Trấn Tường Thi Tuyển


  Uất-Trì Bửu-Lâm

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3107
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  Uất-Trì Bửu-Lâm

  Post  Admin on Mon Feb 17, 2014 2:52 am

  Từ Đời Đường Tống Thái-Tông.
  Đến Đời Nhơn-Tông non bốn trăm năm.
  Tuổi của Uất-Trì Bửu-Lâm
  Là thật, hưởng thọ ba trăm lẻ năm,
  Người sống lâu hơn Đời Đường,
  Chuyện nầy chẳng có hoang đường đời Vương.

  Ngoài ra Ngũ Vị Phan-Vương :
  Triệu-Bích là Lộ-Huê-Vương oai hùng.
  Trịnh-Ấn là Nhử-Nam-Vương.
  Cao-Huỳnh là Dũng-Bình-Vương anh hùng.
  Hô-Diên-Hiển : Tịnh-Sơn-Vương.
  Tào-Vĩ là Đông-Bình-Vương hào hùng.

  Phong Vân gặp hội ra oai.
  Dương-Nguyên-Soái vội vàng ban truyền ngay :
  Thêm bốn Thần Kỳ : Địch , Trương , Lý , Lưu .
  Xuất-Sơn-Hổ là Địch-Thanh .
  Bắc-Sơn-Hổ ấy là Trương-Trung.
  Lưu-Khánh nhận Kỳ Phi-Sơn-Hổ.
  Ly-Sơn-Hổ là Lý-Nghĩa hùng anh.

  Sau Thạch-Ngọc đến Tam-Quan.
  Dương Nguyên-Soái truyền làm thêm Thần Kỳ,
  Thạch-Ngọc " Tiêu-Diện Hổ-Kỳ".
  Chính sự-tích nầy " Ngũ Hổ Bình Tây ".


  Thanh Lien
  連鎮源


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Mon Jul 23, 2018 2:23 pm