Trấn Tường Thi Tuyển


  401 - 游氏 ( Họ Du )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3077
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  401 - 游氏 ( Họ Du )

  Post  Admin on Fri Jul 19, 2013 4:11 pm

  401 - 游氏 ( Họ Du )

  宗开姬姓;Tông khai cơ tính
  祖奉子游。Tổ phụng tử du

  程门新世第;Trình môn tân thế đệ
  立雪旧家风。Lập tuyết cựu gia phong

  广平郡冯翊郡千支共仰;Quảng bình quận phùng dực quận thiên chi đỉnh tú
  立雪堂仁和堂一脉相承。Lập tuyết đường nhân hoà đường nhất mạch tương thừa

  雍州刺史声名美秀;Ung châu thứ sử thanh danh mỹ tú
  新泰鸿胪礼让仁和。Tân thái hồng lô lễ nhượng nhân hoà

  郑国家声远,贤文秀美震周代;Trịnh quốc hia thanh viễn hiền văn tú mỹ chấn châu đại
  建阳世泽长,孝子行忠著豸山。Kiến dương thế trạch hiếu tử hành trung chước sải sơn

  基开阔滩,分坝头九大房,星罗棋布;Cơ khai hoạt than phân bá đầu cửu đại phòng tinh la kỳ bố
  派衍椷林,自建阳而庐陵,椒盛瓜绵。Phái diễn hàm lâm tự kiến dương nhĩ lư lăng tiêu thịnh qua miên

  绍定夫之徵,读圣贤书,方不愧建阳门第;Thiều định phu chi chinh đọc thánh hiền thư phương bất quí dương môn đệ
  继太叔之美,行忠孝事,乃克振郑国家声。Kế thái thúc chi mỹ hành trung hiếu sự nãi khắc chấn trịnh quốc gia thanh


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Wed May 23, 2018 11:38 pm