Trấn Tường Thi Tuyển


  SỐ 68 Xăm Thượng

  Share
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  SỐ 68 Xăm Thượng

  Post  UtKhen on Mon Jun 04, 2012 2:38 pm

  SỐ 68 Xăm Thượng

  門延吉慶喜非常
  積善之家大吉昌
  田蠶諸事婚姻遂
  病逢妙藥即安康

  Hán Việt
  Môn diên cát khánh hỷ phi thường
  Tích thiện chi gia đại cát xương
  Điền tàm chư sự hôn nhân toại
  Bệnh phùng diệu dược tức an khương

  Dịch
  Cữa nhà tích thiện đại phồn vinh
  Mừng vui nối tiếp sắc thêm xinh
  Điền vụ hôn nhân đều toại ý
  Thuốc hay đuổi bệnh chóng khương ninh

  Lời Bàn
  Mùa xuân nắng ấm , Trăm hoa đua nở . Việc đừng để chậm , Theo người hiển đạt

  Tích Cổ : Quachs tử Nghi chúc thọ

  Giải
  Gia đạo vượng , Tự thân an , Cầu tài xuân vượng , Giao dịch toại , Hôn nhân thành ,
  Người đi tới , Điền vụ lợi , Lục súc vượng , Tìm người có , Kiện tụng thắng ,
  Di dời như ý , Vật thất gấp tìm , Bệnh an , Phong thủy cát .  SỐ 69 Xăm Trung

  冬來嶺上ㄧ枝梅
  葉落枝枯總不嶊
  但得陽春帩急至
  依然還我作花魁

  Hán Việt
  Đông lai lãnh thượng nhất chi mai
  Diệp lạc chi khô tổng bất thôi
  Đản đắc dương xuân tiêu cấp chí
  Y nhiên hoàn ngã tác hoa khôi

  Dịch
  Đông về đỉnh núi một cành mai
  Cành khô lá rụng chẵng lung lay
  Nắng ấm gió xuân rồi sẽ tới
  Trả ngay danh hiệu hoa khôi này

  Lời Bàn
  Tên bắn lên không , Thấy không chẵng không . Đợi mùa xuân tới , Xinh tươi sắc màu

  Điềm quẻ ứng
  Hoa mai chiếm khôi . Việc phải chờ mới đại cát

  Tích Cổ : Mai khai nhị độ

  Giải
  Gia đạo thiếu lợi , Tự thân làm phúc , Cầu tài cẩn thận , Giao dịch đợi thời , Hôn nhân trể ,
  Người đi lâu tới , Tìm người có , Điền vụ lục súc vượng , Kiện tụng thua , Vật thất hướng đông , Bệnh lo , Phong thủy cải sửa .

   Current date/time is Tue Apr 24, 2018 3:19 pm