Trấn Tường Thi Tuyển


  kho (download) du thu tren doi

  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  kho (download) du thu tren doi Empty kho (download) du thu tren doi

  Post  UtKhen on Mon Jan 09, 2012 1:56 pm

  http://katzddl.com/index.php?type=movie
  http://www.egydown.com

  MIDI phone toner mediafire.com ?gpsk8hvgpvvu5jd

  Nhật Trường - Gọi Tên Anh Là Lính
  mediafire.com ?gpilr73wn4nae48

  http://www.heroturko.me/tutorials/2230627-specialized-solutions-mcse-2003-37cd-full-repost.html

  Download:

  extabit.com/file/2a0p8ezxhvocs/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part01.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhvod8/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part02.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhvofw/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part03.rar
  extabit.com/file/2a0p8f1jga1ks/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part04.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwtjg/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part05.rar
  extabit.com/file/2a0p8f1jga1ho/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part06.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwtjw/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part07.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxma570/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part08.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwn4c/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part09.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwtkc/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part10.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwqfg/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part11.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwqfw/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part12.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwqgc/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part13.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwqgs/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part14.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwaho/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part15.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwgzg/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part16.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwgwc/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part17.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwgws/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part18.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxhwaik/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part19.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm9frg/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part20.rar
  extabit.com/file/2a0p8f1jg9va4/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part21.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm9frw/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part22.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm9yuk/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part23.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm9yv0/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part24.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm9fu4/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part25.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm9izw/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part26.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm9j0c/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part27.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm9fsc/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part28.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm99jw/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part29.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm99jg/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part30.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm99kc/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part31.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm99ks/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part32.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm9370/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part33.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm9vqk/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part34.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm934c/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part35.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm937g/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part36.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm96cc/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part37.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm8wvg/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part38.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm8wvw/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part39.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm8wss/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part40.rar
  extabit.com/file/2a0p8f1jgahb0/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part41.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxma53g/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part42.rar
  extabit.com/file/2a0p8ezxm8wt8/04.Specialized Solutions MCSE 2003 .part43.rar


  Mirror:

  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part01.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part02.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part03.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part04.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part05.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part06.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part07.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part08.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part09.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part10.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part11.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part12.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part13.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part14.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part15.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part16.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part17.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part18.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part19.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part20.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part21.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part22.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part23.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part24.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part25.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part26.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part27.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part28.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part29.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part30.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part31.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part32.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part33.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part34.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part35.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part36.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part37.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part38.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part39.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part40.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part41.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part42.rar.html
  shareflare.net 04.Specialized_Solutions_MCSE_2003_.part43.rar.html


  Last edited by UtKhen on Wed Jun 27, 2012 4:03 pm; edited 2 times in total
  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  UtKhen on Sun Apr 15, 2012 5:36 am

  Nhac vang 1


  down
  mediafire.com ?8q4yieip7zps2d7
  mediafire.com ?ktmy7srw7q40dsi

  Nhac vang 2


  down
  mediafire.com ?9al6xlgol0vf796
  mediafire.com ?0h37dzp0f4cssdo

  Nhac vang 3


  down
  mediafire.com ?5ji4ugcvgr276r8
  mediafire.com ?7i9r55ulnylb025

  Nhac vang 4


  down
  mediafire.com ?cu6n6ppcyw68lit
  mediafire.com ?al9tx963kkmm92d

  Nhac vang 5


  down
  mediafire.com ?pco3qomdm22oav3
  mediafire.com ?o7w11984chgh89h

  Nhac vang 6


  down
  mediafire.com ?kjuf38fgdfd67kk
  mediafire.com ?z9yf0s7zlx29h0z

  Nhac vang 7


  down
  mediafire.com ?ibbs34av5a3uiud
  mediafire.com ?f1ae1nmd0dg0yhp

  Nhac vang 8


  down
  mediafire.com ?pl4261ig4ry5xhs
  mediafire.com ?u666dquzkps9g0e

  Nhac vang 9


  down
  mediafire.com ?ejlw86qyqa27jd4
  mediafire.com ?fm41f34xrixic1i

  Nhac vang 10


  down
  mediafire.com ?e4y33g2wl8c3596
  mediafire.com ?8pr4nznl9hzmbs9

  Nhac vang 11


  down
  mediafire.com ?dm6ywl503q904f2
  mediafire.com ?6fonzb7ydni3m65

  Nhac vang 12


  down
  mediafire.com ?da1cb88p90h6s4p
  mediafire.com ?62uznef3rf6rfzx

  Nhac vang 13


  down
  mediafire.com ?a278610qqqfv7qq
  mediafire.com ?z1936zaxacd971i

  Nhac vang 14


  down
  mediafire.com ?8gjejo604ohece7
  mediafire.com ?4jq34cbug74526c

  Nhac vang 15


  down
  mediafire.com ?ah5gb8fxrm5xigw
  mediafire.com ?43l8ol293whoz6i

  Nhac vang 17


  down
  mediafire.com ?anx37si6kvqcofb
  mediafire.com ?iheilqs07qrsu5q

  Nhac vang 19


  down
  mediafire.com ?rdnnrzvnddau59z

  Nhac vang 20


  down
  mediafire.com ?3wsffiqmhytowq3
  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  UtKhen on Sun Apr 15, 2012 5:40 am

  Nhac vang 21


  down
  mediafire.com ?55zijfpmbdze16d

  Nhac vang 23


  down
  mediafire.com ?6org437n0735nrs

  Nhac vang 24


  down
  mediafire.com ?hl3uf384gpdiizd
  mediafire.com ?nbjbzordr2k7wsi

  Nhac vang 25


  down
  mediafire.com ?dn2b3u53xng9s2z
  mediafire.com ?q8ax9lve4qlh6dr

  Nhac vang 26


  down
  mediafire.com ?6nfbxmhegt2ez98
  mediafire.com ?1lp58vkpz7k5j3o

  Nhac vang 27


  down
  mediafire.com ?nhehzz6g3qp3u4w
  mediafire.com ?j0qm9ggah7i3lfn

  Nhac vang 28


  down
  mediafire.com ?5bih3w1lhai7q46

  Nhac vang 29


  down
  mediafire.com ?2hqou3eciqz3quo

  Nhac vang 30


  down
  mediafire.com ?f5538u8t93rydkt
  mediafire.com ?60esew6ymk7s8su

  Nhac vang 32


  down
  mediafire.com ?h4hv67ago77p6dc

  Nhac vang 33


  down
  mediafire.com ?wwcpbkvji20973c

  Nhac vang 34


  down
  mediafire.com ?6tratwu5pemzo4d
  mediafire.com ?k1fujrgtcnqgfzv

  Nhac vang 35


  down
  mediafire.com ?7cncb4a4dz4hkob
  mediafire.com ?c3f53vzf3b817q8

  Nhac vang 36


  down
  mediafire.com ?xab26aaaqm8a5p9
  mediafire.com ?nb1pqfqbucd05rd

  Nhac vang 37


  down
  mediafire.com ?sge1x14vxg6p33z
  mediafire.com ?5l6ob3lijifds3w

  Nhac vang 38


  down
  mediafire.com ?kvvkrck577spf06
  mediafire.com ?8u8a9tuy214mu82

  Nhac vang 39


  down
  mediafire.com ?6jpdf7gm4a6cjcx
  mediafire.com ?v9239q1xk9idj1z

  Nhac vang 40


  down
  mediafire.com ?e8cb8ywtnryyyxt
  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  UtKhen on Sun Apr 15, 2012 5:41 am

  Nhac vang 41


  down
  mediafire.com ?sw3p77a1vpj24s9
  mediafire.com ?xfe2l2v5cmdz1v4

  Nhac vang 42


  down
  mediafire.com ?3s4adkao3h0n848
  mediafire.com ?e36vk0qgjjlzdik

  Nhac vang 43


  down
  mediafire.com ?3u77q95eq5hljhn
  mediafire.com ?9x7fhscpzarwjif

  Nhac vang 44


  down
  mediafire.com ?ez2ukzlwcpdd4ge
  mediafire.com ?1f4mcduvivmapxa

  Nhac vang 45


  down
  mediafire.com ?c8huazw78ac7mn2
  mediafire.com ?5qw63lmk2mhl84a

  Nhac vang 46


  down
  mediafire.com ?prvp546wrnsvfc8
  mediafire.com ?tbrdpo71z2h1cxk

  Nhac vang 47


  down
  mediafire.com ?kc21w9okq3hof7w
  mediafire.com ?gaf81rcc9cttaa0

  Nhac vang 48


  down
  mediafire.com ?xxvt91wv5utsacx
  mediafire.com ?vw84mdfvb9mg403

  Nhac vang 49


  down
  mediafire.com ?gdo3f348be913mb
  mediafire.com ?77vqua8vcdbf0z6

  Nhac vang 50


  down
  mediafire.com ?z1n5uy3lzg5vwvx
  mediafire.com ?g41ycdec3cc0sqj

  Nhac vang 51


  down
  mediafire.com ?d8pmh7ovsrz32lp
  mediafire.com ?vszda02i4krdp8n

  Nhac vang 52


  down
  mediafire.com ?6677jlc1oj2st1c
  mediafire.com ?mnuf7f9d7lyu114

  Nhac vang 53


  down
  mediafire.com ?8o1g6iilx7wyidd
  mediafire.com ?68r49fd6ja00e5s

  Nhac vang 54


  down
  mediafire.com ?kaz1sac0o5bii9l
  mediafire.com ?g49pxp0tjx8te8v

  Nhac vang 55


  down
  mediafire.com ?384cruy6zsn611q
  mediafire.com ?mt5dd35331fj8au
  Nhac vang 56


  down
  mediafire.com ?bb47fbg9cj2u2vh

  Nhac vang 57


  down
  mediafire.com ?2apidpp2wkwzvkc
  mediafire.com ?n66pvyp49f59ewv

  Nhac vang 58


  down
  mediafire.com ?8rafmjg9gre72ao
  mediafire.com ?u7cg18dsxtxfyji
  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  UtKhen on Sun Apr 15, 2012 5:42 am

