Trấn Tường Thi Tuyển


  SỐ 49 HẠ HẠ

  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

   SỐ 49 HẠ HẠ Empty SỐ 49 HẠ HẠ

  Post  UtKhen on Tue Aug 14, 2012 2:17 pm

  SỐ 49 HẠ HẠ

  Mạnh Khương khóc đỗ trường thành

  Tích : Tần thuỷ Hoàng đốt sách chôn học trò , thư sinh Vạn Hỷ Lương ra ngoài lánh nạn , trên đường gặp được Mạnh khương Nữ , hai người đồng cảnh ngộ nên kết thành vợ chồng , đêm động phòng hoa chúc , Hỷ Lương bị quân Tần bắt làm nô dịch , giải đi xây trường thành , do không chịu được khổ cực đói rét mà chết . Mạnh Khương Nữ đan áo lạnh vạn dặm tìm chồng , trãi bao gian khó tủi nhục thì hay được chồng đã chết . Liên khóc tế chồng dưới chân trường thành , tiếng khóc thảm thiết , khiến cho trường thành sụp đỗ .

  Thi

  此去己先知 Thử khứ dỉ tiên tri
  天高安敢欺 Thiên cao an cảm khi
  乾坤高且厚 Càn khôn cao thả hậu
  造化不自疑 Tạo hoá bất tự nghi

  Dịch
  Đã hiểu rỏ rành lúc bước đi
  Lồng lộng trời cao ai dám khi
  Mênh mông trời đất cao dầy đó
  Tạo hoá an bài sao ngại nghi

  Gia Đạo

  口舌無端驀地來 Khẩu thiệt vô đoan mạch địa lai
  只因家宅有悲哀 Chỉ nhân gia trạch hữu bi ai
  歸來及早求神佑 Qui lai cấp tảo cầu thần hựu
  合宅如今不受灾 Hiệp trạch như kim bất thụ tai

  Dịch
  Xích mích chẵng gây bất chợt xa
  Chỉ do buồn khổ tại trong nhà
  Quay về nhanh chóng cầu thần hộ
  Được tốt toàn gia hoạ lánh xa

  Bàn : Người trong nhà nên nhẫn nhịn , không nên tranh cãi , cầu phước đức chánh thần phò hộ .

  Tuổi Mạng

  群鸦集噪不為奇 Quần nha tập táo bất vi kỳ
  防慎家中口舌欺 Phòng thận gia trung khẩu thiệt khi
  退歩之時方見吉 Thối bộ chi thời phương kiến cát
  若然進歩主懮疑 Nhược nhiên tiến bộ chủ ưu nghi

  Dịch
  Quạ bầy tụ tập tiếng ồn ào
  Phòng nhà tranh cải Cứ xôn xao
  Lui bước lúc này thời mới tốt
  Bằng như tiến tới sầu thêm vào

  Bàn : Vận tuổi như hoa gặp gió , gió thổi cánh rơi . Phòng tháng xuân hè có trở ngại , cầu trời đất hoá lành , qua thu mới bình an .

  Buôn Bán

  貨物售䝭須認真 Hoá vật thụ câu tu nhận chân
  要防人奪刼財金 Yếu phòng nhân đoạt kiếp tài kim
  生意經營宜守舊 Sanh ý kinh doanh nghi thủ cựu
  數目還防人不仁 Số mục hoàn phòng nhân bất nhân

  Dịch
  Hàng hoá bán mua phải rỏ phân
  Đề phòng người quấy cướp tài ngân
  Kinh doanh buôn bán nên theo củ
  Sổ sách cần phòng kẻ bất nhân

  Bàn : Đề phòng lổ vốn , và tiểu nhân đến lường gạt . Khi giao dịch đừng quá tin người .

  Mưu Vọng

  百練千磨不得齊 Bá luyện thiên ma bất đắc tề
  心猿意馬走東西 Tâm viên ý mã tẩu đông tây
  鵲巢成作烏鴉占 Thước sào thành tác ô nha chiếm
  君屋只為命運低 Quân ốc chỉ vi mạng vận đê

  Dịch
  Dũa mài trăm bận vẫn không bằng
  Lòng trèo ý chạy cứ lăng xăng
  Chim tạo tổ xong quạ tới chiếm
  Nhà cữa vận xui phải khó khăn

  Bàn : nghiệp vụ tuy tinh thông , nhưng do tánh nóng nảy , mưu việc khó thành , phòng người quấy gây hại , nên nhẫn nhịn là tốt .

