạc hà xuyên đa mỹ cảnh
  青山绿水好风光。Thanh sơn lục thuỷ hảo phong quang
  四面青山悬彩画;Tứ diện thanh sơn huyền thái hoạ
  一轮明月照佳城。Nhất luân minh nguyệt chiếu giai thành
  永怀先亲安吉地;Vĩnh hoài tiên thân an cát địa
  佑启后嗣誉全球。Hựu khải hậu tự dự toàn cầu
  木本水源怀先德;Mộc bổn thuỷ nguyên hoài tiên đức
  枝荣叶茂启后人。Chi vinh diệp mậu khải hậu nhân

  德沐桃李名高金鼎;Đức mộc đào lý danh cao kim đỉnh
  功裕芝兰节映冰壶。Công dủ chi lan tiết ánh băng hồ
  一世操劳惠及三代;Nhất thế thao lao huệ cập tam đại
  永生难忘芳流百年。Vĩnh sanh nan vong lưu phương bách thế
  传家不外为善两字;Truyền gia bất ngoại vi thiện lưỡng tự
  教子只在积德一端。Giáo tử chỉ tại tích đức nhất đoan
  母爱如山天地恭肃;Mẫu ái như sơn thiên địa cung túc
  亲情齐天日月同辉。Thân tình tề thiên nhật nguyệt đồng huy
  剪月裁云深恩长在;Tiễn nguyệt tài vân thâm ân trường tại
  问晴课雨美德永恒。Vấn tịnh khoá vũ mỹ đức vĩnh hằng

  传家不外为善两字;Truyền gia bất ngoại vi thiện lưỡng tự
  教子只在积德一端。Giáo tử chỉ tại tích đức nhất đoan
  得山水情其人不朽;Đắc sơn thuỷ tình kỳ nhân bất tú
  怀凌云志儿孙必贤。Hoài lăng vân chí nhi tôn tất hiền
  德沐桃李名高金鼎;Đức mộc đào lý danh cao kim đỉnh
  功裕芝兰节映冰壶。Công dủ chi lan tiết ánh băng hồ
  剪月裁云深恩长在;Tiễn nguyệt tài thâm ân trường tại
  问晴课雨美德永恒。Vấn tịnh khoá vũ mỹ đức vĩnh hằng
  母德流芳香飘中外;Mẫu đức lưu phương hương phiêu trung ngoại
  佳城永固气壮山河。Giai thành vĩnh cố khí tráng sơn hà
  取静于山寄情于水;Thủ tịnh ư sơn ký tình ư thuỷ
  虚怀若竹清气若兰。Hư hoài nhược trúc thanh khí nhược lan
  山辉川媚光华相映;Sơn huy xuyên mỵ quang hoa tương ánh
  子贵孙贤仁寿同登。Tử quý tôn hiền nhân thọ đồng đăng
  一生辛勤德传梓里;Nhất sinh tân cần đức truyền tử lý
  终身节俭范式亲朋。Chung thân tiết kiệm phạm thí thân bằng
  懿德长存子孙托福;Ý đức trường tồn tử tôn thác phước
  非份莫求世代永昌。Phi phận mạc cầu thế đại vĩnh xương
  慷慨解囊功高道义;Khảng khái giải nang công cao đạo nghĩa
  踊跃捐资永播芳名。Dũng dược quyên tư vĩnh bá phương danh

  念前辈克勤克俭创业;Niệm tiền bối khắc cần khắc kiệm sáng nghiệp
  勉后裔课耕课读振家。Miễn hậu duệ khoá canh khoá đọc chấn gia
  天马映佳城大德必受;Thiên mã ánh giai thành đại đức tất thụ
  金龟排茔地长发其祥。Kim quy bài oanh địa trường phát kỳ tường

  风范亿万年长传后代;Phong phạm ức van niên trường truyền hậu đại
  典型千百世永驻人间。Điển hình thiên bách thế vĩnh trú nhân gian
  日月星辰三光呈异彩;Nhật nguyệt tinh thìn tam quang trình dị thái
  春秋冬夏四季浴清芬。Xuân thu đông hạ tứ quý dục thanh phân

  天人下凡哺育子贵女孝;Thiên nhân hạ phàm phủ dục tử quý nữ hiếu
  正果终成今日重归仙班。Chánh quả chung thành kim nhật trùng quy tiên ban
  淑卿长眠伴春风沐春晖;Thục khanh trường miên bạn xuân phong mộc xuân huy
  华盖天成待故人续故情。Hai cái thiên thành đãi cố nhân tục cố nhân tình
  驻祥云群岭纷来朝圣地;Trú tường vân quần lãnh phân lai triêu thánh địa
  腾瑞霭山峦叠至拥凤台。Đằng thoại ái sơn loan điệp chí ủng phụng đài

  为儿女,一生操劳求安定;Vi nhi nữ nhất sinh thao lao cầu an định
  佑后人,耗尽心血伴仙归。Hựu hậu nhân hao tận tâm huyết bạn tiên quy

  相濡百世涟水依旧山秀色;Tương nhu bách thế liên thuỷ y cựu sơn tú sắc
  光耀后人懿德永在祖恩深。Quang diệu hậu nhân ý đức vĩnh tại tổ ân thâm
  冥冥无际一祭哪堪报亲母;Minh minh vô tế nhất tế na kham báo thân mẫu
  茫茫世事魂若有灵鉴我思。Mang mang thế sự hồn nhược hữu giám ngã tư

  淡定安详 慈母辛勤育后辈;Đạm định an tường từ mẫu tân cần dục hậu bối
  仙鹤西行 子女感恩拜先人。Tiên hạc tây hành tử nữ cảm ân bái tiên nhân
  志在四方 有是母乃生是子;Chí tại tứ phương hữu thị mẫu nãi sinh thị tử
  胸怀祖国 闻其志如见其人。Hung hoài tổ quốc văn kỳ chí như kiến kỳ nhân
  慈恩难忘 音容永在如地久;Từ ân nan vong âm dung vĩnh tại như địa cửu
  爱泽共存 教诲长留似天高。Ái trạch cộng tồn giáo hối trường lưu tự thiên cao

  承家多有德,北斗钟灵征吉地;Thừa gia đa hữu đức bắc đẩu chung linh chinh cát địa
  继代有仁风,湖山毓秀兆佳城。Kế đại hữu nhân phong hồ sơn tô tú triệu giai thành
  情操白如银,洁净晶莹光如雪;Tình thao bạch như ngân khiết tịnh tinh oanh quang như tuyết
  慈心红盛火,鲜明炽烈映红梅。Từ tâm hồng thịnh hoả tiên minh chức liệt ánh hồng mai

  定乾坤,操劳为儿女,功高堪比日月;Định càn khôn thao lao vi nhi nữ công cao kham tỉ nhật nguyệt
  仙鹤游,西天伴王母,德厚尤胜古今。Tiên hạc du tây thiên bạn vương mẫu đức hậu ưu thắng cổ kim


  _________________

  汾陽世澤
  慈母墓碑对联 ( Câu đối bia mộ Mẹ ) 160q8eq  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sat Sep 21, 2019 8:55 pm