Trấn Tường Thi Tuyển


    Ước Mong Chín Bệ Đế-Vương

    Share
    avatar
    UtKhen
    Admin

    Posts : 2106
    Join date : 2011-07-19
    Age : 49

    Ước Mong Chín Bệ Đế-Vương

    Post  UtKhen on Fri Dec 25, 2015 1:06 am

    Một thân to lớn bề-sề,
    Hai vai gánh nặng sơn-hà nước non.
    Ba Bà Triệu-Ẩu, Trưng-Vương,
    Bốn phương chí lớn khắp nơi động lòng.
    Năm năm, tháng tháng phương đoài,
    Sáu khúc sông nước chảy xuôi một dòng.
    Bảy thước dáng người đàn ông,
    Tám cõi phương hướng Nam, Bắc, Tây, Đông.
    Chín bệ Vương-Đế ước-mong,
    Mười Voi chẳng được vẫn còn lưu-danh.

    Thanh Lien
    連鎮源


    _________________
    Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

    Trân trọng cám ơn

    郭鎮慶

      Current date/time is Thu Mar 22, 2018 1:02 pm