Trấn Tường Thi Tuyển


  220 - 巫氏 ( Họ Vu )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3078
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  220 - 巫氏 ( Họ Vu )

  Post  Admin on Thu Jul 11, 2013 8:38 am

  220 - 巫氏 ( Họ Vu )

  源于卜职;nguyên ư bốc chức
  望出平阳。Vọng xuất bình dương

  都督戌边多智勇;Đô đốc nhung biên đa trí dũng
  乡民擒贼富奇谋。Hương dân cầm tặc phú kỳ mưu

  医著儿科号鼻祖;Y chước nhi khoa hiệu tỉ tổ
  卜传星象开先河。Bốc truyền tinh tượng khai tiên hà

  青天八鉴可谕世;Thanh thiên bát giám khả dư thế
  学者一经堪养生。Học giả nhất kinh lham dưỡng sinh

  黄连永镇千秋固;Hoàng liên vĩnh trấn thiên thu cố
  翠水长流一脉香。Thuý thuỷ trường lưu nhất mạch hương

  月月月明,八月月明明分外;Nguyệt nguyệt nguyệt minh bát nguyệt nguyệt minh minh phân ngoại
  山山山秀,巫山山秀秀非常。Sơn sơn sơn tú vu sơn sơn tú tú phi thường

  北山临福地,巍巍庙貌昭千古;Bắc sơn lâm phước địa nguy nguy miếu mạo chiêu thiên cỗ
  辰宿列中央,赫赫神威获万民。Thần túc liệt trung ương hác hác thần uy hoạch vạn dân


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sat May 26, 2018 6:30 pm