Trấn Tường Thi Tuyển


  Chiều Thu Nhớ Ngoại

  Share
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  Chiều Thu Nhớ Ngoại

  Post  UtKhen on Thu Oct 03, 2013 6:01 am

  Chiều thu nhớ ngoại năm xưa,
  Mẹ hay nhắc ngoại, mỗi độ thu sang.
  Mỗi độ thu tím lá vàng ,
  Dáng ngoại năm củ, bầu trời vẫn xanh.
  Thu gieo làn gió gợi buồn,
  Tin lành chẳng đến, gieo-neo phũ-phàng.
  Tin ngoại hấp-hối mê-mang,
  Gia-đình tất-cã thân-nhân bàng-hoàng.
  Ngoại đi bỏ đàn cháu ngoan,
  Sau nhà chọn mặc phục-tang thãm-sầu,
  Áo tang rộng-rải lùng-thùng,
  Cậu nghe hớn-hở kỳ-hoặc làm sao?
  Khuyên lơn bầy trẻ lặng-thinh,
  Mau ra linh-cữu dâng cơm ngoại dùng.
  Cậu, Dì nháo-nhát nhang đèn,
  Ngoại nếm mùi vị cuối-cùng nhân gian.
  Hôm sau đám táng lớn lao,
  Tiếng chiêng, tiếng trống cũa người Triều-Châu .
  Xưa ngoại ước, có mất đi,
  Danh-dự để lại gia-đình đời sau.
  Nở mày, nở mặt vẹn-toàn,
  Phân-ưu chỉ có tấm lòng mà thôi.
  Tiễn đưa linh-cữu thật đông,
  Linh-hồn ngoại được chốn nơi Niết Bàn.

  Thanh Lien
  連鎮源


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶

   Current date/time is Sat May 26, 2018 6:33 pm