Trấn Tường Thi Tuyển


  Ão-tưỡng

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3062
  Join date : 2011-07-06
  Age : 73
  Location : VietNam

  Ão-tưỡng

  Post  Admin on Tue Dec 10, 2013 4:42 am

  Connie thử hỏi mấy Hia:
  Bát Tiên khi nào mò i-Pad không?
  Trả lời " chắc-chắn là không "
  Tố-Lê(Xú-Lái) lòng-vòng mấy câu:
  Bát Tiên thấy ngở là ma,
  Hay là vật hiếm lạ-lùng vô-biên,
  Nhiệm-mầu xuất chúng trần-gian...?
  Trần-gian xuất chúng. Chính hiệu nhà ta.
  Drawing free (tập vẻ) iPad hiện nay,
  Co-lour pen-cils thiếu( viết màu) ,nếu đủ màu.
  Rồi tôi sẻ hoạ thiên-tào,
  Bát Tiên bổng thẫy xuất hiện iPad ngay.
  Toã ra ánh sáng hào-quang,
  Hô thâu bửu-bối:" 這是什麽? "( Là vật gì đây? )
  Biến Eight ( 8 ) i-Pad trên tay,
  Đằng vân, relax (nghỉ-ngơi) chọn nơi thiên-bồng.
  Trời mây sương khói mịch-mùng,
  Say-mê thưởng-thức; người đang dệt thơ,
  Vần thơ bay bổng ngập trời ,
  Tiếng Sáo Tương -Tử dìu-dặt thiên-thai .
  Bức tranh thần thánh bồng-lai,
  Cùng đánh cờ tướng thanh-nhàn,thảnh-thơi,
  Thay nhìn i-Pad thiết-tha.
  Quỷ ma còn ngán Chư Tiên thâu hồi.
  Hằng-Nga khép-nép Quãng-Hàng,
  Dìu-dặt uẩn-khúc kẻ miền trần-gian.
  Viển-vong tưởng-tượng vô-ngần,
  Đem lòng tiếc-nuối thương tâm một mình.


  Thanh Lien
  連鎮源


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sun Apr 22, 2018 7:05 pm