  Nhac vang 59


  down
  mediafire.com ?tg8dy8d6a8a8ffb
  mediafire.com ?m654cog5iao65a7

  Nhac vang 60


  Nhac vang 61


  down
  mediafire.com ?jc71f8g5f7fxpks
  mediafire.com ?8790erj838c6yc8

  Nhac vang 62


  down
  mediafire.com ?xp27hkytltbwe3e
  mediafire.com ?ga3af189ri06zt9

  Nhac vang 63


  down
  mediafire.com ?l9b204cxikfy9rx
  mediafire.com ?a8f9ajwbv868o25

  Nhac vang 64


  down
  mediafire.com ?dk5ze5bvw5nr2tg
  mediafire.com ?yiy0gvoy02m2akf

  Nhac vang 65


  down
  mediafire.com ?4wsgbods1c59fsd
  mediafire.com ?xe5e0o30t5d5r05

  Nhac vang 66


  down
  mediafire.com ?xkocv1nizfw1anw
  mediafire.com ?wu5kbcizusv44d1

  Nhac vang 67


  down
  mediafire.com ?3a9b01ty7u375tz
  mediafire.com ?0dr1h1g59tcjhpu

  Nhac vang 68


  down
  mediafire.com ?vm916z09ys5wgd3
  mediafire.com ?bjx33her4n10xwn

  Nhac vang 69


  down
  mediafire.com ?oiei9d5n027ooeh
  mediafire.com ?ash7t86iwhwcz5v

  Nhac vang 70


  down
  mediafire.com ?wdr5j5ysyoql4so
  mediafire.com ?6v55hhmncnqc4b8

  Nhac vang 71


  Nhac vang 72
  down
  mediafire.com ?6vxu66l56fpfaja
  mediafire.com ?q058anvxoj7xo56

  Nhac vang 72


  down
  mediafire.com ?f2qoc0o3j9k0dol
  mediafire.com ?6uujcw8fge5ldzc

  Nhac vang 73


  down
  mediafire.com ?3z8o60rj36axiik

  Nhac vang 74


  down
  mediafire.com ?7dnbe277p1cyaea
  mediafire.com ?dln8vj2lj8kee18

  Nhac vang 1


  down
  mediafire.com ?1c0edyz26p2jtfz
  mediafire.com ?7cqpbyubd0cpkpq
  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  UtKhen on Mon Apr 30, 2012 1:45 pm

  Nguyên soái bán vợ
  mediafire.com ?c2xvuqzqzolk5
  TIẾNG CÒI SA MẠC
  Soạn giả: Thu An
  Nghệ sĩ: Út Hiền, Ngọc Hương, Phương Bình, Ngọc Lan, Văn Khoe, Minh Đạt, bảy Xê, Hề Minh
  Phần 1:http://www.mediafire.com/?9y92h7lsyaujy7y
  Phần 2:http://www.mediafire.com/?fc1qd9gfad6k8yn
  Phần 3:http://www.mediafire.com/?8szu4onxuusxu25

  Hoa rơi giữa thiền môn
  mediafire.com ?3nc39d88ghk3hqf
  May rủi một chồng
  mediafire.com ?a7wi7sa8rwcnucn

  Đoạn trăng thề vườn thúy
  mediafire.com ?osmh1rj5nxjheye


  - Bụi Đời :
  mediafire.com ?bjz8967cnfud5xz
  - San Hậu ( Minh Phụng, Út Trà Ôn, Ngọc Giàu,Thanh Nga, Phượng Liên ) :
  mediafire.com ?be49v0sl7vz9c70


  Ngao Sò Ốc Hến 1 và 2 :
  mediafire.com ?6kng3n2mt3cna
  - Lãng Tử Giang Hồ 1 và 2 :
  mediafire.com ?ahaxccq22fqve
  - Lên Sóc Mã Đà :
  mediafire.com ?qp3q3445c6bnyro


  Nửa bản tình ca (Ut bach Lan)
  mediafire.com ?8ob2ib6v5mz6p9w
  Nan con rơi :
  mediafire.com ?9phqvc2ik8iaih7

  Nắng chiều trên sông dịch :
  1/
  mediafire.com ?74k2v38sg74t4nz
  2/
  mediafire.com ?x5x5mrvt9dyxmgi


  TRÓT DẠI Minh Phụng - Bạch Tuyết
  mediafire.com ?68kufep798mouw5


  CÂY DỪA TRƯỚC NGÕ Minh Vương - Mỹ Châu
  mediafire.com ?18vmmjcacck8v8g

  Ga Chiều
  Tân nhạc: Lê Dinh
  Vọng cổ: Viễn Châu
  mediafire.com ?6frcvdmkic3m2cw  Về đâu mái tóc người thương (Hồn lỡ sa vào đôi mắt em)
  Tân nhạc: Hoài Linh
  Vọng cổ: Viễn Châu
  TRình bày: Mỹ Châu
  mediafire.com download.php?mro46a6dbdrrhad

  GẶP EM TRONG QUÁN NHỎ Minh phụng - Mỹ châu
  Tân nhạc: Phạm Mạnh Cương
  Vọng cổ: Viễn Châu
  mediafire.com ?gqspg7733gavqru  Em có buồn không em
  Vọng cổ: Viễn Châu
  Nghệ sĩ: Minh Phụng & Mỹ Châu
  mediafire.com ?73631uy3cctaq1q

  MÙA SAO SÁNG
  Trình bày: Mộng Tuyền
  mediafire.com ?nj35pj582eohw1l


  Tha La Xóm Đạo
  Nhạc & Lời : Dzũng Chinh
  Cổ Nhạc : Đang Cập Nhật
  Trình Bài : Thành Được - Thanh Tuyền
  mediafire.com ?x187ssd22q02928
  Hoa Biển
  - Nghệ sĩ : Trung Chỉnh & Ngọc Hương
  megaupload.com ZDF0ROYY  Chuyện Tình Pensee ( Thành Được & Phượng Liên )
  mediafire.com ?d4ny3tdfb2cs68z


  Kể Chuyện Trong Đêm ( Phương Bình & Thanh Kim Huệ )
  mediafire.com ?pa8lgnj0t5yqdi2


  Hỏi Anh Hỏi Em - Minh Vương & Thanh Kim Huệ
  mediafire.com ?1hnm0imo2427m5h


  Mười Sáu Trăng Tròn ( Chí Tâm & Lệ Thu )
  mediafire.com ?kvsa75yu9vzpet8


  Trước khi trả lời ( Minh Vương & Bích Hạnh )
  mediafire.com ?8iodcdc5tq51mw1


  Cánh Hoa Thời Ly Loạn ( Thanh Nga )
  mediafire.com ?2mum98gy2tredyr

  Câu chuyện đầu năm (Minh Vương & Thanh Kim Huệ)
  mediafire.com ?sx97l8arxxa1


  Nhớ nhau hoài (Minh Phụng & Phượng Liên)
  mediafire.com ?j7kaiah9o3mxg51c98


  Mùa hoa anh đào (Phượng Liên)
  mediafire.com ?8vddir527d2hb5b


  Đôi Bóng ( Mỹ Châu )
  mediafire.com ?7uvjq77qoza6c1p  Nếu hai đứa mình (Minh Vương & Lệ Thủy)
  mediafire.com ?b2wd295zzn4c3nc

  Có thế thôi (Tấn Tài & Phượng Liên)
  mediafire.com ?wiba235jxjf736z


  Vắt Sữa Nai Nuôi Mẹ ( Út Trà Ôn & Út Bạch Lan )
  mediafire.com ?vozygo7ln6h3k8z


  Tàu Đêm Năm Cũ ( Tấn Tài & Liễu Chương Đài )
  mediafire.com ?wgu4bqm89ph8ofe  Nước Mắt Ngày Về ( Dũng Thanh Lâm & Thanh Nga )
  mediafire.com ?a5t8hp06y97inu8  Lối Đời Đơm Hoa ( Minh Cảnh )
  mediafire.com ?5cfc1xn9wjt2k0b

