Trấn Tường Thi Tuyển


  Cách đánh Tiếng Việt trên máy iPad

  Share

  LienAiMuoi
  Admin

  Posts : 6
  Join date : 2011-07-30
  Age : 54
  Location : Santa Clara, CA

  Cách đánh Tiếng Việt trên máy iPad

  Post  LienAiMuoi on Sun Oct 21, 2012 6:35 pm

  Add Vietnamese keyboard on the iPad:

  From Home screen, go to Settings, General, International, Keyboards, Add New Keyboard..., select Vietnamese. Hit Home key. You're done.

  Now anytime you see the keyboard, to the left of the space bar, press the globe icon to switch to Tiếng Việt

  Cách đánh Tiếng Việt trên máy iPad

  S: dấu sắc
  F: dấu huyền
  J: dấu nặng
  R: dấu hỏi
  X: dấu ngã

  W: ư, ơ ă
  Â= A bấm 2 lần
  Ê= E bấm 2 lần
  Ô= O bấm 2 lần
  Đ= D bấm 2 lần

  -Liên Thành 連鎮源

   Current date/time is Thu Apr 26, 2018 1:06 am