  Lục Súc

  夏春有阻猪牛羊 Hạ xuân hữu trở trư ngưu dương
  切切不能貪多當 Thiết thiết bất năng tham đa đương
  求吓神明力保佑 Cầu hách thần minh lực bảo hựu
  后秋能可保安祥 Hậu thu năng khả bảo an tường

  Dịch
  Xuân hạ nuôi heo dê bất thành
  Đừng quá tham lòng hãy nhớ nhanh
  Cầu khấn thần minh ra sức giúp
  Qua thu mới có được an lành

  Dịch : Năm nay nuôi heo dê có trở thất ,qua thu mới bình an .

  Người Đi

  如今不利出行人 Như kim bất lợi xuất hành nhân
  客路忙忙未轉身 Khách lộ mang mang vị chuyễn thân
  阻滯所人招疾厄 Trở trệ sở nhân chiêu tật ách
  早求神力免艱辛 Tảo cầu thần lực miễn gian tân

  Dịch
  Người đi bất lợi khó lê thê
  Trên đường xuôi ngược chậm quay về
  Trở ngại bởi thân vương bệnh khó
  Cầu thần độ thoát cảnh ê chề

  Bàn : Người đi không có tin tức là do thân thể có trở nạn , cầu trời đất bảo hộ an lành , sau có tin về .

  Hôn Nhân

  休聽傍人説事狂 Hưu thính bàn nhân thuyết sự cuồn
  野花那似菊花香 Dã hoa na tự cúc hoa hương
  自有良緣來配合 Tự hữu lương duyên lai phối hiệp
  莫認烏鴉作鳯凰 Mạc nhận ô nha tác phượng hoàng

  Dịch
  Không nghe người quấy nói miên mang
  Hoa dại sao so với cúc vàng
  Tự có lương duyên trời phối hợp
  Đừng thấy quạ đen ngở phụng hoàng

  Bàn : duyên phận không đơn chiếc , lúc này chưa phải duyên , nên đợi thời vận tự tới , hôn nhân đừng đem hoa dại mà nhầm lẫn cúc vàng .

  Kiện Tụng

  未到公庭曲直分 Vị đáo công đình khúc trực phân
  己招惊恐在心中 Dỉ chiêu kinh khủng tại tâm trung
  喧嘩閙事紛紛競 Huyên hoa náo sự phân phân cấn
  必主懮疑事立凶 Tất chủ ưu nghi sựlập hung

  Dịch
  Công đường chưa tới tỏ ngay cong
  Tự mang lo sợ tận trong lòng
  Gây việc ầm ào đưa tới tấp
  Vướng chịu u buồn việc dử không

  Bàn : Không nên kiện nếu kiện phải gặp hung , hoà mới quí , rắc rối sẽ tự tan dứt .

  Thất Vật

  人托原因不小心 Nhân thác nguyên nhân bất tiểu tâm
  如今失去更難尋 Như kim thất khứ cánh nan tầm
  無端惹得傍人怪 Vô đoan nhạ đắc bàn nhân quái
  受人唇舌也難禁 Thụ nhân thần thiệt dã nan cấm

  Dịch
  Vô ý không trông lại cậy người
  Nay đồ đã mất mãi tim bươi
  Bất ngờ gặp phải người tinh quái
  Tránh sao miệng lưởi mãi chê cười

  Bàn : do quá tin người , nay bị người làm mất , không nên oán trách đễ tránh thị phi .

  Đoán Bệnh

  灾害連身未得痊 Tai hại liên thân vị đắc thuyên
  修身神敬答蒼天 Tu thân thần kính đáp thương thiên
  操心未許除灾障 Thao tâm vị hứa trừ tai chướng
  若要身安須損錢 Nhược yếu thân an tu tổn tiền

  Dịch
  Tai hại chẵng lui lại tiếp vào
  Kính thần thân đáp tạ trời cao
  Khổ công chưa được trừ tai ách
  Muốn có bình an tiền phải hao

  Bàn : bệnh mê cứ nới xàm , trẻ an già nguy , phải van vái thần minh và tìm thầy thuốc điều trị , mới mau an lành .  Đã gửi từ iPad của tôi


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶

   Current date/time is Sat Sep 21, 2019 9:03 pm