  Phận Gái Thuyền Quyên ( Phương Bình & Mỹ Châu )
  mediafire.com ?60eltbnaaz31n73  Bên Bờ Suối Vắng ( Giang Tử & Ngọc Giàu )
  mediafire.com ?c2awy182syryt4c
  Lời Thề Trên Đá ( Bích Hạnh & Thanh Tuấn )
  mediafire.com ?xqqhj28x68890ld


  Gió Trăng Ngàn ( Chí Tâm & Lệ Thu )
  mediafire.com ?kf77ad3nnmfon1o
  Ngại Ngùng ( Chí Tâm & Lệ Thu )
  mediafire.com ?tkvdpyp0q400aav
  Nhật Ký Hai Đứa Mình ( Thanh Tuấn & Kim Thủy )
  mediafire.com ?2rq1hwy4d17e5h0

  Nhớ Người Yêu ( Minh Vương & Thanh Kim Huệ / Đủ phần Tân Nhạc )
  mediafire.com ?2ji20p6sx7rdiip  Nhớ Một Người ( Thanh Tuấn & Lệ Quyên )
  mediafire.com ?o2dxz6d1al0ls7u

  Nỗi Buồn Gát Trọ ( Chí Tâm & Kim Thủy )
  mediafire.com ?8rwfagyhpk2yogq  Chuyện Tình Hàn Mặc Tử ( Chí Tâm & Bích Hạnh )
  mediafire.com ?xnwcxwr5y6rrcrk
  Cám ơn (Minh Phụng & Lệ Thủy)
  mediafire.com ?uc41y8fqsk568as

  Đưa em về quê hương (Chí Tâm & Lệ Thủy)
  mediafire.com ?33v259erff5gxyr
  Sợi nhớ sợi thương do Minh Vương và Thanh Tuấn
  mediafire.com ?13crp24crlg3luv

  Chung vô diệm (NS ut tra on. ut bach lan, thanh duoc, huu phuoc...)
  mediafire.com ?fk10gjqardipnqw


  co lang gieng - Minh Vuong & Thanh kim hue
  mediafire.com ?4uu5mnh0fsw894g
  mediafire.com file/4uu5mnh0fsw894g/01
  giot mua thu
  mediafire.com file/j6adcayjyyxeyva/07
  mediafire.com ?j6adcayjyyxeyva
  buon tan thu
  mediafire.com file/s7ifmmksggjism0/03
  mediafire.com ?s7ifmmksggjism0


  Mơ Hoa
  mediafire.com file/2k6yzhi402fkw5l/06
  mediafire.com ?2k6yzhi402fkw5l
  Suoi Mo
  mediafire.com file/rs4l4fmlt7r0abr/02
  mediafire.com ?rs4l4fmlt7r0abr  dem Dong
  mediafire.com file/a58n8tgwg3ztl9d/05
  mediafire.com ?a58n8tgwg3ztl9d

  La thu ngay tet
  mediafire.com file/iddb3imdwex4a0d/08
  mediafire.com ?iddb3imdwex4a0d  Trăng tàn trên hè phố ( Phạm Thế Mỹ & Loan Thảo ) Thanh Tuấn - Lệ Thủy
  mediafire.com ?1s5atez4dyj3514
  Cho Nhau Niềm Vui ( Thanh Vũ & Kiều Lệ Tâm )
  mediafire.com ?18mt1cqu4p1nspn

  Phố đêm (Minh Phụng & Phượng Liên)
  mediafire.com ?6xbfimuo9xyaooh  Người con đất huế :
  mediafire.com ?qrdupqrv8zelz6l  NỬA ĐÊM VỀ MẸ Trình bày: Tấn Tài
  mediafire.com ?i10bm4hp6a49cee

  TÂM SỰ CÔ GÁI MÙ Trình bày: Thanh Hương
  mediafire.com ?3lvjshsruoi82lh
  Hai mùa mưa
  Trình bày : Minh Cảnh - Phượng Liên
  mediafire.com ?r1zqrqtdya3y3tr

  Chuyến xe cuối tuần
  Trình bày : Lệ Thủy - Văn Hường
  mediafire.com ?emgw3g9yvcao603  LÒNG DẠ ĐÀN BÀ Trình bày: Minh Cảnh (theo cảm nhận riêng của mình thì bài này, MINH VƯƠNG ca là hay nhất, MINH CẢNH hay HỮU PHƯỚC, đều ca 0 hay =, còn MẠNH QUỲNH, vũ luân, kim tử long,........ ca sau này thì khỏi bàn rồi)
  mediafire.com ?rxjtytivkgmdaitƯ


  Anh Đến Quê em Dù Chỉ một Lần_ (Trọng hửu & Thanh kim Huệ)
  mediafire.com download.php?lu950r39ac5c0n9  Vào Lăng Viéng Bác_(Thanh Kim Huệ)
  mediafire.com download.php?uheywkd48344src  Những Người Chị Trên Đảo Dừa_(thanh kim huệ
  mediafire.com download.php?5h3iagw8x047xs1  Biển Tím Tình Em (Hoài Thanh&Mỹ Châu)
  mediafire.com download.php?pd9d7nio1dz3961

  Bến Tre Thơmm Ngát Hương Dừa (trọng hửu&thanh kim huệ)
  mediafire.com download.php?dd5kt43jv6o1ea6
  KIm Vân Kiều - Tấn Tài , Út Trà Ôn. Thanh Tuyền, Phượng Liên
  mediafire.com ?o6bzs1lqolfmcjx

  Thanh Xà Bạch Xà - Hùng Cường, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Thanh Sang
  mediafire.com ?k85mwsfrm1qtgew


  Tình Nở Đào Hoa Thôn - Thanh Nga, Thành Được
  mediafire.com ?uxx5vfun732d0ai


  Chiêu Quân Cống Hồ - Hùng Cường, Bạch Tuyết, Thành Được, Ngọc Giàu, Thanh Sang
  mediafire.com ?4bc9d63bwrdvxs9
  Tô Ánh Nguuyệt - Cô Tư Sạng -Tám Thưa - Cô Ba Bến Tre - Cô Năm Cần Thơ
  mediafire.com ?br66656o6vr6cpf
  LAN VÀ ĐIỆP - Thành Được, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Thanh Sang, Thanh An
  mediafire.com ?rx9dfpp797fit9w

  MAY RỦI MỘT CHỒNG - Út Trà Ôn , Hữu Phước, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu
  mediafire.com ?hb3i19a9xmpnbcu
  Có phước được vàng 1 - Thành Được, Lệ Thủy, Hữu Phước, Ngọc Giàu
  mediafire.com ?0awmp2702pr7h2c
  Có phước được vàng 2
  mediafire.com ?844wodxq7vyntx7


  Ngọn Cỏ Gió Lùa (Tuyệt Tình Ca Phần 3) - Út Trà Ôn - Thành Được - Diệp Lan Bạch Tuyết - Ngọc Giàu .............
  mediafire.com ?pf3pspva786erb5

  Phụng Kiều Lý Đáng - Minh Phụng, Mỹ Châu, Hữu Phước, Hồng Nga, Hoang Long
  mediafire.com ?bxgh7vc61rycab0

  Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài - Út Hiền, Hữu Phước, NGọc Giàu, Bạch Tuyết
  mediafire.com ?9wo1wfjvrq385d6  Tiên Thiên Nga - Út Hiền, Ngọc Hương, Văn Khoe, Thanh An
  mediafire.com ?vm9579des28yfk6


  Tống tửu Ô Hắc Lợi - Lệ Thủy, Hùng Cường, Ngọc giàu
  mediafire.com ?i8h82fig875en0v  Na Tra Tam Thái Tử - Thành Được , Bạch Tuyết, Út Trà Ôn
  mediafire.com ?nc7hi5vpbjg2j5a

  Bơ vơ - Thanh Nga, Ngọc Giàu, Hữu Phước, Thành Được
  mediafire.com ?b2497i6w6cndfya
  Bà Chúa Ăn Mày
  mediafire.com ?1r858fg0jwbfd1h


  Đời Cô Nga - Hữu Phước, Thanh Loan, Thanh Hương,Út Hậu , Tám Vân
  mediafire.com ?3dua0dsjxqpyyeg
  Đức Phật Thích Ca - Út Trà Ôn, Hữu Phước , Ngọc Giàu , Ngọc Bích, Phi Hùng
  mediafire.com ?j94bt9fenugyx89


  CON TẤM CON CÁM

  Soạn giả: Viễn Châu
  Nghệ sĩ: Út Bạch Lan, Minh Cảnh, Túy Hoa, Ba Vân, Kim Quang, Túy Hồng
  Phần 1: mediafire.com ?m0dvdv1imaqmga9
  Phần 2: mediafire.com ?ibxg1cyo34eed8a


