Trấn Tường Thi Tuyển


  对联 ( Câu đối )

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 3185
  Join date : 2011-07-06
  Age : 75
  Location : VietNam

  对联 ( Câu đối ) Empty 对联 ( Câu đối )

  Post  Admin on Fri Feb 14, 2014 2:00 pm

  对联 ( Câu đối )

  景行风范在;Cảnh hành phong phạm tại
  顺理懿德存。Thuận lý ý đắc tồn
  紫气盈福地;Tử khí doanh phước địa
  祥云拥洞天。Tường vân ủng động thiên
  传家维孝悌;Truyền gia duy hiếu dệ
  养性在忠良。Dưỡng tính tại trung lương
  福田祖上种;Phước điền tổ thượng chủng
  心地子孫耕。Tâm địa tử tôn canh
  祖德无穷厚;Tổ đức vô cùng hậu
  儿孙百代贤。Nhi tôn bách đại hiền
  训言犹在耳;Huấn ngôn do tại nhĩ
  睹物常思亲。Đổ vật thường tư thân
  一生心性厚;Nhất sinh tâm tính hậu
  百世子孙贤。Bách thế tử tôn hiền
  先人德望在;Tiên nhân đức vọng tại
  后辈业绩高。Hậu bối nghiệp tích cao
  紫气蔼吉地;Tử khí ái cát địa
  灵龙拥洞天。Linh long ủng động thiên
  墓前明月照;Mộ tiền minh nguyêt chiếu
  岭上梅花香。Lỉnh thượng mai hoa hương
  福地福无限;Phước địa phước vô hạn
  乐土乐千秋。Lạc thổ lạc thiên thu
  牛山迎龙水;Ngưu sơn nghinh long thuỷ
  青冢伴佳田。Thanh hào bạn giai điền
  立志齐今古;Lập chí tề kim cổ
  存厚传祖宗。Tồn hậu truyền tổ tông
  光前家声起;Quang tiền gia thanh khởi
  裕后世泽长。Dủ hậu thế trạch trường
  高风传梓里;Cao phong truyền tử lý
  亮节照后人。Lượng tiết chiếu hậu nhân
  虎山脉吉地;Hổ sơn mạch cát địa
  龙像绕仙灵。Long tượng nhiểu tiên linh
  青山藏盛德;Thanh sơn tàng thịnh đức
  黄土护祖灵。Hoàng thổ hôn tổ linh
  名山藏玉墓;Danh sơn tàng ngọc mộ
  浩德蔚人文。Hạo đức uỷ nhân văn
  名山多秀色;Danh sơn đa sắc tú
  福地永光辉。Phước địa vĩnh quang huy
  重山朝吉地;Trùng sơn triêu cát địa
  叠水颂佳城。Điệp thuỷ tụng giai thành
  前辈安吉地;Tiền bối an cát địa
  后代启荣昌。Hậu đại khải vinh xương
  青山处处美。Thanh sơn xứ xứ mỹ
  子孙代代昌。Tử tôn đại đại hiền
  青山埋筋骨;Thanh sơn mai cân cốt
  风雨育儿孙。Phong vũ dục nhi tôn
  青山绕佳地;Thanh sơn nhiểu giai địa
  子孙世代贤。Tử tôn thế đại hiền
  山川环吉地;Sơn xuyên hoàn cát địa
  脉源拱佳城。Mạch nguyên cống giai thành
  星辰常作伴;Tinh thìn thường tác bạn
  草木永为邻。Thảo mộc vĩnh vi lân
  一生心性厚;Nhất sinh tâm tính hậu
  百世子孙贤。Bách thế tử tôn hiền
  一生行好事;Nhất sinh hành hảo sự
  千古流英名。Thiên cổ lưu anh danh
  懿德千秋在;Ý đức thiên thu tại
  佳城万古春。Giai thành vạn cổ xuân
  英灵千秋在;Anh linh thiên thu tại
  佳城万古存。Giai thành vạn cổ tồn
  有尘风自扫;Hữu trần phong tự tảo
  无灯月长明。Vô đăng nguyệt trường minh

  命佐岐山开国;Mệnh tá kỳ sơn khai quốc
  望隆渭水传家。Vọng long vị thuỷ truyền gia
  绿水长流源远;Lục thuỷ trường lưu nguyên viễn
  子孙万代荣昌。Tử tôn vạn đại vinh xương
  凝聚群峰秀气;Ngưng tụ quần phong tú khí
  永庇百代昌荣。Vĩnh tí bách đại xương vinh
  奉毕生之勇志;Phụng tất sinh chi dũng chí
  缔一世之英名。Đế Nhất thế chi anh danh

