Trấn Tường Thi Tuyển


  SỐ 100 Xăm Hạ

  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  SỐ 100 Xăm Hạ                                  Empty SỐ 100 Xăm Hạ

  Post  UtKhen on Sun Jun 10, 2012 1:01 am

  SỐ 100 Xăm Hạ

  SỐ 100 Xăm Hạ                                  Es95at

  佛神靈變與君知
  痴人說事轉昏迷
  老人求得靈簽去
  不知守舊待時來

  Hán Việt
  Phật thần linh biến dử quân tri
  Si nhân thuyết sự chuyển hôn mê
  Lão nhân cầu đắc linh ăm khứ
  Bất tri thủ cựu đãi thời lai

  Dịch
  Phật thần linh hiển mọi người hay
  Kẻ đần nói bậy khác người say
  Cầm được quẻ này nên khắc nhớ
  An thân thủ cựu đợi tương lai

  Lời Bàn
  Linh xăm đã dứt , Báo với người hay , Y cựu chớ động , Đợi thời cơ tới

  Điềm quẻ ứng
  Thủ thường chớ động . Cố gắng chờ thời

  Tích Cổ : Tam giáo đàm đạo

  Giải
  Mọi sự bất lợi , Cần nên làm phước , Mới được bình  an .


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶

   Current date/time is Sat Sep 21, 2019 8:10 pm