  Khúc hát ân tình
  Thanh Tuấn Thanh Kim Huệ
  mediafire.com ?5fa70psx1vmcjye

  Khúc hát ân tình
  Phương Quang Phượng Liên
  mediafire.com ?kfaq27ddyu5d9n0

  Đêm trăng hậu phương
  Hà Thanh Bach Tuyết
  mediafire.com ?3zb7uwgohp6ztfn

  Sầu lẻ bóng - Ngọc Giàu
  mediafire.com ?64ooasr0igve4d3

  Đường xưa lối cũ Ca sĩ Mỹ Dung - Út Hiền
  mediafire.com ?kjk9hu21i37essa

  CHỈ CÓ MỘT MÌNH ANH
  Trình bày: Phượng Liên - Thanh Thuý
  mediafire.com ?bnz5ad2l1oreu98

  VÒNG TAY NÀO CHO EM
  Trình bày: Minh Phụng - Phượng Liên
  mediafire.com ?fbh0tm8d0i1cya1

  KHÔNG BAO GIỜ NGĂN CÁCH
  Trình bày: Minh Vương - Mỹ Châu
  mediafire.com ?bigy2tlghi4rm2c


  GIỌT BUỒN QUÊ HƯƠNG
  Trình bày: Minh Phụng - Ngọc Hương
  mediafire.com ?0eky0tt841d6iy9

  ANH HÃY VỀ ĐI
  Trình bày: Phương Bình - Lệ Thủy
  mediafire.com ?00m29cy04jue74u

  HẰNG NGA HẬU NGHỆ (bài này có 1 phiên bản khác do Thanh Hải + Ánh Hồng ca)
  Trình bày: Minh Vương - Lệ Thủy
  mediafire.com ?mp5rdmifbg56ler

  Bạch Tuyết
  Một ngày không có anh (em)1
  mediafire.com ?wgnbov4p5lf19nd
  Một ngày không có anh (em)2
  mediafire.com ?yf5mymxsr1a8mrw
  Một ngày không có anh (em)3
  mediafire.com ?hc0fmje1gw9b5sl


  Thành Được
  Một ngày không có anh(em) 1
  mediafire.com ?12si2lqyqahalx0
  Một ngày không có anh (em) 2
  mediafire.com ?5anaic9bd79uamb
  Một ngày không có anh (em) 3
  mediafire.com ?3djjygwj5cnzaqr

  NẾU DUYÊN KHÔNG THÀNH
  Trình bày: Thanh Tuấn - Mỹ Châu

  mediafire.com ?pboo6wbboy04zjd

  CÁC ANH ĐI
  Trình bày: Thanh Nga
  mediafire.com ?7vcj4228781z4pt

  LƯƠNG SƠN BÁ
  Trình bày: Minh Phụng (bài này Minh Cảnh có ca, nhưng 2 giọng 2 phong cách, nhưng nói chung là hay)
  mediafire.com ?ka7m4jywk1z2ko4


  TIẾT ĐINH SANG
  Trình bày: Minh Phụng
  mediafire.com ?sm7yn54v4207t3m

  VƯỜN TAO NGỘ
  Trình bày: Minh Vương - Mỹ Châu
  mediafire.com ?78luzmh05isb22y

  THẦM KÍN
  Trình bày: Mộng Tuyền (Kim Loan cũ)
  mediafire.com ?xiwt6hag53qax16

  NƯƠNG CHIỀU
  Trình bày: Thanh Tuấn - Bích Hạnh
  mediafire.com ?5659veu6kcq7p74

  HAI KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI
  Trình bày: Minh Vương - Lệ Thu
  mediafire.com ?1hj5667fqj7d9dp

  HOA NỞ VỀ ĐÊM
  Trình bày; Chí Tâm - Lệ Thu
  mediafire.com ?1pdfyb5oqxmefpz

  TRỞ VỀ
  Trình bày: Thanh Tuấn - Mỹ Châu
  mediafire.com ?di235lr2xg2pfew

  nhịp cầu tri âm- Minh Vương Lệ Thủy
  mediafire.com ?jbe4simt86dn8ih

  Sáu tháng quân trường
  Trình bày: Chí Tâm - Lệ Thủy
  mediafire.com ?nkzg85crqcv2rrb

  Tình Yêu Cách Trở ( Tân Cổ 2 - Cassette trước 1975 )
  NS PHƯƠNG BÌNH & PHƯỢNG LIÊN
  mediafire.com ?ere5eclntw71urd

  TRƯƠNG CHI MỴ NƯƠNG. ( Thanh Tuấn Mỹ Châu Chí Tâm )
  mediafire.com ?tr4vz36p5m45sd9

  NHẮN BẠN TÌNH XA
  Trình bày: Minh Vương - Mỹ Châu
  mediafire.com ?rauqepv126xu6j7

  ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
  Trình bày: Tấn Tài - Lệ Thủy
  mediafire.com ?6wp56l6k6a1o5gz
  Còn nhớ còn thương - Phương Bình & Lệ Thủy
  mediafire.com ?betzqua9q40c3z8#1

  Lời thề của loài hoa trắng - Minh Vương & Lệ Thủy
  mediafire.com ?23493ub253ov66p

  Vĩnh Biệt - Minh Vương & Lệ Thủy
  mediafire.com ?6w8qu246bdzyvog

  Anh hãy về đi - - Phương Bình & Lệ Thủy
  mediafire.com ?gsw18w90c0yfxm4


  Người phu quét lá sân trường: Thành Được và Mỹ Châu
  mediafire.com download.php?iydthynfazm

  Người ngoài phố : Minh Cảnh
  mediafire.com download.php?deg253wmhzy

  Tình mùa hoa nở - Lệ Thủy Thanh Tuấn
  mediafire.com ?fx3l91w8m3sa53z

  Sương trắng miền quê ngoại
  Minh Vương - Mỹ Châu
  mediafire.com ?gd87fljvzxfj85x

  Ngày trở về
  Minh Vương - Thanh Kim Huệ - Mỹ Châu
  mediafire.com ?rc7w66oe9e7o1hf

  Nỗi buồn đêm đông (bài này Minh Cảnh có hát lại với Thanh Hằng - chị của Thanh Ngân, nhưng phần nhạc dạo đã thay đổi, nói chung là 1 chín 1 mười, cái nào cũng hay, nhưng buồn chắc là Phượng Liên buồn hơn, nhất là ngâm khúc dạo đầu rồi Minh Cảnh vô vọng cổ, HAY)
  Minh Cảnh - Phượng Liên
  mediafire.com ?5kbrgca5kv48jdl

  Áo đẹp nàng dâu
  Thanh Tuấn - Thanh Kim Huệ
  mediafire.com ?xqlmog88rexbtr3

  Khi Người Say Biết Yêu - Hữu Phước
  mediafire.com ?5o2pm6qyo3otu8e

  Gánh Bưởi Biên Hòa - Thanh Hải
  mediafire.com ?dsk14s5cetj2czp

  Mồ Em Phượng - Út Trà Ôn
  mediafire.com ?579v2ypw47fbdo9
  Con Thuyền Không Bến
  mediafire.com ?wjd7760p6skts1k

  Sao Em Nỡ Đành Quên - Minh Phụng - Ngọc Hương
  mediafire.com ?snop42i44238luf

  Xin anh giử trọn tình quê
  Minh Vương lệ thủy
  mediafire.com ?9b9o6lxs38ssr1v


  Máu chảy về tim ( Đủ phần nhạc)
  Minh Cảnh, Mỹ Châu
  mediafire.com ?b4zki2xx6fnd4qu

  Người tình và quê hương
  Chí Tâm Bích Hạnh
  mediafire.com ?4thdnpc39t5j1uv

  Lâu đài tình ái
  Thành Được, Út Bạch Lan
  mediafire.com ?076eywegsrcxkb4

  CHO TRÒN CHỮ HIẾU (MỤC LIÊN TÌM MẸ)
  Trình bày: Minh Cảnh
  mediafire.com ?m51tiiy0f65n5ab

  Nhạt nắng
  Phương Bình Phượng Liên
  mediafire.com ?oxgiax0zo904ttx

  Mưa nắng Miền Đông- Út Trà Ôn
  mediafire.com ?6cf3ci76u7de57x

  Biển dâu
  Phương Bình Mỹ Châu
  mediafire.com ?rske89zi13owoe8

  Áo cưới em màu nước biển
  Thanh Hương
  mediafire.com ?xbft2hcg67807w5

  Triệu Tử Long
  Thanh Hải
  mediafire.com ?j1a781zix4xo7ph

  GIỌT BUỒN KHÔNG TÊN
  Trình bày: Phương Thanh - Tài Lương
  mediafire.com ?bd9l1vjpp2j5dal

