Trấn Tường Thi Tuyển


  034 - 謝氏 ( Họ Tạ )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3063
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  034 - 謝氏 ( Họ Tạ )

  Post  Admin on Wed Jul 03, 2013 2:37 am

  034 - 謝氏 ( Họ Tạ )

  乌衣望族承申伯;Ô y vọng tộc thừa thân bá
  凤羽名流出夏阳。Phụng vũ danh lưu xuất hạ dương

  相业古今三太傅;Tướng nghiệp cỗ kim tam thái bạc
  家声吴越一东山。Gia thanh ngô việt nhất đông sơn

  曹子有才称八斗;Tào tử hữu tài xưng bát đấu
  仓师无字不千斤。Thương sư vô tự bất thiên cân

  东山丝竹陶情早;Đông sơn ty trú đào tình tảo
  春草池塘得句新。Xuân thảo trì đường đắc cú tân

  姜水源长,陈留重望;Khương thuỷ nguyên trường trần lưu trọng vọng
  东山地沃,宝树成荫。Đông sơn địa ốc bảo thụ thành âm

  诗思神奇,忽梦西塘青草;Thi tư thần kỳ hốt mộng tây đường thanh thảo
  志趣高尚,醉卧东山白云。Chí thú cao thượng tuý ngoạ đông sơn bạch vân

  诗韵神奇,醉梦西塘青草;Thi vận thần kỳ tuý mộng tây đường thanh thảo
  胸怀高尚,卧看东麓白云。Hung hoài cao thượng ngoạ khán đông lộc bạch vân

  诔拟芙蓉,藻思挹凤毛之彩;Luy nghĩ phù dung tảo tư ấp phụng mao chi thái
  赋志鹦鹉,风华袅蓝王之烟。Phú chí anh vũ phong hoa niễu Lam vương chi yên

  近傍碧溪潭,光照临风玉树;Cận bàn bích khê đàm quang chiếu lâm phong ngọc thụ
  远怀乌衣巷,派分当日金陵。Viễn hoài ô y hạng phái phân đương nhật kim lăng

  姜水源长,伯祖启航,陈留始发;Khương thuỷ nguyên trường bá tổ khải hàng trần lưu thuỷ phát
  东山地沃,安石兴苗,宝树成荫。Đông sơn địa ốc an thạch hưng miêu bảo thụ thành âm

  黄蕉丹荔岭西多,祀祖敬宗,应念我同姓;Huỳnh tiêu đan lệ lỉnh tây đa tự tổ kính tông ứng niệm ngã đồng tánh
  文德武功江左盛,承先启后,毋忝尔所生。Văn đức võ công giang tả thịnh thừa tiên khải hậu vô thiễm nhĩ sở sanh

  胥宇兆鹿眠,纪当年斩棘,丕基肇启创垂志事;Tư vũ triệu lộc miên kỷ đương niên trãm cức phi cơ triệu khải sán thuỳ chí sự
  斯堂恢鸿绪,诒奕世告虔,入庙永昭尊敬仪容。Tư đường khôi hồng tế di Dịch cáo kiền nhập miếu vĩnh chiêu tôn kính nghi dung


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Thu Apr 26, 2018 12:54 am