Trấn Tường Thi Tuyển


  188 - 石氏 ( Họ Thạch )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3093
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  188 - 石氏 ( Họ Thạch )

  Post  Admin on Wed Jul 10, 2013 6:50 am

  188 - 石氏 ( Họ Thạch )

  诗歌圣德;Thi ca thánh đức
  传载纯臣。Truyền tải thuần thần

  道士行医济世;Đạo sĩ hành y tế thế
  病人植杏成林。Bịnh nhân trực hạnh thành lâm

  战国天文流后代;Chiến quốc thiên văn lưu hậu đại
  恒星经表夺先声。Hằng tinh kinh biểu đoạt tiên thanh

  万石风流传阀阅;Vạn thạch phong lưu truyền phiệt duyệt
  五官文藻满江天。Ngũ quan văn tảo mãn giang thiên

  芙蓉仙主耽诗酒;Phù dung thiên chủ châm thi tữu
  金谷家人比富豪。Kim cốc gia nhân tỉ phú hào

  精神到处文章老;Tinh thần đáo xứ văn chương lão
  学问深时意气平。Học vấn thâm thời ý khí bình

  武威郡平原郡上党郡遥遥华胄;Võ uy quận bình nguyên quận thượng đảng quận diêu diêu hoá trục
  三典堂雍睦堂徂徕堂密密连枝。Tam điển đường ung mục đường trở lai đường mật mật liên chi

  昔日三禀九秀,以罕为贵,翰林钦赐常夸耀;Tích nhật tam bẩm cửu tú dĩ hãn vi quí hàn lâm khâm tứ thường khoa diệu
  今朝万紫千红,见多不奇,玉树开花未闻香。Kim triêu vạn tử thiên hồng kiến đa bất kỳ ngọc thụ khai hoa mạc văn hương

  同朝十学士,六部五尚书,跻跻冠裳夸右族;Đồng triều thập học sĩ lục bộ ngũ thượng thư tệ tệ quan thường khoa hữu tộc
  一门三状元,四代九御史,巍巍甲第羡名家。Nhất môn tam trạng nguyên tứ đại cửu ngự sử nguy nguy giáp đệ tiễn danh gia

  莫谓锦堂真富贵,男畏耕女畏织,怠惰终需落下品;Mạc vị cẩm đường chân phú quí nam uý canh nữ uý chức di đoạ chung nhu lạc hạ phẩm
  勿云茅屋无公卿,士劳心农劳力,殷勤必定出人才。Vật vân mao ốc vô công khanh sĩ lao tâm nông lao lực ân cần tất định xuất nhân tài

  义塾宏开,造就七十二奇英,陶镕四宰相,德望浙中第一;Nghĩa thục hồng khai tạo tựu thất thập nhị kỳ anh đào dung tứ tể tướng đức vọng chiết trung đệ nhất
  儒林丕振,继起五百六进士,中兴三状元,科甲天下无双。Nho lâm phi chấn kế khởi ngũ bách lục tiến sĩ trung hưng tam trạng nguyên khoa giáp thiên hạ vô song

  ( Dùng tham khảo )

  肇基河南,迁基江南,建基闽南,扩基岭南,年近三千历史;
  始祖厝公,远祖奋公,中祖扈公,近祖崇公,威武万石流衍。

  万石君开百代宗风,有孝子、有忠臣,祠宇接宫墙,缅当时耆旧衣冠,为百年名宦乡贤,增光竹帛;
  六顺堂称一帮望族,多乙科、多甲榜,家声扬谱牒,数近日诗书门第,只一姓部曹侍御,出色松滋。


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sat Jun 23, 2018 11:02 pm