  Ngày trở về
  Tấn Tài Diệu Hiền
  mediafire.com ?7gtkyr236q7db8b

  Trả lời thư em
  Minh Vương Kim Thủy
  mediafire.com ?qx79tsyd7yndkq3

  Ngỏ Hồn Qua Đêm - Lệ Thủy Tài Bửu Bửu
  mediafire.com ?a17q7f3tt8up35t

  NỤ TẦM XUÂN
  Trình bày: Minh Cảnh - Lệ Thu
  mediafire.com ?5f2pj0fye0g805y

  BIỂN TÌNH. Minh Vương Thanh Kim Huệ.
  http://nhac1.vietgiaitri.com/bai-hat/bi ... -62136.vgt

  ĐỢI CHỜ. Thanh Hương.
  http://nhac1.vietgiaitri.com/bai-hat/doi-cho-62048.vgt

  ĐÊM TIỀN ĐỒN
  Trình bày: Minh Phụng - Lệ Thủy
  mediafire.com ?2129c719rqvm38r

  MƯA RỪNG
  Trình bày : MỘNG TUYỀN.
  mediafire.com ?8d1c5m54j4b0gfn

  CÁM ƠN.
  Trình bày : Minh Phụng Lệ Thủy.
  mediafire.com ?sw5y8maq6wj15yl


  TÂM TÌNH NGƯỜI CHINH PHỤ.
  Trình bày : Diệu Hiền
  mediafire.com ?dbybd646ub2d2ub

  XIN EM ĐỪNG HỎI
  Trình bày: Tấn Tài - Trang Mỹ Dung
  mediafire.com ?oy38hstrxoo9gd4

  TÀ ÁO TÍM
  Trình bày: Minh Phụng - Lệ Thủy
  mediafire.com ?4m7qz5j47z7zxyz

  Lộng Ngọc Tiêu Sử
  Tuyết Hằng, Phượng Bằng, Thanh Nga, Thanh Sang
  mediafire.com ?z4h46ckvdke21w5

  Thuyền Trăng Trên Bến Ngũ Hồ
  Thanh Nga ,Thanh Tú
  mediafire.com ?upci4neo6641zoe

  Sao Rụng Giữa Thiên Hà
  Phượng Liên
  mediafire.com ?3lje28291lefn92

  VỌNG GÁC ĐÊM SƯƠNG
  Trình bày: Thanh Tuấn - Hà Mỹ Xuân
  mediafire.com ?d5nj077t27goqoj

  MỘNG BAN ĐẦU
  Trình bày: Thanh Tuấn - Hà Mỹ Xuân
  mediafire.com ?em5nce6cs5t7bc7

  Lời nguyện cầu nữa đêm
  Thanh Tuấn
  mediafire.com ?pmazaq3mkh1rgil

  Tám điệp khúc
  Ngọc Giàu, Thanh Vũ, Trang Mỹ Dung
  mediafire.com ?7bvq83kz56pmxwp

  gió ngựa trên đồi cỏ non - thanh sang & thùy trang
  mediafire.com file/rv66wv362y950g4

  nỗi buồn châu pha - hà bửu tân & mộng nghi
  mediafire.com file/bdu9gfwb9fea3wi

  TỪ GIÂY PHÚT NÀY
  Trình bày: Minh Vương - Mỹ Châu
  mediafire.com ?cn6jbr1qp1zuenz

  Lời nguyện cầu nữa đêm-Mỹ châu-hùng cường pre 75 (phiên bản 1)
  mediafire.com ?emzt7yhxieg

  Lời nguyện cầu nữa đêm (phiên bản 2)
  Thanh Tuấn, Hà Mỹ Xuân
  mediafire.com ?pmazaq3mkh1rgil

  2 phiên bản này hoàn toàn khác nhau nghen pàkon


  Cho người vào cuộc chiến ( with Mỹ Châu)
  mediafire.com ?i6tacldehu2zqk4

  Đêm nằm không ngủ (minh cảnh)
  mediafire.com ?o5bmm4mjm6bw4vw

  Đứa Con Đất Nước (minh cảnh)

  mediafire.com ?y9eqkc5ae7qcifz


  TÂM SỰ ANH GÙ
  Trình bày: Út Trà Ôn
  mediafire.com ?o2zyl12nj1r

  DUYÊN NỢ
  Trình bày: Thành Được
  mediafire.com ?2jzvqj4ikk3

  MÁ ƠI CON BỎ BAR RỒI
  Trình bày: Kim Ngọc
  mediafire.com ?rdbykxz2tv2

  KẺ Ở MIỀN XA
  Trình bày: Hùng Cường - Bạch Tuyết
  mediafire.com ?4aojtjyzdlm

  ĐỔI THAY
  Trình bày: Phương Bình - Mỹ Châu
  mediafire.com ?tyjnfh2yiwe

  ĐÔI NGÃ
  Trình bày: Thành Được - Út Bạch Lan
  mediafire.com ?cmiywuamaci

  ĐỜI VŨ NỮ
  Trình bày: Hữu Phước
  mediafire.com ?2mjnuooymzj

  NHỊP CẦU Ô THƯỚC
  Trình bày: Cô Ái Liên
  mediafire.com ?cetucmcbtw6yxiq

  SẦU VƯƠNG BIÊN ẢI
  Trình bày: Út Trà Ôn
  mediafire.com ?31r7jmowdc1fysg

  LỐI ĐỜI ĐƠM HOA
  Trình bày: Minh Cảnh
  mediafire.com ?qndqzpwc8ak6xeq

  ĐÔI LỜI TÂM SỰ
  Trình bày: Minh Phụng – Mỹ Châu
  mediafire.com ?g8h1ljuhx19l0zz


  NGÀY EM HAI MƯƠI TUỔI
  Trình bày: Ngọc Bích
  (phần nhạc đầu không có)
  mediafire.com ?69pn2wfw34e7gti

  LÒNG NGƯỜI CHINH PHỤ
  Trình bày: Thanh Hương
  mediafire.com ?24m0fxxvviacxwj


  TỐNG TỬU ĐƠN HÙNG TÍN
  Trình bày: Minh Phụng (0 phải do Thanh Tuấn trình bày nghen pàkon)
  mediafire.com ?c1cy3t7ewij4389

  TIỀN
  Trình bày: Hữu Phước
  mediafire.com ?jvoy8rkdpyp5okx

  MÁI TÓC THỀ
  Trình bày: Thanh Nga
  mediafire.com ?imq3fyypw138oy8


  KHÓI TÀU LƯỚT SÓNG
  Trình bày: Thanh Hải
  viewtopic.php?f=69&t=39940

  BẢY NGÀY ĐỢI MONG
  Trình bày: Minh Phụng - Hương Lan - Nhật Trường
  mediafire.com ?ysub56464wk14w5

  HUYỀN TRÂN KHẮC CHUNG
  Trình bày: Minh Cảnh - Ngọc Giàu (có người bảo rằng giọng Ngọc Giàu 0 hợp với giọng Minh Cảnh lắm)
  mediafire.com ?9hmg5jath49j4tt

  ĐỒI THÔNG HAI MỘ (Trăng sáng đồi thông)
  Trình bày: Thanh Nga - Hà Thanh
  mediafire.com ?s7f0383i5gobshv

  CÔ GÁI RỪNG MA của HÙNG CƯỜNG
  mediafire.com ?gdjymdyimen

  vở To Anh Nguyet (Co Tu Sang-Tam Thua-Co Ba Ben Tre-Co Nam Can Tho), các bạn nghe thử xem sao
  mediafire.com ?4vs47zm3fsakfoj
  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  UtKhen on Mon Apr 30, 2012 1:59 pm

  Bai So 001 vanlam_dacohoailang.wma @@@---> mediafire.com file/5hdtxc3mmto

  Bai So 002 vanlam_daongucung_12cau.mp3 @@@---> mediafire.com file/8ciijg0jv5n

  Bai So 003 vanlam_duyenkyngo.mp3 @@@---> mediafire.com file/czcs12jxumz

  Bai So 006 vanlam_khongminhtoalau.mp3 @@@---> mediafire.com file/2vuyonmop0j

  Bai So 007 vanlam_kimtienban.mp3 @@@---> mediafire.com file/39pfdj1hgyz

  Bai So 008 vanlam_kimtienhue.mp3 @@@---> mediafire.com file/5e2vj9ztjct

  Bai So 009 vanlam_luuthuyhanhvan.wma @@@---> mediafire.com file/cjmzsmmuvje

  Bai So 010 vanlam_lybatri.wma @@@---> mediafire.com file/auyp4yc1mvx

  Bai So 011 vanlam_lybongdua.wma @@@---> mediafire.com file/6s5b14e2xzs

  Bai So 012 vanlam_lycaimon.wma @@@---> mediafire.com file/0afhjnw1gzx

  Bai So 013 vanlam_lychieuchieu_12_manhlequan_56.wma @@@---> mediafire.com file/709245gw1ul

  Bai So 014 vanlam_lychimquyen.wma @@@---> mediafire.com file/0dyugeoiw0t

  Bai So 015 vanlam_lychimquyen_12kep_samthuong_56kep.wma @@@---> mediafire.com file/8oaqyteehi2

