Trấn Tường Thi Tuyển


  175 - 應氏 ( Họ Ứng )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3092
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  175 - 應氏 ( Họ Ứng )

  Post  Admin on Wed Jul 10, 2013 4:36 am

  175 - 應氏 ( Họ Ứng )

  三红进士;Tam hồng tiến sĩ
  四字奇才。Tứ tự kỳ tài

  福田宗祖种;Phước điền tông tổ chủng
  心地子孙耕。Tâm địa tử tôn canh

  擢太守汉宫定礼;Trạc thái thú hán cung định lễ
  游天台道院成仙。Du thiên đài đạo viện thành tiên

  吉甫文登《经籍志》;Cát phủ văn đăng kinh tịch chí
  敏斋诗纂《射雕词》。Mẫn trai thi toản xạ điêu từ

  铸史熔经光耀前烈;Trù sử dung kinh quang diệu tiền liệt
  孝亲敬长无玷家声。Hiếu thân kính trưởng vô điếm gia thanh

  昭假列祖春秋匪懈;Chiêu giả liệt tổ xuân thu phi giải
  估启后人继序不忘。Cô khải hậu nhân kế tự bất vong

  乔木发千枝,岂非一本,Kiều mộc phát thiên chi khỏ phi nhất bổn
  长江流万派,总是同源。Trường giang lưu vạn phái tổng thị đồng nguyên

  汝南郡颍川郡祖功福泽;Nhữ nam quận dĩnh xuyên quận tổ công phước trạch
  择善堂燕翼堂宗德家声。Trích thiện đường yến dực đường tông đức gia thanh

  要好儿孙,须从崇祖敬宗起,Yếu hảo nhi tôn tu tùng sùng tổ kính tông khởi
  欲光门第,还是读书积善来。Dục quang môn đệ hoàn thị đọc thư tích thiện lai

  尊祖敬宗,遵万古圣贤礼乐;Tôn tổ kính tông tôn vạn cỗ thánh hiền lễ lạc
  修谱编志,序一家世代源流。Tu phả thiên biên chí tự nhất gia thế đại nguyên lưu

  春露秋霜,正薀藻流,芳苹繁焕彩;Xuân lộ thu sương chánh ôn tảo lưu phương bình phồn hoán thái
  左昭右穆,喜宗枝繁,衍灵爽凭依。Tả chiêu hữu mục hỷ tông chi phồn diễn linh sảng bằng y

  垂训一无欺,能安份即是敬宗尊祖;Thuỳ huấn nhất vô khi năng an phận tức thị kính tông tôn tổ
  守身三自省,有正气便为孝子贤孙。Thủ thân tam tự tỉnh hữu chánh khí tiện vi hiếu tử hiền tôn

  由厦阁徙龙溪近一千年,喜见奕奕孙枝序昭穆;Do hạ các đồ long khê cận nhất thiên niên hỷ kiến dịch dịch tôn chi tự chiêu mục
  自南宋至共和历三十世,笑看岿岿甲第继祖宗。Tự nam tống chí cộng hoà lịch tam thập thế tếu khán nguy nguy giáp đệ kế tổ tông

  富贵显然,必忠孝节廉自任几端,方可无愧宗祖;Phú quý hiển nhiên tất trung hiếu tiết liêm tự nhiệm kỷ đoan phương khả vô quí tông tổ
  读书美矣,但士农工商各专一业,便非不肖子孙。Đọc thư mỹ hề đán sĩ nông công thương các chuyên nhất nghiệp tiện phi bất tiêu tử tôn

  继旧谍、叙世系、别亲疏,立行第序长幼,俨然不负众望;Kế cựu điệp tự thế hệ biệt thân sơ lập hành đệ tự trường ấu nghiêm nhiên bất phụ chúng vọng
  创新志、载诗赋、纪名胜,撰文赞褒懿行,确实无愧大雅。Sáng tân chí tải thi phú kỷ danh thắng tuyển văn táng bảo ý hành thiết thực vô quí đại nhã

  世以人传、人以谱传,上承祖、下启孙,继继绳绳长留史册;Thế dĩ nhân truyền nhân dĩ phả truyền thượng thừa tổ hạ khải tôn kế kế thằng thằng trường lưu sử sách
  父凭子寿、子凭孙寿,前千年、后万古,原原本本永驻人间。Phụ bằng tử thọ tử bằng tôn tọ tiền thiên niên hậu vạn cỗ nguyên nguyên bổn bổn vĩnh trú nhân gian


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sat Jun 23, 2018 12:02 am