Trấn Tường Thi Tuyển


  潮洲大鑼鼓 Chiêng Trống Triều-Châu

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3076
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  潮洲大鑼鼓 Chiêng Trống Triều-Châu

  Post  Admin on Sat Sep 28, 2013 7:56 am

  從學生時候 Năn xưa vào thuỡ học sinh,
  晚跟舅走近. Chiều theo chân Cậu bước qua sân chùa,
  天后聖母宫. Thiên Hậu Thánh Mẩu lể mùa,
  大家一起來. Cùng nhau tụ-hợp mỗi người dâng hương,
  敲打大鑼鼓. Có đội chiêng trống Triều-Chău,
  舅父打大鑼. Cậu thì đánh đại phèn la hào-hùng,
  鼓響勇氣概. Tiếng trống thúc-giục vang lừng,
  後來越南曾. Lễ lạt Việt-Nam đón mời,
  請潮洲鑼鼓. Đội ban chiêng trống cũa người Triều-Châu,
  稼䅘巿表楊. Biểu-dương quận lỵ Giá-Rai,
  很非常隆重. Vô-cùng long-trọng huy-Hoàng đó đây,
  潮洲人閞顏. Triều-Châu nở mặt nở mày.
  使外母合意. Bà Ngoại ưng ý, đẹp lòng lắm thay,
  如果過世時. Mai sau nếu có qua đời ,
  終於她滿意. Cuối cùng ngoại được niềm vui trong lòng.

  Thanh Lien
  連鎮源


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Wed May 23, 2018 7:58 pm