  Bai So 016 vanlam_lyconsao.mp3 @@@---> mediafire.com file/0dxvctentds

  Bai So 017 vanlam_lyconsao_lygiaoduyen.mp3 @@@---> mediafire.com file/31jmmyyqncm

  Bai So 018 vanlam_lyconsaogocong_1kep2dao_lytrangsoi_5dao6kep.wma @@@---> mediafire.com file/b2tfpjnmndy

  Bai So 019 vanlam_lymyhung.wma @@@---> mediafire.com file/aiutcwgxj49

  Bai So 020 vanlam_lynamcan.wma @@@---> mediafire.com file/ednthjjodhr

  Bai So 021 vanlam_lyquacau.wma @@@---> mediafire.com file/51md4xjty1y

  Bai So 022 vanlam_lysonsac.wma @@@---> mediafire.com file/2zh91lnnbc3

  Bai So 023 vanlam_lytinhtang.wma @@@---> mediafire.com file/fhi1xrjjtnm

  Bai So 024 vanlam_mautamtu.mp3 @@@---> mediafire.com file/0xuz2xiznv0

  Bai So 025 vanlam_namai_lop1.mp3 @@@---> mediafire.com file/2tpojnhmjvt

  Bai So 027 vanlam_nguaobac.mp3 @@@---> mediafire.com file/dkwmeitejel

  Bai So 028 vanlam_phivandiepkhuc.mp3 @@@---> mediafire.com file/7m0melsgtx1

  Bai So 029 vanlam_phongbadinh.mp3 @@@---> mediafire.com file/7lc9s2qgmmd

  Bai So 031 vanlam_suongchieu_tuanh.mp3 @@@---> mediafire.com file/1txx1n5onve

  Bai So 033 vanlam_tudaioan_6cau.wma @@@---> mediafire.com file/ftgsgstxy54

  Bai So 034 vanlam_vanthientuong_lopdung.mp3 @@@---> mediafire.com file/6ohrgouzwyy

  Bai So 035 vanlam_vongkimlang.wma @@@---> mediafire.com file/ctyny041nzn

  Bai So 036 vanlam_xangxe_8cau.mp3 @@@---> mediafire.com file/59mc0en2jzm

  Bai So 037 vanlam_xangxuliu.mp3 @@@---> mediafire.com file/1yhm0ptrgek

  Bai So 038 vanlam_xuantinh.mp3 @@@---> mediafire.com file/enahthmj41b

  Bai So 039 vangioi_12_ngangiang.mp3 @@@---> mediafire.com file/cnc29hmc2zy

  Bai So 040 vangioi_13.WMA @@@---> mediafire.com file/9mycnvtmjwx

  Bai So 041 vangioi_6cau_dao.mp3 @@@---> mediafire.com file/clazddhzmdo

  Bai So 042 vangioi_6cau_kep.mp3 @@@---> mediafire.com file/9ltyjjy2nce

  Bai So 043 vangioi_6caudaykep.mp3 @@@---> mediafire.com file/5ej2gxcfxcj

  Bai So 044 vangioi_bannhan.wma @@@---> mediafire.com file/4bcyfmnoyjn

  Bai So 045 vangioi_binhbanchan.mp3 @@@---> mediafire.com file/4ltdy0qhmhl

  Bai So 046 vangioi_caophi.wma @@@---> mediafire.com file/4ywctzwm2t9

  Bai So 047 vangioi_chihoatruonghan.mp3 @@@---> mediafire.com file/1jeczxlswzx

  Bai So 049 vangioi_daongucung_12cau.wma @@@---> mediafire.com file/122gey1augi

  Bai So 050 vangioi_doankhuclamgiang.wma @@@---> mediafire.com file/fs1qmgyxj0z

  Bai So 051 vangioi_hoaitinh.mp3 @@@---> mediafire.com file/cwyu7y23bay

  Bai So 052 vangioi_khochoangthien.mp3 @@@---> mediafire.com file/8t2j1tgzmuz

  Bai So 053 vangioi_khochoangthien_3lop.wma @@@---> mediafire.com file/2qnq43daicn

  Bai So 054 vangioi_lieuthuannuong.wma @@@---> mediafire.com file/8lhrjh29c3z

  Bai So 055 vangioi_luuthuyhanhvan_dao.mp3 @@@---> mediafire.com file/7ytgimxikmn

  Bai So 056 vangioi_luuthuyhanhvan_kep.mp3 @@@---> mediafire.com file/8iyb1n9ivmv

  Bai So 058 vangioi_lychieuchieu.mp3 @@@---> mediafire.com file/07vldjzlivs

  Bai So 059 vangioi_lychimxanh.mp3 @@@---> mediafire.com file/3styl1mf0ty

  Bai So 060 vangioi_lyconsao.wma @@@---> mediafire.com file/6vu2nzvhvox

  Bai So 061 vangioi_lyconsao_kep.wma @@@---> mediafire.com file/9zwfcgmrd0m

  Bai So 062 vangioi_lyconsaogocong.wma @@@---> mediafire.com file/9ld7z91nmtc

  Bai So 064 vangioi_lyphuocchau.mp3 @@@---> mediafire.com file/9zmg2mkq3am

  Bai So 066 vangioi_lytaophung.wma @@@---> mediafire.com file/9ngcmh1pfkz

  Bai So 067 vangioi_lytongquan.wma @@@---> mediafire.com file/2ldddtgtaay

  Bai So 069 vangioi_namai_43cau.wma @@@---> mediafire.com file/67bxillxmtr

  Bai So 070 vangioi_namai_kep.wma @@@---> mediafire.com file/3ptmynvhoti

  Bai So 072 vangioi_namxuan_20cau.wma @@@---> mediafire.com file/8dwtc2p1xtr

  Bai So 073 vangioi_namxuan_8cau.wma @@@---> mediafire.com file/fwndgigckzy

  Bai So 074 vangioi_nangtinhxua_dao.mp3 @@@---> mediafire.com file/4e1zmtauff3

  Bai So 075 vangioi_nangtinhxua_kep.mp3 @@@---> mediafire.com file/f5myx42jwwl

  Bai So 076 vangioi_nguaonam_dao.mp3 @@@---> mediafire.com file/6tvuyze0u0o

  Bai So 077 vangioi_nguaonam_kep.mp3 @@@---> mediafire.com file/15d52gikypq

  Bai So 078 vangioi_phivandiepkhuc.wma @@@---> mediafire.com file/6dfsdmeti2f

  Bai So 079 vangioi_phulucchan_ngamvanh.mp3 @@@---> mediafire.com file/0zifg3y1m4k

  Bai So 080 vangioi_samthuong.wma @@@---> mediafire.com file/9emhy33l2dd

  Bai So 081 vangioi_suongchieu.wma @@@---> mediafire.com file/3atnljmn5dd

  Bai So 082 vangioi_tanxaiphi.mp3 @@@---> mediafire.com file/9tlh242gvnx

  Bai So 083 vangioi_thanhhai_nangtinhxua.mp3 @@@---> mediafire.com file/0dx0poqy14k

  Bai So 084 vangioi_thanhhai_vongkimlang_2lop.mp3 @@@---> mediafire.com file/cmfjyj3n1hz

  Bai So 085 vangioi_thuphongnguyet.mp3 @@@---> mediafire.com file/62ndvi1dhly

  Bai So 086 vangioi_trangthudakhuc_dao.mp3 @@@---> mediafire.com file/8l2211rztsm

  Bai So 087 vangioi_trangthudakhuc_kep.mp3 @@@---> mediafire.com file/ed1mmjmyyzx

  Bai So 089 vangioi_vanhuetruonghan.mp3 @@@---> mediafire.com file/d1xylqczlfc

  Bai So 090 vangioi_vanthientuong.wma @@@---> mediafire.com file/7mnxfiewkso

  Bai So 091 vangioi_vc12.wma @@@---> mediafire.com file/dyvtt92xmdt

  Bai So 092 vangioi_vc123_daydao.wma @@@---> mediafire.com file/a00dmtxnjvd

  Bai So 093 vangioi_xangxe_8cau.wma @@@---> mediafire.com file/5m1ykm1gmmw

  Bai So 094 vangioi_xangxuliu.wma @@@---> mediafire.com file/eyzn2xz1tt1

  Bai So 095 vangioi_xangxuliu1.mp3 @@@---> mediafire.com file/9vz9pryh3jr

  Bai So 096 vangioi_xuannu.mp3 @@@---> mediafire.com file/ajank2xmgl4

  Bai So 097 vanhoang_khongminhtoalau.mp3 @@@---> mediafire.com file/7jvdqdmzege

  Bai So 098 vanhoang_kimtienhue.mp3 @@@---> mediafire.com file/bzlvynszhm9

  Bai So 099 vanhoang_lybongdua.mp3 @@@---> mediafire.com file/fddmdnr1wyx

  Bai So 100 vanhoang_lychieuchieu.mp3 @@@---> mediafire.com file/2ltnmazz0vg

  Bai So 101 vanhoang_lymyhung.mp3 @@@---> mediafire.com file/6xpwgm1ydi2

  Bai So 102 vanhoang_lysonsac.mp3 @@@---> mediafire.com file/ds2xxjp0djt

  Bai So 103 vanhoang_lytongquan.mp3 @@@---> mediafire.com file/1yzydm5lzdd

  Bai So 104 vanhoang_lytrangsoi.mp3 @@@---> mediafire.com file/azdvnwz2rcy

  Bai So 105 vanhoang_manhlequan.mp3 @@@---> mediafire.com file/annjztyss2m

  Bai So 106 vanhoang_mautamtu.mp3 @@@---> mediafire.com file/5j7igyqioxj

  Bai So 107 vanhoang_namxuan.mp3 @@@---> mediafire.com file/2xzgyodpnfi

  Bai So 108 vanhoang_tamtri_123.wma @@@---> mediafire.com file/51ahddvek7t

  Bai So 109 vanhoang_tamtri_456.wma @@@---> mediafire.com file/ajjtyt2khyi


  Bai So 111 vanmy_dnc52_songcuoc15_trokep.mp3 @@@---> mediafire.com file/6kdwgjz0cm1

