Trấn Tường Thi Tuyển


  202 - 羊氏 ( Họ Dương )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3062
  Join date : 2011-07-06
  Age : 73
  Location : VietNam

  202 - 羊氏 ( Họ Dương )

  Post  Admin on Thu Jul 11, 2013 6:36 am

  202 - 羊氏 ( Họ Dương )

  源承周代;Nguyên thừa châu đại
  望出长安。Vọng xuất trường an

  步登春岩里;Bộ đăng xuân nhai lý
  更上最远山。Cánh thượng tối viễn sơn

  六世咸膺相士;Lục thế hàm ưng tướng sĩ
  一门两任将军。Nhất môn lưỡng nhậm tướng quân

  千支共仰泰山郡;Thiên chi cộng ngưỡng thái sơn quận
  一脉相承种璧堂。Nhất mạch tương thừa chủng bích đường

  皇后三儿皆帝胤;Hoàng hâum tam nhi giai đế dận
  伯雍十子尽公卿。Bá dung thập tử tận công khanh

  左伯桃舍身救友;Tả bá đào xa thân cứu hữu
  欣太守撰药匡民。Hân thái thú tuyển dược khuông dân

  清俭善政光二郡;Thanh kiệm thiện chánh quang nhị quận
  自撰药方惠万民。Tự tuyển dược phương huệ vạn dân

  羸马敝衣,府君廉俭;Dinh mã tệ y phủ quân liêm kiệm
  轻裘缓带,儒将风流。Kinh cầu viên đới nho tướng phong lưu

  佐霸兴功,受氏分姓;Tá bá hưng công thụ thị phân tính
  世笃繁祉,后昆无竞。Thế đốc phồn chỉ hậu côn vô căng


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sun Apr 22, 2018 5:17 pm