Trấn Tường Thi Tuyển


  264 - 薄氏 ( Họ Bạc )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3093
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  264 - 薄氏 ( Họ Bạc )

  Post  Admin on Sun Jul 14, 2013 4:47 pm

  264 - 薄氏 ( Họ Bạc )

  姓启薄国;Tính khải bạc quốc
  望出雁门。Vọng xuất nhạn môn

  汉廷戚畹;Hán đình thích uyển
  明代直臣。Minh đại trự thần

  望出雁门郡;Vọng xuất nhạn môn quận
  名扬格物堂。Danh dương cách vật đường

  汉室薄家太后;Hán thất bạc gia tháo hâum
  明朝兵器专家。Minh triều binh khí chuyên gia

  戚畹莫如帝舅;Thích uyển mạc như đế cửu
  后宫终作皇姬。Hậu cung chung tác hoàng cơ

  晋朝处士传名远;Tấn triều xứ sĩ truyền danh viễn
  卫国贤人世泽长。Vệ quốc hiền nhân thế trạch trường

  发明水车益农事;Phát minh thuỷ xa ích nông sự
  首创铜炮增国威。Thủ sáng đồng pháo tăng quốc uy

  《格物测地》,意真旨远;Cách vật trắc địa ý chân chỉ viễn
  《浑天仪图》,博大精深。Hồn thiên nghĩa đồ bác đại tinh thâm


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sun Jun 24, 2018 9:34 pm