  光前裕后承世泽;Quang tiền dủ hậu thừa thế trạch
  春露秋霜亿先灵。Xuân lộ thu sương ức tiên linh
  祥云玉宇家业振;Tường vân ngọc vũ gia nghiệp chấn
  瑞绕重门子孙贤。Thoại nhiểu trùng môn tử tôn hiền
  忠孝传家承先祖;Trung hiếu truyền gia thừa tiên tổ
  诗书继世育后人。Thi thư kế thế dục hậu nhân
  虎卧青山增福泽;Hổ ngoạ thanh sơn tăng phước trạch
  龙藏绿水聚千祥。Long tàng lục thuỷ tụ thiên tường
  灵安福地卧真穴;Linh an phước địa ngoạ chân huyệt
  恩及子孙享康宁。Ân cập tử tôn hưởng khang ninh
  启后裕良图施政;Khải hậu dủ lương đồ thi chính
  承先光祖德厚恩。Thừa tiên tổ đức hậu ân
  廷风浩浩涤新宇;Đình phong hạo hạo điều tân vũ
  洧水悠悠润舊川。Vị thuỷ du du nhận cựu xuyên
  风清福地祥光照;Phong thanh phước địa tường quang chiếu
  云护佳城紫气笼。Vân hộ giai thành tử khí lung
  忠孝传家承先祖;Trung hiếu truyền gia thừa tiên tổ
  诗书继世育后贤。Thi thư kế thế dục hậu hiền
  祥光灿烂照先祖;Tường quang xán lạn chiếu tiên tổ
  瑞气蒸腾裕后昆。Thoại khí chưng đằng dủ hậu côn
  英灵已作蓬莱客;Anh linh dĩ tác bồng lai khách
  德范犹励后代人。Đức phạm do lê hậu đại nhân
  千年笔架昌文运;Thiên niên bút giá xương văn vận
  绝代神龟举将才。Tuyệt đại thần quy cử tướng tài
  世泽永绵浮瑞霭;Thế trạch vĩnh miên phù thoại ái
  家风远播起祥光。Gia phong viễn bá khởi tường quang
  灵山宝穴千古秀;Linh sơn bảo huyệt thiên cổ tú
  瑞彩祥云万年昌。Thoại thái tường vân vạn niên xương
  地连八斗文光聚;Địa liên bát đẩu văn quang tụ
  峰拱大湖瑞气盈。Phong cống đại hồ thoại khí doanh
  漫步龙山随缱绻;Mạn bộ long sơn tuỳ khiển quyển
  畅游福岭任逍遥。Sươngs du phước lỉnh nhậm tiêu diêu
  祥光灿烂照先祖;Tường quang xán lạn chiếu tiên tổ
  瑞气蒸腾裕后昆。Thoại khí chưng đằng dủ hậu côn
  寿比千年龟鹤永;Thọ tỉ thiên niên quy hạc vĩnh
  福荫后代子孙贤。Phước ấm hậu đại tử tôn hiền
  依水傍山大福地;Y thuỷ bàn sơn đại phước địa
  步云攀桂有缘门。Bộ vân bảng quế hữu duyên môn
  龙旺穴真发富贵;Long vượng huyệt chân phát phú quý
  砂青水秀子孙兴。Sa thanh thuỷ tú tử tôn hưng
  旺龙真穴千秋富;Vượng long chân huyệt thiên thu phú
  砂水朝抱万载昌。Sa thuỷ triều bao vạn đại xương
  岭上梅花香五里;Lỉnh thượng mai hoa hương ngũ lý
  墓前明月照三更。Mộ tiền minh nguyệt chiếu tam canh
  来山必然发甲第;Lai sơn tất nhiên phát giáp đệ
  去水定主获贞祥。Khứ thuỷ định chủ hoạch trinh tường
  祖宗座落龙真地;Tổ tông toạ lạc long chân địa
  儿孙登科齐喜欢。Nhi tôn đăng khoa tề hỷ hoan
  祖德宗功征祥瑞;Tổ đức tông công chinh tường thoại
  学高才富迎达腾。Học cao tài phú nghinh đạt đằng
  后环青山千古秀;Hậu hoàn thanh sơn thiên cổ tú
  前抱绿水万年昌。Tiền bao lục thuỷ vạn niên xương
  百世昌隆赖先辈;Bách thế xương long lại tiên tổ
  千秋功德垂子孙。Thiên thu công đức thuỳ tử tôn
  报效先辈唯修德;Báo hiệu tiên bối duy tu đức
  希冀儿孙当尽忠。Hy ký nhi tôn đương tận trung
  灵安福地卧真穴;Linh an phước địa ngoạ chân huyệt
  子孙世代福无休。Tử tôn thế đại phước vô hưu
  日月交辉临福地;Nhật nguyệt giao huy lâm phước địa
  山川聚秀归洞天。Sơn xuyên tụ tú quy động thiên
  青山永护祖魂盛;Thanh sơn vĩnh hộ tổ hồn thịnh
  绿水常歌孙灵昌。Lục thuỷ thường ca tôn linh xương
  龙蟠虎踞吉祥地;Long bàn hổ cứ cát tường địa
  水青山秀艳阳天。Thuỷ thanh sơn tú diễm dương thiên
  魂追日月千秋盛。Hồn truy nhật nguyệt thiên thu thịnh
  魄护儿孙万代昌。Phách hôn nhi tôn vạn đại xương
  天赠福地施祖久;Thiên tặng phước địa thi tổ cửu
  水造芳坟护孙长。Thuỷ tạo phương phần hộ tôn trường
  苍天无意留人恨;Thuơng thiên vô ý lưu nhân hận
  青山有情佑后贤。Thanh sơn hữu tình hựu hậu nhân
  操如松柏清如竹;Thao như tòng bá thanh như trúc
  言可经纶行可师。Ngôn khả kinh luân hành khả sư
  茶品千秋风雨韵;Trà phẩm thiên thu phong vũ vận
  花开万代桂兰芳。Hoa khai vạn đại quế lan phương
  常观碧水流源远;Thường quan bích thuỷ lưu nguyên viễn
  永佑后人福泽长。Vĩnh hựu hậu nhân phước trạch trường
  慈诲千载犹在耳;Từ hải thiên đại do tại nhĩ
  懿德万年永流芳。Ý đức vạn niên vĩnh lưu phương
  功德常昭垂千古;Công đức thường chiêu thuỳ thiên cổ
  恩泽长绵仰万年。Ân trạch trường miên ngưỡng vạn niên
  龙台福地卧真穴;Long đài phước địa ngoạ chân huyệt
  子孙世代仰无休。Tử tôn thế đại ngưỡng vô hưu
  千秋佳城留胜迹;Thiên thu giai thành lưu thắng tích
  万代儿孙拜先亲。Vạn đại nhi tôn bái tiên thân
  四面青山绕吉地;Tứ diện thanh sơn nhiểu cát địa
  五方龙脉供仙灵。Ngũ phương long mạch cộng tiên linh
  四面青山绕吉地;Tứ diện thanh sơn nhiểu cát địa
  一堆黄土映佳城。Nhất đồi hoàng thổ ánh giai thành
  五岳河川多美景;Ngũ nhạc hà xuyên đa mỹ cảnh
  青云绿水好风光。Thanh vân lục thuỷ hảo phong quang
  一轮红日照福地;Nhất luân hồng nhật chiếu phước địa
  万里明月拥佳城。Vạn lý minh nguyệt ủng giai thành
  四面青山悬彩画;Tứ diện thanh sơn huyền thái hoạ
  一轮明月照佳城。Nhất luân minh nguyệt chiếu giai thành
  永怀先亲安吉地;Vĩnh hoài tiên thân an cát địa
  佑启后嗣誉全球。Hựu khải hậu tự dự toàn cầu
  木本水源怀先德;Mộc bổn thuỷ nguyên hoài tiên đức
  枝荣叶茂启后人。Chi vinh diệp mậu khải hậu nhân

