Trấn Tường Thi Tuyển


  304 - 雍氏 ( Họ Ung )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3063
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  304 - 雍氏 ( Họ Ung )

  Post  Admin on Tue Jul 16, 2013 5:35 am

  304 - 雍氏 ( Họ Ung )

  源承周代;Nguyên thừa châu đại
  望出平原。Vọng xuất bình nguyên

  熙日围棋国手;Hy nhật vi kỳ quốc thủ
  兴元山水画家。Hưng nguyên sơn thuỷ hoạ gia

  京兆郡孙支挺秀;Kinh triệu quận tôn chi đỉnh tú
  燕贻堂祖德流芳。Yến di đường tổ đức lưu phương

  熙日围棋成国手;Hy nhật vi kỳ thành quốc thủ
  伯郎种玉得良缘。Bá lang chủng ngọc đắc lương duyên

  乘夜破寇,功封县勇;Thừa dạ phá khấu công phong huyện dũng
  修城缮学,惠播富川。Tu thành thiện học huệ bá phú xuyên

  书数纷更,直道驰声太学;Thư số phân canh trực đạo thi thanh thái học
  才长吟咏,德政留名简州。Tài trường ngâm vịnh đức chánh lưu danh giản châu

  道直驰声,治国传循良之誉;Đạo trực tho thanh trị quốc truyền thuần lương chi dự
  才长吟咏,工诗擅风雅之宗。Tài trường ngâm vịnh công thi đàn phong nhã chi tông


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Tue Apr 24, 2018 5:17 pm