Trấn Tường Thi Tuyển


  149 - 鐘氏 ( Họ Chung )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3062
  Join date : 2011-07-06
  Age : 73
  Location : VietNam

  149 - 鐘氏 ( Họ Chung )

  Post  Admin on Sun Jul 07, 2013 5:05 pm

  149 - 鐘氏 ( Họ Chung )

  望居长社;Vọng cư trường xã
  源自钟离。Nguyên tự chung ly

  千秋士表;Tiên thu sĩ biểu
  一代人师。Nhất đại nhân sư

  联苑称圣手;Liên uyển xưng thánh thủ
  艺坛号全才。Nghệ đàn hiệu toàn tài

  运笔飞鸿舞鹤;Vận bút phi hồng cũ hạc
  听琴流水高山。Thính cầm Lưu thuỷ cao sơn

  金生颖水万年秀;Kim sanh dĩnh thuỷ vạn niên cỗ tú
  重比泰山千古存。Trọng tỉ thái sơn thiên cỗ tồn

  三年耀武群雄服;Tam niên diệu võ quần hùng phục
  一日回銮万国春。Nhất nhật hồi loan vạn quốc xuân

  一曲琴音留太古;Nhất khúc cầm âm lưu thái cỗ
  八分书法冠群伦。Bát phân thư pháp quán quần luân

  流水高山,知音遗范;Lưu thuỷ cao sơn tri âm di phạm
  飞鸿舞鹤,墨渖流芳。Phi hồng vũ hạc mạt thẫm lưu phương

  古调清音,长联圣手;Cỗ điệu thanh âm trường liên thánh thủ
  诗宗韩柳,字效钟王。Thi tông hàn liễu tự hiệu chung vương

  颍川郡竟陵郡孙支挺秀;Dĩnh xuyên quận cánh lăng quận tôn chi đỉnh tú
  四德堂敬爱堂祖德流芳。Tứ đức đường kính ái đường tổ đức lưu phương

  墨沛毫端,擅舞鹤飞鸿之势;Mạt bái hào đoan viên vũ hạc phi hồng chi thế
  琴鸣指下,赏高山流水之音。Cầm minh chỉ hạ thưởng cao sơn lưu thuỷ chi âm

  记室儒臣,掌文章以光上国;Ký thất nho thần chưởng văn chương dĩ quang thượng quốc
  金陵才士,中科甲而隐南山。Kim lăng tài sĩ trung khoa giáp nhi ẩn nam sơn

  荷笼承庥,仗祖宗在天之福;Hà lung thừa hưu trượng tổ tông tại thiên chi phước
  恩明谊美,卜子孙奕世其昌。Ân minh nghi mỹ bốc tử tôn dịch thế kỳ xương

  颍地发祥,山水知音,系本镇平兴事业;Dĩnh địa phát tường sơn thuỷ tri âm hệ bổn trấn bình hưng sự nghiệp
  川源瑞气,鹤鸿书法,支分台岛振家声。Xuyên nguyên thoại khí hạc hồng thư pháp chi phân đài đảo chấn hia thanh

  功业焕唐皇,拜相封公,豫省惟吾先祖始;Công nghiệp hoán đường hoàng bái tướng phong công dự tỉnh duy ngô tiên tổ thuỷ
  贤声昭越国,建祠肇祀,古城辟尔后人基。Hiền thanh chiêu việt quốc kiến từ triệu tự cỗ thành bích nhĩ hậu nhân cơ

  章贡水环流,祠建古城潆洄,秀抱鸡心岭;Chương cống thuỷ hoàn lưu từ kiến cỗ thành dinh hồi tú bao kê tâm lỉnh
  崆峒峰耸翠,堂开卫湖则列,云垂马祖崖。Không động phong tủng thuý đường khai vệ hồ tắc liệt vân thuỳ mã tổ nhai


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Mon Apr 23, 2018 2:47 am