Trấn Tường Thi Tuyển


  Nói Tiếng Lái

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3075
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  Nói Tiếng Lái

  Post  Admin on Sun Aug 09, 2015 3:59 am

  Tiếng lái phong-phú vô-biên,
  Tuy chữ đúng nghĩa, ngược lại chữ sai.
  " Thú-vị " - " thí- dụ " sau đây :
  " Câu chào " tiếng lái " cau trầu " lời xưa.
  " Lứa đôi " trai gái " lối đưa ",
  " Ùa vào " bước lẹ " ào dùa " góp thu.
  " Vựa chất " - " vật chứa " trữ-lưu,
  Lấy chai " rượu chát " - " gạt chú " uống say.
  " Gớm thay " chú ngỡ " gái thơm ",
  Ngồi trong " gốc tối " - "rối tóc " tưởng ma.
  " Muốn gắp" - " mắm guốc " quệt xoài ,
  " Mê vàng " hưởng được " mang về " giàu sang.
  " Giảng về " bài học " dễ-dàng ",
  " Hỏi rằng " - " hẳn rồi ", " hở môi " - " hỏi mô "?
  " Học làm ", cha mẹ " hạp lòng " ,
  " Hồi đó " - " hò đối ", dưới ruộng tát nương.
  " Mỗi ngày " - " mãi ngồi " mổi lưng,
  " Chàng nào " tán gái " chào nàng " thật xinh .
  " Kê tính " -" kinh-tế " gia-đình,
  " Kính chào " từ-giã " cáo trình " người trên.
  " Khóc chàng " bởi cưới " khác chồng ",
  " Khơi lòng " chuyện cũ " không lời " nín luôn.
  " Sương đồi " trăng sáng " soi đường ",
  " Hơi đường " thơm ngọt ; " hương đời " lên hương.
  " Được thèm " chị ấy " đẹp thường ",
  " Suy tưởng " - " xương tủy " ; " nó tôi " - " nói to ".
  " Sương đẹp " - " xem được " nên thơ,
  " Song sanh " hai bé " sanh xong " nhất đời.
  " Em đánh " - " anh đếm " em cười,
  " Đẩy vợ " - " đỡ dậy " , " dưỡng thân " -" vẫn thương ".
  " Sực nhớ " - " sợ nhất " rủi may,
  " Thím khóc " - " thống khiếp " , " xụi lơ " - " sợ lui ".
  " Đau quặn " - " đang quạu " bùi-ngùi,
  " Đơn-giản " - " đang giỡn ", " đuổi dê " " để vui".
  " Xếp đặt " - " sắc đẹp " tuyệt-vời,
  " Trò chơi " đủ loại, mặc sức " trời cho ".
  " Trở về " ngần-ngại " trể giờ ",
  " Tuyết-Hồng " có mái " tóc huyền " suối mơ.
  " Ta mến " - " tên má " dịu hiền,
  " Miệng khoe " cái tốt, nhớ lời " mẹ khuyên "
  Tên trai nói lái nữ danh :
  " Quan-Lê " ngược lại đó là " Huê-Lan "
  " Giang-Huy " tiếng lái " Duy-Quan ",
  " Lưu-Hiển " - " Liên-Hữu "," Mỹ-Trân " - " Mẫn-Chi ".
  Tiếng lái nhiều lắm, thiếu gì............
  Chữ VIỆT phong-phú dồi-dàu chứa-chan.!

  Thanh Lien
  連鎮源


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Mon May 21, 2018 7:59 pm