Trấn Tường Thi Tuyển


  448 - 歐陽 ( Âu Dương )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3076
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  448 - 歐陽 ( Âu Dương )

  Post  Admin on Mon Jul 29, 2013 6:24 pm

  448 - 歐陽 ( Âu Dương )

  源承姒姓;Nguyên thừa tự tính
  宗启无疆。Tông khải vô cương

  经传八世;Kinh truyền bát thế
  字法二王。Tự pháp nhị vương

  渤海郡义方教泽;Bộc hải quận nghĩa phương giáo trạch
  六一堂世代书香。Lục nhất đường thế đại thư hương

  文学继承《五代史》;Văn học kế thừa ngũ đại sử
  楷书刻就《九成宫》。Khải thư khắc tựu cửu thành cung

  北州高士才藻美;Bắc châu cao sĩ tài tảo mỹ
  西汉尚书世代传。Tây hán thượng thư thế đại truyền

  班长挺身推烈马;Ban trưởng đỉnh thân thôi liệt mã
  英雄洒血献青春。Anh hùng tữu huyết hiến hanh xuân

  鲤郡分支绵世泽;Lý quận phân chi miên thế trạch
  蚶江衍派振家声。Kham giang diễn phái chấn gia thanh

  独步庐陵,文章政事;Độc bộ lư lăng văn chương chánh sự
  秘传汉晋,律吕阴阳。Bí truyền hán tấn luật lữ âm dương

  母教留芳,泷冈作表;Mẫu giáo lưu phương lung cương tác biểu
  夫尸收葬,燕市衔哀。Phu thi thâu táng yến thị hàm ai

  翰墨流香,佥信九成佳体;Hàn mạc lưu hương kiêm tín cửu thành giai thể
  文章擅类,并传八大名家。Văn chương đản loại bính truyền bát đại danh gia

  弱冠胪传,龙虎萃得人之榜;Nhược quán lư truyền long hổ tuỵ đắc nhân chi bảng
  大儒纯孝,凤麟毓间世之英。Đại nho đôn hiếu phụng lân tô gian thế chi anh

  事业经邦,闽海贤才开气运;Sự nghiệp kinh bang mân hải hiền tài khai khí vận
  文章华国,温陵甲第破天荒。Văn chương hoa quốc ôn lăng giáp đệ phá thiên hoang

  绍韩柳二公,推一代艺林之祖;Thiệu hàn liễu công thôi nhất đại nghệ lâm chi tổ
  溯高曾列考,赓累朝华诰之荣。Tố cao tằng liệt khảo canh luỵ triều hoa cáo chi vinh

  通渤海源流,派别两江,还许朝宗归一脉;Thông bộc hải nguyên lưu phái biệt lưỡng giang hoàn hứa triều tông quy nhất mạch
  本庐陵著作,文师百代,统成家学冠三吴。Bổn lư lăng chước tác văn sư bách đại thống thành gia học quán tam ngô

  不二题堂,银钩铁画,论当年合班颜柳欧虞之列;Bất nhị đề đường ngân cậ thiết hoạ luận đương niên hợp ban nhan liễu âu di chi liệt
  无淫箴室,神窥天鉴,待后学直开关闽濂洛之先。Vô dâm giản thất thần khuy thiên giám đãi hậu học trực khai quan mân liêm lạc chi tiên

   欧阳六宗世次总歌:( Lục tông thế thứ Âu dương ca )

   因封受姓曰欧阳,道德文章百世芳。上溯黄帝及大禹,禹第五世名少康。
   庶子无余封会稽,二十余世至允常。常子勾践封越霸,传衍六世乃无疆。
   伐楚楚伐族属散,子蹄封欧余山阳。苗裔因之为姓氏,五世名摇汉封王。
   涿郡太守分两派,千乘渤海号洋洋。千乘八世为博士,至歙伏法子复殇。
   惟有渤海流庆远,曰举迹纯渡晋江。太守坚石名赫赫,外甥为着石崇亡。
   质与崇文奔长沙,伯仲卜居在临湘。又传六世景达著,文忠谱揭大宗坊。
   达生宝颇颇生纥,率更令询誉望张。唐主宠遇弘文馆,敕修宗谱名益扬。
   通生幼明明生昶,琮刺吉州名始昌。谱称琮公生七子,袁吉衡州同豫章。
   八世彪彤万兄弟,彪徙广州系久亡。彤分常溪与蜀口,彼各派列此莫详。
   万公乾符令安福,词谱尊为一世昂。二世生和三世雅,四州效楚列行行。
   效生之子谟托詃,楚生堂弘戌三房。五世六宗皆蕃衍,代产名贤与忠良。
   从今再修支谱后,递传世世信有光。


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Wed May 23, 2018 10:13 am