Trấn Tường Thi Tuyển


  清雍正書法 Lời Văn Ký Sự Vua Thanh-Thế-Tổ

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 3185
  Join date : 2011-07-06
  Age : 75
  Location : VietNam

  清雍正書法 Lời Văn Ký Sự Vua Thanh-Thế-Tổ Empty 清雍正書法 Lời Văn Ký Sự Vua Thanh-Thế-Tổ

  Post  Admin on Mon Jul 09, 2018 9:48 pm

  — 清雍正書法 —
  光寒如鏡臥深雲,
  苔鮮斑斕結繡墩.
  誰識方方一片里?
  古今容盡屐雙痕。
  ( 清雍正:清世祖年號)

  — Thanh Ung Chính Thư Pháp —
  Quang hàn như kính ngoạ thâm vân,
  Đài tiên ban lan kết tú đôn.
  Thuỳ thức phương phương nhất phiến lý?
  Cổ kim dung tận kỹ song ngấn.

  Nay tạm dịch :
  — Lời Văn Ký-Sự Vua Thanh-Thế-Tổ —
  Quang cảnh lạnh-lẽo che mây phủ,
  Rêu bám đồi cao kết đổi màu.
  Ai hiểu chốn ẩn-cư vạn-lý ?
  Xưa nay vẫn còn vết người đi.

  Thanh-Lien
  連鎮源


  _________________

  汾陽世澤
  清雍正書法 Lời Văn Ký Sự Vua Thanh-Thế-Tổ 160q8eq  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sat Jul 20, 2019 6:58 am