Trấn Tường Thi Tuyển


  Tôn Ngộ không- Mỹ Hầu Vương

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3075
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  Tôn Ngộ không- Mỹ Hầu Vương

  Post  Admin on Tue Mar 08, 2016 8:31 pm

  Tề-tựu hầu nhi Hoa-Quả-Sơn,
  Êm-thắm Thuỷ-Liêm danh như cồn.

  Thiên-đình chiến-bại đấng chơn tu,
  Hành-Sơn năm chỉ lấp oanh-liệt.
  Im-lìm bất động vị Hầu-Vương,
  Êm-đềm chấp-nhận vội qui-y.
  Nhẫn-nại vượt nẻo đến cửa Phật.

  Đường Tăng ân-xá hai sư đệ,
  Ám-thi quỉ ma đều chạy dài.
  Ít nhiều vốn có phép thần-thông,

  Tịnh, Năng, Không dùng tam bửu-bối.
  Hiếu-chiến cực lở đất long trời,
  Ác-chiến xung-trận rất kịch-liệt.
  Nhất-định chung-quy Chánh thằng Tà,
  Hư-ảo băng-ngàn thỉnh Chơn-Kinh.

  Thành Liên
  連鎮源


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Mon May 21, 2018 7:39 pm