Trấn Tường Thi Tuyển


  185 - 包氏 ( Họ Bao )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3092
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  185 - 包氏 ( Họ Bao )

  Post  Admin on Wed Jul 10, 2013 6:48 am

  185 - 包氏 ( Họ Bao )

  秀干终成栋;Tú can chung thành đống
  精钢不作钩。Tinh cương bất tác câu

  秉政清廉第;Bỉnh chánh thanh liêm đệ
  清河严峻家。Thanh hà nghiêm tuấn gia

  崇宗显赫丹阳郡;Sùng tông hiển hách đan dương quận
  本祖巍峨刚毅堂。Bổn tổ nguy nga cương nghị đường

  移椅倚桐同赏月;Di ỷ ỷ đồng đồng thưởng nguyệt
  点灯登阁各攻书。Điểm đăng đăng các các công thư

  去恶除奸,还须黑面;Khứ ác trừ gian hoàn tu hắc diện
  为民作主,必仗丹心。Vi đân tác chủ tất trượng đan tâm

  判狱无私,心如白日照;Phán ngục vô tư tâm như bạch nhật chiếu
  持躬有节,笑比黄河清。Trì cung hữu tiết tếu tỉ hoàng hà

  宋室阎罗,心比黄河清彻;Tống thất diêm la tâm thử hoàng hà thanh triệt
  唐朝学士,名驰四杰班行。Đường triều học sĩ danh thi tứ kiệt ban hành

  正气塞乾坤,事属公私须有别;Chánh khí trại càn khôn sự thuộc công tư tu hữu biệt
  丹心照日月,人归善恶自分明。Đan tâm chiếu nhật nguyệt nhân quy thiện ác tự phân minh

  理冤狱,关节不通,自是阎罗气象;Lý oan ngục quan tiết bất thông tự thị diêm la khí tượng
  赈灾黎,慈悲无量,依然菩萨心肠。Chấn tai lê từ bi vô lượng y nhiên bồ tát tâm trường

  铁面写丹青,遗像传家,怀庆历年间梗概,一时直节同推;Thiết diện tả đan thanh di tượng truyền gia hoài khánh lịch niên gian ngạch khái nhất thời trực tiết đồng thôi
  古祠环绿水,澄波澈底,过城道上娳徘徊,千载心清可鉴。Cỗ từ hoàn lục thuỷ trình ba triệt để quá thành đạo thượng lợi bồi hồi thiên tải tâm thanh khả giám


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Fri Jun 22, 2018 11:59 pm