  祖德宗功千秋福泽;Tổ đức tông công thiên thu phước trạch
  子承孙继万世荣昌。Tử thừa tôn kế vạn thế vinh xương
  慎终追远广布德泽;Thận chung truy viễn quảng bố đức trạch
  奉先思孝普生光辉。Phụng tiên tư hiếu phổ sinh quang huy
  得山水情其人不朽;Đắc sơn thuỷ tình kỳ nhân bất tú
  怀凌云志儿孙必贤。Hoài lăng vân chí nhi tôn tất hiền
  德沐桃李名高金鼎;Đức mộc đào lý danh cao kim đỉnh
  功裕芝兰节映冰壶。Công dủ chi lan tiết ánh băng hồ
  福地洞天先贤独得;Phước địa động thiên tiên hiền độc đắc
  近山流水后辈共怀。Cận sơn lưu thuỷ hậu bối cộng hoài
  青山环抱钟灵毓秀;Thanh sơn hoài bảo chung linh tô tú
  日月同辉源远流长。Nhật nguyệt đồng huy nguyên viễn lưu trường
  山辉川媚光华相映;Sơn huy xuyên mỵ quang hoa tương ánh
  子贵孙贤仁寿同登。Tử quý tôn hiền nhân thọ đồng đăng
  懿德长存子孙托福;Ý đức trường tồn tử tôn thác phước
  非份莫求世代永昌。Phi phận mạc cầu thế đại vĩnh xương
  祖考贻谋唯勤与俭;Tổ khảo di mưu duy cần dữ kiệm
  孙苗长乐既翁且眈。Tôn miêu trường lạc tức ông thả châm

