Trấn Tường Thi Tuyển


  184 - 洪氏 ( Họ Hồng )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3092
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  184 - 洪氏 ( Họ Hồng )

  Post  Admin on Wed Jul 10, 2013 6:48 am

  184 - 洪氏 ( Họ Hồng )

  事可对人语;Sự khả đối nhân ngữ
  心常如水平。Tâm thường như thuỷ bình

  景伯三陪凤阁;Cảnh bá tam bội phụng các
  丹阳四达銮坡。Đan dương tứ đạt loan pha

  宋代忠臣世系;Tống đại trung thần thế hệ
  剑州少府名宗。Kiếm châu thiếu phủ danh tông

  觉范三奇挺秀;Giác phạm tam kỳ đỉnh tú
  师民四子称才。Sư dân tứ tử xưng tài

  太平天国传名远;Thái bình thiên quốc truyền danh viễn
  水德神明播惠长。Thuỷ đức thần minh bá huệ trường

  敦盛宗支,源来一本;Đôn thịnh tông chi nguyên lai nhất bổn
  煌明衍派,义属同家。Hoàng minh diễn phái nghĩa thuộc đồng gia

  宋朝父子公侯三宰相;Tống triều phụ tử công hầu tam tể tướng
  明纪祖孙太保五尚书。Minh kỷ tổ tôn thái bảo ngũ thượng thư

  敦煌郡豫章郡千支共仰;Đôn hoàng quận dự chương quận thiên chi cộng ngưỡng
  积德堂招隐堂一脉相承。Tích đức đường chiêu ổn đường nhất mạch tướng thừa

  节著冷山十五年,衔命抱符,忠贞志远傅苏武;Tiết chước lãnh sơn thập ngũ niên hàm mạng bảo phù trung trinh chí viễn phó tô võ
  派分晋水廿余疏,劾奸弭患,铁石心迈迹琼崖。Phái phân tấn thuỷ niệm dư sơ hạch gian mị hoạn thiết thạch tâm mãi tích quỳnh nhai

  由嘉应,徒杨梅,祖德宗功,经之营之,力图官禄之基础;Do gia ứng đồ dương mai tổ đức tông công kinh chi dinh chi lực đồ quan lộc chi cơ chuyết
  藉花峰,贯花邑,光前裕后,耕也学也,恢宏敦煌也遗风。Tịch hoa phong quán hoa ấp quang tiền dủ hậu canh dã học dã khôi hồng đôn hoàng dã di phong

   【洪氏家训·勤务歌】( Hồng thị gia huấn ca )

   或农或士或工商,为着生涯时时忙;耳闻鸡鸣宜早起,莫到日出未离床。
   勤耕下苦诸般好,浪荡闲游莫学它;公侯将相多么大,也须早起去朝王。
   昼出耕田夜绩麻,村庄儿女各当家;家庭妇少共耕织,地旁桑荫学种瓜。
   手拿书本论古今,你问我答来追寻;读书需要常勉励,成功之本在于勤。
   每日清晨一枝香,谢天谢地谢山岗;只求处处禾苗熟,但愿人人寿命长。
   国有贤臣社稷乐,家无逆子闹爷娘;守国法梦里无惊,吃菜根淡中有味。
   忍几句无忧自在,让三分何等清闲;大丈夫成家容易,是君子立志不难。


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Fri Jun 22, 2018 6:01 pm