Trấn Tường Thi Tuyển


  0131 - 藍氏 ( Họ Lam )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3063
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  0131 - 藍氏 ( Họ Lam )

  Post  Admin on Mon Jul 08, 2013 4:40 am

  0131 - 藍氏 ( Họ Lam )

  汝水源流远;Nhữ thuỷ nguyên lưu viễn
  蓝田世泽长。Lam điền thế trạch trường

  博士福州望重;Bác sĩ phước châu vọng trọng
  永昌凉国名高。Vĩnh xương lương quốc danh cao

  源自春秋流芳远;Nguyên tự xuân thu lưu phương viễn
  望出汝南世泽长。Vọng xuất nhữ nam thế trạch trường

  玉出蓝田光国史;Ngọc xuất lam điền quang quốc sử
  种传四海耀家声。Chủng truyền tứ hải diệu gia thanh

  荆璞挥军驱海盗;Kinh phác huy quân khu hải đạo
  秀豪为国保金瓯。Tú hào vi quốc bảo kim âu

  明德遗风光世第;Minh đức di phong quang thế trạch
  彩和逸士裕孙谋。Thái hoà dật sĩ dủ tôn mưu

  长景明晕在空际;Trường cảnh minh hôn tại không tế
  金银宫阙高嵯峨。Kim ngân cung khuyết cao sai nga

  朴树千枝根共本;Phác thụ thiên chi căn cộng bổn
  汀江万派水同源。Thinh giang vạn phái thuỷ đồng nguyên

  种子耕孙,文风鹊起;Chủng tử canh tôn van phong thước khởi
  玉堂金屋,甲第蝉联。Ngọc đường kim ốc giáp đệ thiền liên

  中山郡东莞郡千枝共本;Trung sơn quận đông hoàn quận thiên chi cộng bổn
  种玉堂戒君堂万水同源。Chủng ngọc đường giới quân đường vạn thuỷ đồng nguyên

  种义耕礼,念祖宗聿修厥德;Chủng nghĩa canh lễ niệm tổ tông dự tu quyết đức
  玉笋兰芽,愿子孙长发其祥。Ngọc duẫn lan nha nguyện tử tôn trường phát kỳ tường

  闽山沃土、乔木千枝,七枝竞茂;Mân sơn ốc hải kiều mộc thiên chi thất chi cánh mậu
  汀水清泉,激流万派,一派扬波。Thinh thuỷ thanh tuyền kịch lưu vạn phái nhất phái dương ba

  由镇海而分支,木本水源思先德;Do trấn hải nhi phân chi mộc bổn thuỷ nguyên tư tiên đức
  卜苌溪以衍派,文经武纬振后昆。Bốc trường khê dĩ diễn phái văn kinh võ vi chấn hậu côn

  陈俎豆以四时序事、序齿,共矢真诚昭祀典;Trần trợ đậu dĩ tứ thời tự sự tự xỉ cộng thỉ chân thành chiêu tự điển
  聚子姓於一堂兴仁、兴邦,让聿厥德振家声。Tụ tử tính ư nhất đường hưng nhân hưng ban nhượng quyết đức chấn gia thanh

  胥训诂、胥保惠、胥教诲,各守尔典率乃祖考;Tư huấn cô tư bảo huệ tư giáo hải các thủ nhĩ điển suất nại tổ khảo
  以德进、以事举、以言扬,相观而善达乎朝廷。Dĩ đứ tiến dĩ sự cử dĩ ngôn dương tương quan nhi thiện đạt hô triều đình


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Thu Apr 26, 2018 2:28 pm