Trấn Tường Thi Tuyển


    383 - 饒氏 ( Họ Nhiêu )

    Share
    avatar
    Admin
    Admin

    Posts : 2974
    Join date : 2011-07-06
    Age : 73
    Location : VietNam

    383 - 饒氏 ( Họ Nhiêu )

    Post  Admin on Fri Jul 19, 2013 4:35 pm

    383 - 饒氏 ( Họ Nhiêu )

    源承妫姓;Nguyên thừa vi tính
    望出临川。Vọng xuất lâm xuyên

    临川绍美;Lâm xuyên thiệu mỹ
    邵武传经。Chiêu võ truyền kinh

    河北源流远;Hà bắc nguyên lưu viễn
    平阳世泽长。Bình dương thế trạch trường

    节著岁寒之烈;Tiết chước tuế hàn chi liệt
    政敷春日之和。Chánh phụ xuân nhật chi hoà

    平阳郡义门德政;Bình dương quận nghĩa môn đức chánh
    惠风堂世代贤声。Huệ phong đường thế đại hiền thanh

    食丰衣足人长寿;Thực phong y túc nhân trường thọ
    尧日舜天国太平。Nghiêu nhật thuấn thiên quốc thái bình

    灵隐诗僧传偈语;Linh ẩn thi tăng truyền kệ ngữ
    长沙知县拜儒师。Trường sa tri huyện bái nho sư

    奏表节义名御史;Tấu biểu tiết nghĩa danh ngự sử
    为文俊洁号先生。Vi văn tuấn khiết hiệu tiên sinh

    宋朝长者轻财好义;Tống triều trưởng giả khinh tài hảo nghĩa
    明代先生博学精文。Minh đại tiên sinh bác học tinh văn

    双峰不仕,性谨专学;Song phong bất sĩ tính cẩn chuyên học
    九岁能诗,明经修行。Cửu tuế năng thi minh kinh tu hành

    学术专精,美双峰之衣钵;Học thuật chuyên tinh mỹ song phong chi y bát
    诗才俊逸,羡德操之吟哦。Thi tài tuấn dật tiễn đức thao chi ngâm nga


    _________________

    汾陽世澤
    Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

    Trân trọng cám ơn


    郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
      Current date/time is Wed Sep 20, 2017 9:13 pm