Trấn Tường Thi Tuyển


  天竹少女 Tâm-Sự Nàng Thiên-Trúc

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 3185
  Join date : 2011-07-06
  Age : 75
  Location : VietNam

  天竹少女 Tâm-Sự Nàng Thiên-Trúc Empty 天竹少女 Tâm-Sự Nàng Thiên-Trúc

  Post  Admin on Thu Jun 28, 2018 6:42 am

  諟誰送爾至身邊,
  諟彼圓圓之明亮,
  諟彼潺潺之泉源,
  似彼戴露珠花瓣,
  甜言蜜語之依戀,
  是誰獻爾至身邊,
  是彼璀燦之星光,
  是彼明媚藍天上,
  予愿充著純心意,
  深深將爾彼愛燐。

  — Thiên Trúc Thiếu Nữ —
  Thị thuỳ tống nhĩ chí thân biên,
  Thị bỉ viên viên chi minh lượng,
  Thị bỉ sàn sàn chi tuyền nguyên,
  Tự bỉ đái lộ châu hoa biện,
  Điềm ngôn mật ngữ chi ý luyến,
  Thị Thuỳ hiến nhĩ chí thân biên,
  Thị bỉ thôi sán chi tinh quang,
  Thị bỉ minh mị lam thiên thượng,
  Dữ nguyện sung trứ thuần tâm ý,
  Thâm thâm tương nhĩ bỉ ái lân.

  — Tâm-Sự Nàng Thiên-Trúc —
  Lạc-loài ai tiễn đến đây,
  Là duyên sáng-lạng dạt-dào trăng mây.
  Suối nguồn ào-ạt dâng đầy,
  Như dáng tiên nữ cài hoa mái đầu.
  Luyến-lưu mật ngọt duyên nhau,
  Ai đưa chàng đến lao-đao bên chàng.
  Duyên nào mang đến chói-chan,
  Là duyên thuỳ-mị sáng như ngọc-ngà.
  Nồng-sâu dụng-ý trăng hoa,
  Thỏa lòng thâm-hậu duyên nồng ái-ân.

  THANH-LIEN
  連鎮源


  _________________

  汾陽世澤
  天竹少女 Tâm-Sự Nàng Thiên-Trúc 160q8eq  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sat Jul 20, 2019 6:27 am