  Bai So 112 vanmy_khochoangthienphongbadinh.wma @@@---> mediafire.com file/0qgo03mztc1

  Bai So 113 vanmy_lieugiang.wma @@@---> mediafire.com file/9mtz0xzfdqm

  Bai So 114 vanmy_luuthuyhanhvan_vc56.wma @@@---> mediafire.com file/9fswwrir1dx

  Bai So 116 vanmy_nangtinhxua.wma @@@---> mediafire.com file/4wwirnuytst

  Bai So 117 vanmy_phivandiepkhuc.wma @@@---> mediafire.com file/fmrmkz5hx2z

  Bai So 119 vanmy_suongchieu.wma @@@---> mediafire.com file/edzsjmgxmv2

  Bai So 121 vanmy_truongtuongtulop1lop3.wma @@@---> mediafire.com file/7xtiz9yxlxn

  Bai So 122 vanmy_vanthientuong.wma @@@---> mediafire.com file/cgmit9iuby2

  Bai So 123 vanmy_xangxe.wma @@@---> mediafire.com file/0lzmnoivmti

  Bai So 124 vanmy_xuantinhlop1lop3.wma @@@---> mediafire.com file/3dzmijny1al

  Bai So 125 aituke CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/2imrwvh3imq

  Bai So 127 bahoa CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/8xcvw7efghv

  Bai So 128 binhbanchan CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/djdpw2at14g

  Bai So 129 binhbanvan_kimtienhue CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/7aggke15jxd

  Bai So 130 hanhvan CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/2tgnxzwzdw5

  Bai So 131 khuccahoachuc CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/02m1xj99wdd

  Bai So 132 longdang CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/azdgmwctyqm

  Bai So 133 luonglongtranhchau CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/ffyjqt4bxde

  Bai So 134 lybongdua CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/7tqvyddnwyn

  Bai So 135 lycaimon CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/82ymqygxt9z

  Bai So 136 lycaybong CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/ezzyiy2jhxn

  Bai So 137 lychimxanh CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/6onxyygyope

  Bai So 140 lymyhung CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/9ytinbvjg4i

  Bai So 141 lyquacau CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/ahnfgtdyvt1

  Bai So 143 rao_coban CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/aetyyvje2jg

  Bai So 144 rao_lytungquan CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/esiwh2td1zf

  Bai So 145 raodon_maudon CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/bizkqqtwxgz

  Bai So 146 tanphong_longnguyet CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/7h1neg1z19s

  Bai So 147 thuhodiplac CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/aypdxx40h3y

  Bai So 148 thuphong CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/bd1tawouxgq

  Bai So 149 trungthu CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/0d1qgnvdzsy

  Bai So 151 vongcokep_456 CTHD.mp3 @@@---> mediafire.com file/7x15wxmvmq9

  Bai So 152 vongkimlang CTHD.wma @@@---> mediafire.com file/22oq0mzm9je

  Bai So 153 bacmantancong CDPN.mp3 @@@---> mediafire.com file/1i2c1wrvmjx

  Bai So 154 coban CDPN.mp3 @@@---> mediafire.com file/1gnyjvoib2b

  Bai So 155 gioithieu CDPN.mp3 @@@---> mediafire.com file/6yfmntht2mc

  Bai So 156 liennam CDPN.mp3 @@@---> mediafire.com file/bqhtymdf1tm

  Bai So 157 ngudoiai CDPN.mp3 @@@---> mediafire.com file/4cjhrdvgro9

  Bai So 158 ngugiadanglau CDPN.mp3 @@@---> mediafire.com file/blxdnsfkd93

  Bai So 159 phunghoang10cau CDPN.mp3 @@@---> mediafire.com file/61edmexumly

  Bai So 160 vanthientuongtranhsao CDPN.mp3 @@@---> mediafire.com file/dh2q9dxyzju

  Bai So 161 vongcokim CDPN.mp3 @@@---> mediafire.com file/dud1d2ymdov

  Bai So 162 daongucung_20cau.wma @@@---> mediafire.com file/8qt2vj0wi5i

  Bai So 163 luuthuytruong.wma @@@---> mediafire.com file/6jbgimmyndx

  Bai So 164 namxuan_namai_maiai.wma @@@---> mediafire.com file/7fi5br9ddmj

  Bai So 165 raobuon.wma @@@---> mediafire.com file/1yxvyyoll2i

  Bai So 166 taythiquang.wma @@@---> mediafire.com file/5dnhnugtygv

  Bai So 167 tieukhuc_17cau.wma @@@---> mediafire.com file/ee2mvutjwgi
  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  UtKhen on Wed Jun 27, 2012 2:42 pm

  Những Ebooks này bao gồm những tài liệu CNTT tham khảo của mình trong 4 năm học, mình tổng hợp lại rùi up lên share với các bạn. Trong này còn nhiều sách chủ đề khác nữa ngoài CNTT mà mình đã đã đọc, đem share hết với các bạn luôn.
  Vẫn đang tổng hợp và UPLOAD (khoảng 7GB), mạng hơi chậm.

  Nhớ copy link sang 1 Tab mới của trình duyệt!

  CISCO (CCNA, CCNP, CCIP, CCSP, CCIE,...)
  LINK mediafire.com ?90t89l9temzbg
  ----> DANH SÁCH EBOOKS
  [HIDE]CCNA ACL Configuration Mode Commands.pdf
  CCNA ACL Lab.pdf
  CCNA ACLs Standard Lab_11_2_1b.pdf
  CCNA Configuring ACLs.pdf
  CCNA Extended ACL Configuration Mode Commands.pdf
  CCNA ICND2 Official Exam Certification Guide 2nd.pdf
  CCNA ICND2 Part 1.pdf
  CCNA ICND2 Part 2.pdf
  CCNA Lab Guide.pdf
  CCNA NAT and PAT Configuration Verify Lab_1_1_5.pdf
  CCNA NAT Configuration Lab_1_1_4a.pdf
  CCNA NAT Getting Started.pdf
  CCNA NAT Lab 1.1.4a.pdf
  CCNA NAT Static Lab_1_1_4c.pdf
  CCNA PAT Configuration Lab_1_1_4b.pdf
  CCNA Security Official Exam Certification Guide.pdf
  CCNA Study Guide 2nd McGrawHill.pdf
  CCNA Study Guide 2nd Sybex.pdf
  CCNA Study Guide.prc

  CCNP BCMSN Lab Guide.pdf
  CCNP BCMSN Official Exam Certification Guide.pdf
  CCNP BCMSN Portable Command Guide.pdf
  CCNP BCMSN Quick Reference Sheets.pdf
  CCNP BCMSN Slides.pdf
  CCNP BCMSN Student Guide I.pdf
  CCNP BCMSN Student Guide II.pdf
  CCNP BSCI Portable Command Guide.pdf
  CCNP BSCI Student Lab Manual.pdf
  CCNP Implementing Cisco IP Routing Foundation Learning.pdf
  CCNP Implementing Cisco IP Routing Vol_1.pdf
  CCNP Implementing Cisco IP Routing Vol_2.pdf
  CCNP Implementing Cisco IP Routing Vol_3.pdf
  CCNP ISCW Lab Guide.pdf
  CCNP ISCW Official Exam Certification Guide.pdf
  CCNP ISCW Portable Command Guide.pdf
  CCNP ISCW Student Guide Vol 1.pdf
  CCNP ISCW Student Guide Vol 2.pdf
  CCNP Optimizing Converged Cisco Networks ONT Student Guide v1.0 Vol 1.pdf
  CCNP Optimizing Converged Cisco Networks ONT Student Guide v1.0 Vol 2.pdf
  CCNP Practical Studies Routing.pdf
  CCNP Practical Studies Switching.chm
  CCNP ROUTE 642-902 Official Certification Guide.pdf
  CCNP ROUTE 642-902 Quick Reference.pdf
  CCNP Switch Official Certification Guide.pdf
  CCNP Switching Exam Certification Guide.pdf
  CCNP Switching Study Guide.pdf

