Trấn Tường Thi Tuyển


  262 - 黎氏 ( Họ Lê )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3077
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  262 - 黎氏 ( Họ Lê )

  Post  Admin on Sun Jul 14, 2013 4:46 pm

  262 - 黎氏 ( Họ Lê )

  望出九真郡;Vọng xuất cửu chân quận
  名扬载酒堂。Danh dương đái tửu đường

  远景登楼有赋;Viễn cảnh đăng lâu hữu phú
  熙阳信史堪传。Hy dương tín sử kham truyền

  锦熙国语传新韵;Cẩm hy quốc ngữ truyền tân vận
  参赞尊园续古文。Tham tán tôn viên tục cỗ văn

  文章惟读周秦汉;Văn chương duy đọc châu tần hán
  儒术兼通天地人。Nho thuật kiêm thông thiên địa nhân

  世笃忠贞,声和韵远;Thế đốc trung trinh thanh hoà vận viễn
  家传孝友,泽浚源长。Gia truyền hiếu hữu trạch tuấn nguyên trường

  诚可配天,此处俨如靖乐院;Thành khả phối thiên thử xứ nghiêm như tịnh lạc viện
  心能格圣,就中即是武当山。Tâm năng cách thánh tựu trung tức thị võ đương sơn

  门对旗峰,百代孝慈高仰止;Môn đối kỳ phong bách đại hiếu từ cao ngưỡng chỉ
  祠环潢水,千年支派永流长。Từ hoàn hoàng thuỷ thiên niên chi phái lưu trường

  上苑笑看花,喜称人物杰出;Thượng uyển tếu khán hoa hỷ xưng nhân vật kiệt xuất
  高堂题载酒,欢迎长者车来。Cao đường đề đới tữu hoan nghinh trưởng giả xa lai

  祖宗有灵,孰是孰非祸福终有报应;Tổ tông hữu linh chất thị chất phi hoạ phước chung hữu báo ứng
  天地无私,为善为恶休咎总无负人。Thiên địa vô tư vi thiện vi ác hưu cữu vô phụ nhân

  溯家学以紫阳白鹿为宗,若论显扬,何必数东汉科中千八百室弟子;Tố gia học dĩ tử dương bạch lộc vi tông nhược luận hiển dương hà tất số đông hán khoa trung thiên bát bách thất đệ tử
  登此堂发春露秋霜之感,是谁瞻拜,独无惭南安迁后二十一传贤孙。Đăng thử đường phát xuân lộ thu sương chi cảm thị thuỳ chiêm bái độc vô tàm nam an thiên hâum nhị thập nhất truyền hiền tôn


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Wed May 23, 2018 11:38 pm