Trấn Tường Thi Tuyển


  109 - 米氏 ( Họ Mễ )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3091
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  109 - 米氏 ( Họ Mễ )

  Post  Admin on Sat Jul 06, 2013 8:40 am

  109 - 米氏 ( Họ Mễ )

  松性淡逾石;Tòng tánh đạm du thạch
  鹤情高不群。Hạc tình cao bất quần

  小旗村店酒;Tiểu kỳ thôn điếm tữu
  微雨野塘花。Vi vũ dã đường hoa

  八友名闻东汉;Bát hữu danh đông hán
  三贤堂耀瑞州。Tam hiền đường diệu thoại châu

  德政齐名京兆郡;Đức chánh tề danh kinh triệu quận
  贤声重望鹿门堂。Hiền thanh trọng vọng lộc môn đường

  翰墨淋漓书妙笔;Hàn mạt lâm ly thư diệu bút
  风神俊逸展风姿。Phong thần tuấn dật triển phong tư

  嘉荣善唱三朝曲;Gia vinh thiện xướng tam triều khúc
  梁若常吟一路诗。Lương nhược thường ngâm nhất lộ thi

  云来清静当深处;Vân lai thanh tịnh đương thâm xứ
  帘卷霞明向远开。Liêm quyển hà minh hướng viễn khai

  小楼刻竹听春雨;Tiểu lâu khắc trúc thính xuân vũ
  白昼垂帘看落花。Bạch hoạ thuỳ liêm khán lạc hoa

  旖旎云锦秋花起;Ỷ ni vân cẫm thu hoa khởi
  清照湖山皎月明。Thanh chiếu hồ sơn kiểu nguyệt minh


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Tue Jun 19, 2018 5:33 am