Trấn Tường Thi Tuyển


  回溯 汾陽郭族按察家風之源流 - Nguồn Gốc Họ Quách Triều Châu

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 3185
  Join date : 2011-07-06
  Age : 75
  Location : VietNam

  回溯 汾陽郭族按察家風之源流 - Nguồn Gốc Họ Quách Triều Châu Empty 回溯 汾陽郭族按察家風之源流 - Nguồn Gốc Họ Quách Triều Châu

  Post  Admin on Sat Sep 08, 2012 2:33 pm

  回溯 汾陽郭族按察家風之源流

  汾陽郭氏按察家族之宗支 • 本肇自姫周(西元前一一二二年)• 始萌於太原(山西)。 文王季弟授封于虢 號虢叔 。 故以郭因氏也(郭為虢聲之轉音)• 其嗣歷經 周,秦,漢,晉,南北朝,隋以至於唐。垂一仟八百餘年。逑吾祖 郭子儀公(於西元六九七年 至七八一年)• 唐朔方邠寕等道節度使 • 功平安史之亂 ,定迴蕃之變 , 為中興唐室諸將寇 ,晉封汾陽郡王 , 進太尉兼中書令, 是時其子孫繁衍綏泰 , 多貴顕朝庭 , 复以汾陽為郡而流傳不泯 。 世因稱我族為汾陽世家 。 故為汾陽郭氏之始也 •
  其後苖裔於華陰 鄭縣 ( 陜西 )。 回溯 汾陽郭族按察家風之源流 - Nguồn Gốc Họ Quách Triều Châu 2daym9h延各方厥后嵩公 子儀公之孫 ( 乃太子少保 曜公之子也 )。 自豫之光州固始縣 ( 河南 )。 遷於褔州 長樂縣 ( 褔建 )。為我宗支入閩之始祖 • 嗣後復遷仙游 碧溪 ,繼遷莆田魏塘 , 凡十七代傳為四百餘年 。 及我祖 端齋公隨 宣省公官遊於桂 ( 廣西 )。 宋誥封 廣西提刑按察使 , 加授正正議大夫 ( 西元一一六五年至一二二七年 )。 秩滿不歸 。 卜居潮陽之 竹橋鄉 , 遂為入潮之一二世祖 。 開基四大房頭 • 長房 琳公居白水堂鄉 , 二房 球公居銅缽盂鄉 , 三房 琅公守祖墓竹橋鄉 , 四房 回溯 汾陽郭族按察家風之源流 - Nguồn Gốc Họ Quách Triều Châu 20gog3b公創基於南陽鄉 •
  自宋迄今八百餘年 。 其子孫瓜衍瓞綿 ,日益懋盛 , 枝蕃葳蕤四海 , 星居東南亞地區 , 播殖歐美 , 澳等洲 , 蟄蟄不可勝紀 , 蔚成中外疏遠茂族焉


  Last edited by Admin on Fri Dec 14, 2012 12:46 pm; edited 1 time in total


  _________________

  汾陽世澤
  回溯 汾陽郭族按察家風之源流 - Nguồn Gốc Họ Quách Triều Châu 160q8eq  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Mon Oct 14, 2019 6:14 am