  CCIP BGP MPLS VPN Configuration Managements.pdf
  CCIP BGP MPLS VPN Lab.pdf
  CCIP BGP Route Summarization.pdf
  CCIP Cisco IOS IPSec.pdf
  CCIP Deploying and Managing Enterprise IPsec VPNs.ppt
  CCIP Implementing Cisco Quality of Service Vol_1-2.pdf
  CCIP IPSec Dead Peer Detection Periodic Message Option P1.pdf
  CCIP IPSec Dead Peer Detection Periodic Message Option P2.pdf
  CCIP IPSec GRE Tunnel OSPF.pdf
  CCIP IPsec VPN WAN Design Overview.pdf
  CCIP IPSec VPNs Site-to-Site Lab1.pdf
  CCIP IPSec VPNs Site-to-Site Lab2.pdf
  CCIP MPLS Controller Software Configuration Guide.pdf
  CCIP MPLS Inter-AS VPNs.pdf
  CCIP MPLS Lab Guide VN.pdf
  CCIP MPLS Lab.pdf
  CCIP MPLS Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering.pdf
  CCIP MPLS Study Guide.pdf
  CCIP MPLS VPN Basic Configuration.pdf
  CCIP MPLS VPN Mechanisms of Cisco IOS Platforms.pdf
  CCIP MPLS VPN Solution Overview Guide.pdf
  CCIP MPLS VPN Tutorial.pdf
  CCIP Quality of Service Lab Guide v2.3 NIL.pdf
  CCIP Quality of Service Lab Guide v2.2.pdf
  CCIP Quality of Service Vol_1.pdf
  CCIP Quality of Service Vol_2.pdf
  CCIP VPN The Complete Configuration Guide.chm

  CCSP Complete Study Guide.pdf
  CCSP CSIDS Exam CramT 2.chm
  CCSP CSPFA Exam CramT 2 .chm
  CCSP Flash Cards and Exam Practice Pack.chm
  CCSP IPS Exam Certification Guide.chm
  CCSP Security+ Study Guide.pdf
  CCSP SNPA Official Exam Certification Guide 3rd.pdf
  CCSP SNPA Securing Networks with PIX.pdf
  CCSP SNRS 2.0 Lab Guide.pdf
  CCSP SNRS 3.0 Lab Guide.pdf
  CCSP SNRS Exam Certification Guide 2nd.pdf
  CCSP SNRS Exam Certification Guide.chm
  CCSP SNRS Quick Reference Sheets.pdf
  CCSP SNRS Slides.pdf
  CCSP SNRS Student Guide Vol_1.pdf
  CCSP SNRS Student Guide Vol_2.pdf
  CCSP SNRS Student Guide Vol_3.pdf

  CCIE Professional Development Routing TCP-IP Vol_1 .chm

  CIDR Classless Inter Domain Routing.pdf
  Cisco IOS Security Configuration Guide.pdf
  Cisco Router Configuration Tutorial.pdf
  Getting Started with Cisco Network Assistant.pdf
  IP Addressing and Configuration Lab 1a.pdf
  IP Addressing and Subnetting Basic.pdf
  IP Summary Addressing Cheatsheet v2.pdf
  OSPF Commands Full.pdf
  OSPF Configuration.pdf
  OSPF Design Guide v1.pdf
  OSPF Design Guide v2.pdf
  OSPF Lab 1a.pdf
  OSPF Lab 1b.pdf
  OSPF Troubleshooting.pdf
  OSPF-RIP Intra-Domain Routing.pdf
  Route Summarization Lab.pdf
  SDM Express User's Guide.pdf
  SDM Network Admission Control.pdf
  SDM Quick Start Guide.pdf
  SDM Role-Based Access.pdf
  SDM User's Guide.pdf
  SIP NAT and Firewalls.pdf
  VLSM and CIDR.pdf
  VLSM and IP Unnumbered Lab 2.10.1.pdf
  VLSM Exercise.pdf
  VLSM Lab 2.10.2a.pdf
  VLSM Lab 2.10.2b.pdf
  VLSM Overview.pdf
  VLSM Workbook Student Edition.pdf[/HIDE]
  ................UPLOADING
  MICROSOFT (MCSA, MCSA, MCITP,...)
  ----> DANH SÁCH EBOOKS
  LINK mediafire.com ?4b01aym2i5c33
  [HIDE]Exchange 2010 Virtualization and High Availability.pdf
  Microsoft Windows Command Line.chm
  Giao trinh MCSA 70-290 VN
  Giao trinh MCSA 70-351 VN
  SharePoint 2010 Beginning Administration.pdf
  SharePoint 2010 Beginning Development.pdf
  SharePoint 2010 Building Solutions.pdf
  SharePoint 2010 Development Platform.pdf
  SharePoint 2010 Professional Development.pdf
  SharePoint 2010 Solution Development.pdf
  SharePoint 2010 Users Guide.pdf
  SharePoint Foundation 2010 Step by Step.pdf
  Understanding Microsoft Virtualization Solutions.pdf
  Virtualization for Dummies.pdf
  Windows Command Line Cheat Sheet.pdf
  Windows Power Shell Cookbook.pdf
  Windows Server 2003 The Complete Reference
  Windows Server 2008 All-In-One Desk Reference For Dummies.pdf
  Windows Server 2008 Enterprise Administrator Study Guide.pdf
  Windows Server 2008 for Dummies.pdf
  Windows Server 2008 Hyper-V Insiders Guide.pdf
  Windows Server 2008 Hyper-V Resources Kit.pdf
  Windows Server 2008 Lab Guide.pdf
  Windows Server 2008 R2 Introduction.pdf
  Windows Server 2008 Unleashed.pdf
  Windows Server 2008 Virtual Desktop Infrastructure.pdf
  Windows Server 2008 VN.rar
  MCSA 70-270 Lab Guide
  MCSA 70-270 Lab Guide (Flash)
  MCSA 70-284 Exchange 2003 Lab Guide
  MCSA 70-284 Exchange 2007 Lab Guide
  MCSA 70-290 Part 1 Lab Guide
  MCSA 70-290 Part 2 Lab Guide
  MCSA 70-291 Lab Guide
  MCSA 70-350 ISA 2004 Lab Guide
  MCSA 70-350 ISA 2006 Lab Guide
  MCSA 70-270 Training Kit.pdf
  MCSA 70-284 Training Kit.pdf
  MCSA 70-290 Training Kit.pdf
  MCSA 70-291 Training Kit.pdf
  MCSA 70-299 Training Kit.pdf
  MCSA 70-350 Training Kit.pdf
  MCSE 70-293 Training Kit.pdf
  MCSE 70-294 Training Kit.pdf
  MCSE 70-297 Training Kit.pdf
  MCSE 70-298 Training Kit.pdf


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  UtKhen on Mon Jul 30, 2012 6:26 am  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶
  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 3185
  Join date : 2011-07-06
  Age : 75
  Location : VietNam

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  Admin on Mon Jan 07, 2013 3:17 pm  _________________

  汾陽世澤
  kho (download) du thu tren doi 160q8eq  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 3185
  Join date : 2011-07-06
  Age : 75
  Location : VietNam

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  Admin on Tue Dec 10, 2013 6:27 am  _________________

  汾陽世澤
  kho (download) du thu tren doi 160q8eq  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 3185
  Join date : 2011-07-06
  Age : 75
  Location : VietNam

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  Admin on Fri Jan 31, 2014 2:56 pm

  LIST TỪ ĐIỀN HOA VIỆT – VIỆT HOA

  15
  THÁNG 12
  Một số từ điển Hoa Việt – Việt Hoa cần thiết cho việc học tiếng Hoa  Từ điển Hoa Việt

  Bản in của NXB Thương vụ ấn thư quán TQ, có sự kết hợp giữa VN-TQ

  mediafire.com ?ba6esa9gd6fp3kf


  Từ điển Trung Việt

  Bản in của NXB KHXH VN

  mediafire.com ?ivfmqn3rd26fsva  Từ điển âm Hán Việt

  Từ điển về âm Hán Việt có trong tiếng Việt, của Đào Duy Anh, dùng để đối chiếu từ Hán Việt

  mediafire.com ?1kn7u0vv471otpz  Từ điển Việt Hán

  Bản in trước 1975 – xuất bản 1955, chữ phồn thể

  mediafire.com ?t0atgak2wq3ah5g  Từ điển chữ Nôm

  mediafire.com ?9r1r0uwdaueh7kd


  _________________

  汾陽世澤
  kho (download) du thu tren doi 160q8eq  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)  UtKhen
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2060
  Join date : 2011-07-19
  Age : 50

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  UtKhen on Fri Apr 11, 2014 1:19 pm  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶

  Sponsored content

  kho (download) du thu tren doi Empty Re: kho (download) du thu tren doi

  Post  Sponsored content


   Current date/time is Sat Sep 21, 2019 8:47 pm