  念前辈克勤克俭创业;Niệm tiền bối khắc cần khắc kiệm sáng nghiệp
  勉后裔课耕课读振家。Miễn hậu duệ khoá canh khoá đọc chấn gia
  日月星辰三光呈异彩;Nhật nguyệt tinh thìn tam quang trình dị thái
  春秋冬夏四季浴清芬。Xuân thu đông hạ tứ quý dục thanh phân
  天马映佳城大德必受;Thiên mã ánh giai thành đại đức tất thụ
  金龟排茔地长发其祥。Kim quy bài oanh địa trường phát kỳ tường
  守家规谦和诚信立世;Thủ gia quy khiêm hoà thành tín lập thế
  尊祖训仁义礼智传家。Tôn tổ huấn nhân nghĩa lễ trí truyền gia
  光祖德牢记孝悌忠信;Quang tổ đức lao ký hiếu đệ trung tín
  荣家声不忘礼义耻廉。Vinh gia thanh bất vong lễ nghĩa sỉ liêm

  静修身崇文尚武家业犮;Tịnh tu thân sùng văn thượng võ gia nghiệp phát
  俭养德施惠报恩子孙昌。Kiệm dưỡng đức thi huệ báo ân tử tôn xương
  三百载显祖功德垂青史;Tam bách đại hiển tổ công đức thuỳ thanh sử
  十三世宗亲励志振家声。Thập tam thế tông thân lệ chí chấn gia thanh
  高尚情操泽被两江厚土;Cao thượng tình thao trạch bị lưỡng giang hậu thổ
  精湛设计铸就一生丰碑。Tinh thậm thiết kế chú tựu nhất sinh phong bi
  青山绿水相依梦绕龙潭;Thanh sơn lục thuỷ tương y mộng nhiểu long trạch
  白云红日相伴魂系蓝天。Bạch vân hồng nhật tương bạn hồn hệ lam thiên
  驻祥云群岭纷来朝圣地;Trú tường vân quần lỉnh phân lai triều thánh địa
  腾瑞霭山峦叠至拥龙台。Đằng thoại ế sơn loan điệp chí ủng long đài

  龟卧福山喜结万缘修墓葬;Quy ngoạ phước sơn hỷ kết vạn duyên tu mộ táng
  龙蹲宝地欣逢千禧建陵园。Long tôn bảo địa hân phùng thiên hy kiến lăng viên
  身卧福地始成大朴归天地;Thân ngoạ phước địa thuỷ thành đại phác quy thiên địa
  魂泊灵山更留和风惠子孙。Hồn bạc linh sơn cánh lưu hoà phong huệ tử tôn
  有为协万事之宜自昭正气;Hữu vi hiệp vạn sự chi nghi tự chiêu chánh khí
  寿世垂百年而远共仰典型。Thọ thế thuỳ bách tử nhi viễn cộng ngưỡng điển hình
  相濡百世涟水依旧山秀色;Tương nhu bách thế liên thuỷ y cựu sơn tú sắc
  光耀后人懿德永在祖恩深。Quang diệu hậu nhân ý đức vĩnh tại tổ ân thâm
  祭先祖立碑编谱千秋功德;Tế tiên tổ lâp bia phiên phả thiên thu công đức
  启后昆收族归宗万世基图。Khải hậu côn thâu tộc quy tông vạn thế cơ đồ

  紫气盈福地,山接桃峰增福寿;Tử khí dinh phước địa sơn tiếp đào phong tăng phước thọ
  祥云拥洞天,案朝竹屿兆平安。Tường vân ủng động thiên án triêu trúc dữ triệu bình an
  立德齐今古,祖德千秋常祀典;Lập đức tề kim cổ tổ đức thiên thu thường tự điển
  存厚传子孙,儿女万代绍书香。Tồn hậu truyền tử tôn nhi nữ vạn đại thiệu thư hương

  枕南垴朝北寨山环水绕聚秀气;Chẩm nam não ỷieeu bắc trại sơn hoàn thuỷ nhiểu tụ tú khí
  依东梁傍西岭虎踞龙蟠壮吉坟。Y đông lương bàng tây lỉnh hổ cứ long bàn tráng cát phần


  _________________

  汾陽世澤
  对联 ( Câu đối ) 160q8eq  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sat Sep 21, 2019 8:11 pm