Trấn Tường Thi Tuyển


  LÀM RUỘNG SẠ

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3063
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  LÀM RUỘNG SẠ

  Post  Admin on Mon Jul 18, 2011 1:47 pm

  LÀM RUỘNG SẠ
  -- o O o --  Cha đi sắm ruộng, mười công,
  Tăng gia sản xuất, nghề nông bị làm.
  Lưng trời, mặt đất, khổ kham,
  Vinh quang lao động, lũ lam suốt ngày.
  Mạ gieo, cấy gặt, đất cày,
  Năm nào cũng vậy, cực xoay trăm chiều.
  Nghĩ buồn, số-phận hẩm hiu,
  Nghe xem đài báo, lắm điều giỏi- giang.
  Cánh đồng, mười tấn rỏ-ràng,
  Khắp nơi cổ vũ, oang .. oang .. rùm trời.
  Tôi thì ,ở rất xa vời,
  Làm sao học hỏi, tận nơi xem nhìn ?.
  Mấy chồng báo cũ, đi xin,
  Mài-mò, nghiên cứu, một mình đưa ra.
  Quyết làm, lúa sạ ngay mà,
  Đỡ công cấy dặm, đỡ cha tốn tiền.
  Thật lòng cũng chẵng, được siêng.
  Anh em bàn bạc, xong liền ra tay,
  Đất khô, đem máy vô cày,
  Ngồi chờ mây chuyễn, mưa bay ngập đồng.
  Bao bờ, nước sóng mênh-mông,
  Trục bừa nhuyễn đất, ngắm trông cắm gò.
  Bề ngang, tầm rưởi đã đo,
  Giống ngâm ,ra ngót, hốt mò rãi ngay.
  Thần nông, chủng loại bốn hai,
  Ba anh em sạ, một ngày năm công.
  Hai hôm, rồi cũng gieo xong,
  Lo canh thời tiết, ngóng trông ra vào.
  Tháng hơn không biết, tại sao ?.
  Ra dòm khắp ruộng, cỏ cao lúa lùn.
  Cha tôi, nổi giận đùng đùng,
  Mãi la rầy riết, lùng-bùng đầy tai.
  Dượng ba, ông Ló, tâu hoài,
  Bảy Nhành, ba Sánh ,ngày ngày vẽ vô.
  Sáu Tho,, cái miệng bô-bô,
  - : " Nó làm lúa sạ, rỏ đồ điên không ?".
  Cha đi thăm ở, bờ đông,
  Anh em tôi sợ, trườn vòng bờ tây.
  Cha quanh bờ ruộng, quay-quay.
  Anh em tôi lếch, ngồi ngay giửa rình.
  Tay làm, miệng ngậm lặng thinh,
  Mắt hình viên đạn, cha nhìn liếc tôi.
  Việc qua, cũng đã lở rồi,
  Mua khai hoang xịt, giáp thôi một lần.
  Tuần sau, mới rãi đợt phân.
  Mướn trâu, bừa dẫn, ách nâng máng vào.
  Đứng trên thì có, thằng Mau,
  Miệng hô " phá , ví ", ào .. ào .. Kéo đi.
  Anh em, theo chạy tức thì,
  Nhã bừa gom cỏ, siết chi là nhiều,
  Lúa nằm, nghiêng-ngã ,tiêu-điều,
  Cha nhìn thấy vậy, cứ kêu cằn nhằng.
  - : " Ở nhà, mười mấy miệng ăn,
  Năm nay chết đói, nhăn răng cã rồi ".
  Lại qua, hai tháng trôi-trôi,
  Canh bờ, phát cỏ, mồ hôi, nhặt-nhồng.
  Đến khi, lúa trổ đòng-đòng,
  Gom mình đứng cái, trổ bông nặng quằn.
  Thấy cha, áo vận quần xăn,
  Mân mê lúa chín, ngọn bằng vàng hoe.
  Honda, chở mẹ ra khoe,
  - : " Lúa này trúng lắm, đó nhe !, tràn bồ ".
  Gặt xuồng gom bó, đẫy vô,
  Suốt xong bao chất, phơi khô đầy nhà.
  Bồ đôi ,chồng tháo đỗ ra,
  Vói tay đo thử, cao qua huốt đầu.
  Cha tôi, khen được một câu,
  - : " Nó làm giỏi lắm , chớ đâu có khùng ! ".

  Quach Tran Tuong

   Current date/time is Fri Apr 27, 2018 1:55 am