Trấn Tường Thi Tuyển


  257 - 葉氏 ( Họ Diệp )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3080
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  257 - 葉氏 ( Họ Diệp )

  Post  Admin on Sun Jul 14, 2013 4:44 pm

  257 - 葉氏 ( Họ Diệp )

  科甲榴花发;Khoa giáp lựu hoa phát
  冠裳累叶传。Quan thường tuỵ diệp truyền

  月光生碧海;Nguyệt quang sinh bích hải
  素色满瑶池。Tố sắc mãn diêu trì

  事为名教用;Sự vi danh giáo dụng
  理以精神通。Lý dĩ tinh thần thông

  南阳望族家声远;Nam dương vọng tộc gia thanh viễn
  楚尹遗风世泽长。Sở doãn di phong thế trạch trường

  山川齐颂南阳郡;Sơn xuyên tề tụng nam dương quận
  天地和鸣崇信堂。Thiên địa hoà minh sùng tín đường

  水心文集一番论;Thuỷ tâm văn tập nhất phiên luận
  金石小笺半茧园。Kim thạch tiểu tiên bán kiển viên

  诸葛一生唯谨慎;Chư cát nhất sinh duy cẩn thận
  吕端大事不糊涂。Lữ đơn đại sự bất hồ đồ

  立志不随流俗转;Lập chí bất tuỳ lưu tục chuyễn
  留心学到古人难。Lưu tâm học đáo cỗ nhân nan

  万户人烟团曙色;Vạn hộ nhân yên đoàn thử sắc
  千林鸟鹊变春声。Thiên lâm điểu thước biến xuân thanh

  舞随柳絮诗吟雪;Vũ tuỳ liễu tự thi ngâm tuyết
  弹到梅花月满琴。Đan đáo mai hoa nguyệt mãn cầm

  浣花旧事谁能继;Cán hoa cựu sự thuỳ năng kế
  桃院新诗手自题。Đào viện tân thi thủ tự đề

  老夫喜作黄昏颂;Lão phu hỷ tác hoàng hôn tụng
  满目青山夕照明。Mãn mục thanh sơn tịch chiếu minh

  观钓颇逾垂钓趣;Quan điếu pha du thuỳ điếu thú
  种花何问看花谁。Chủng hoa hà vấn khán hoa thuỳ

  宠宰宿寒家,穷窗寂寞;Long tể túc hàn gia cùng song tịch mịch
  客官寓宦宅,富室宽容。Khách quan hoạn trạch phú thất khoan dung

  板荡忠臣,剑扬禹甸宏图展;Bản đãng trung thần kiếm dương vũ điện hồng đồ triển
  紧随义帜,英越吕端大事明。Khẩn tuỳ nghĩa chức anh việt lữ đoan đại sự minh

  著述成一家,共仰泰山北斗;Chước thuật thành nhất gia cộng ngưỡng thái sơn bắc đẩu
  生死无二志,足征赤胆忠心。Sinh tử vô nhị chí túc chinh xích đảm trung tâm

  七鸭浮塘,数数数:三双一只;Thất áp phù đường số số số tam song nhất chỉ
  尺鱼跃水,量量量:九寸十分。Xích ngư dược thuỷ lượng lượng lượng cửu thốn thập phân

  受姓始南阳,溯瓜瓞之绵长,继往开来,屈指二千余载;Thụ tính thuỷ nam dương tố qua gia chi miên trường kế vãng khai lai khuất chỉ nhị thiên dư tải
  宦游违北皖,望松楸而怅惘,封丘表墓,关怀四十三年。Hoạn du vi bắc hoản vọng tòng thu nhi trướng võng phong khâu biểu mộ quan hoài tứ thập tam niên


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Mon May 28, 2018 11:01 am