Trấn Tường Thi Tuyển


  096 - 黃氏 ( Họ Huỳnh & Hoàng )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3093
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  096 - 黃氏 ( Họ Huỳnh & Hoàng )

  Post  Admin on Sat Jul 06, 2013 8:29 am

  096 - 黃氏 ( Họ Huỳnh & Hoàng )

  赤日远衔葵影;Xích nhật viễn hàm quĩ ảnh
  薰风浓带荷香。Huân phong nồng đới hà hương

  诗罢春风荣草木;Thi bái xuân phong vinh thảo mộc
  书成快剑斫蛇龙。 thư thành khoái kiếm trảm xà long

  看花临水心无事;Khán hoa lâm thuỷ tâm vô sự
  啸志歌怀意自如。Khiếu chí ca hoài ý tự như

  万象函归方丈室;Vạn tượng hàm quy phương trượng thất
  四围环列自家山。Tứ vi hoàn liệt tự gia sơn

  光前已振家声久;Quang tiền dĩ chấn gia thanh hảo
  裕后还留世泽长。Dủ hậu hoàn lưu thế trạch trường

  江夏贤声,颖川德政;Giang hạ hiền thanh dĩnh xuyên đức chánh
  春申风范,山谷光辉。Xuân thân phong phạm sơn cốc quang huy

  积善允征祥百世,应怀祖泽;Tích thiện doãn chinh tường bách thế ứng hoài tổ trạch
  立心思济同一源,共振家声。Lập tâm tư tế đồng nhất nguyên cộng chấn gia thanh

  宽和堂孝友堂思敬堂群堂挺秀;Khoan hoà đường hiếu hữu đường tư kính đường quần đường đỉnh tú
  江夏郡会稽郡巴东郡各郡争芳。Giang hạ quận cối kê quận ba đông quận các quận tranh phương

  树廿一宗支,追崇宋代奎章韵士;Thụ niệm nhất tông chi truy sùng tống đại khuê chương vận sĩ
  礼三千客食,配享春申楚国遗风。Lễ tam thiên khách thực phối hưởng xuân thân sở quốc di phong

  ( Các câu dưới dùng tham khảo , nên không phiên Hán-Việt )

  江夏黄童,天下无双,公树勋庸垂汉史;
  琼南孙枝,海外生聚,世传孝友振家声。

  清白传家,若不涤虑洗心,曷以光昭令绪;
  文章报国,须知禀经酌雅,庶几黼黻隆时。

  湘水绍家声,肯构肯堂,位叶乾坤钟地脉,
  颖川传世泽,善继善述,序分昭穆振人文。

  启后光前,想当年事业炳炳麟麟,自是既明且哲;
  元功硕德,愿来世子孙绳绳继继,无忘显祖荣宗。

  世笃忠贞,历宋、元、明以际国朝,百代冠裳垂统绪;
  家传孝友,合绥、会、通而联黔芷,一堂俎豆荐馨香。

  梅江江上旧华堂,阀阅相传江夏黄。百里华封留政绩,千年翰院擅文章。
  绵绵世泽留孙子,赫赫家声继汉唐。如见普谱应起敬,今人远仰昔高阳。

  汉史著蜚声,记与胡吕诸公,梗和议、上弹章、翦除误国权奸,松柏后凋撑宗室;
  肤功镇蛮服,历受元明数代,建专祠、隆祀典、酬报当年惠泽,梓荪繁衍遍渠阳。

  文人慧业播江西,看世谱留贻,八百载炳炳麟麟到今日,手泽摩挲、椒衍瓜绵,难忘旧德;
  烈祖洪图开南国,喜家声继起,二十传原原本本在后昆,心香祷祝,箕裘弓冶,永迪前光。


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sun Jun 24, 2018 9:25 pm