Trấn Tường Thi Tuyển


  084 - 傅氏 ( Họ Phó )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3076
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  084 - 傅氏 ( Họ Phó )

  Post  Admin on Fri Jul 05, 2013 7:37 am

  084 - 傅氏 ( Họ Phó )

  版筑垣亭古;Bản trúc viên đình cỗ
  清河道脉长。Thanh hà đạo mạch trường

  竹雨松风琴韵;Trúc vũ tòng phong cầm vận
  茶烟梧月书声。Trà yên ngô nguyệt thư thanh

  北地郡望成东汉;Bắc địa quận vọng thành đông hán
  兴商堂名播山西。Hưng thương đường danh bá sơn tây

  为民尚学鹑觚子;Vi dân thượng học thuần hồ Tử
  崇俭抑奢尚书郎。Sùng kiệm ức xa thượng thư lang

  千年笃祐状元第;Thiên niên bốc hộ trạng nguyên đệ
  一代称名宰相家。Nhất đại xứng danh tể tướng gia

  太平巾帼状元第;Thái bình cân quắc trạng nguyên đệ
  金玉清廉君子家。Kim ngọc thanh liêm quân tử gia

  传胪姓名无双士;Truyền lư tánh danh vô song sĩ
  开代文章第一家。Khai đại văn chương đệ nhất gia

  左江右湖兼领庐阜;Tả giang hửu hồ kiêm lỉnh lư phố
  荻花枫叶且官浔阳。Địch hoa phong diệp thả quan tầm dương

  浩浩阴功,千年笃祐状元后;Thao thao âm công thiên niên bốc hộ trạng nguyên hậu
  煌煌诰命,三代同称宰相家。Hoàng hoàng cáo mạng tam đại đồng xưng tể tướng gia

  赫赫阴功,泽庇百年装元后;Hách hách âm công trạch tí bách niên trang nguyên hậu
  煌煌诰命,同称三代宰相家。Hoàng hoàng cáo mạng đồng xưng tam đại tể tướng gia

  积累溯前徽,博学能文,早树兰台品望;Tích luỹ tố tiền vi đọc học năng văn tảo thụ lan đài phẩm vọng
  绳承期后裔,敦诗说礼,无惭玉尺风流。Thằng thừa kỳ hậu duệ đôn thi thuyết lễ vô tàm ngọc xích phong lưu

  盐梅世第,读说命数篇,作楫调羹形适肖;Diêm mai thế đệ đọc thuyết mạng số thiên tác trấp điều cao hình thếch Tiêu
  岩野家声,缅官声三德,品金题玉泽悠长。Nham dã gia thanh miến quan thanh tam đức phẩm kim đề ngọc trạch du trường

  溯祖宗渊源,商朝相、汉朝将、宋代侍郎,自昔家声丕振;Tố tổ tông uyên nguyên thương triều tướng hán triều tướng tống đại thị lang tự tích gia thanh phi chấn
  追孙支蕃衍,始迁闽、继迁粤、分居江右,如今世泽流芳。Truy tôn chi phiên diễn thuỷ thiên mân tục thiên việt phân cư giang hửu như kim thế trạch lưu phương

  业著商朝,派衍清河,想当年作霖雨,盐梅伟绩煌煌光谱牒;Nghiệp chước thương triều phái diễn thanh hà tưởng đương niên tác lâm vũ diêm mai vĩ tích hoàng hoàng quang phổ điệp
  功崇汉代,流長梓里,到今日看旅楹,刻角簪缨奕奕焕宗堂。Công sùng hán đại lưu trường tử lý đáo kim nhật khán lữ dinh khắc giác trâm anh dịch dịch hoán tông đường


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Wed May 23, 2018 10:22 am