Trấn Tường Thi Tuyển


  022 - 呂氏 ( Họ Lữ )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3091
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  022 - 呂氏 ( Họ Lữ )

  Post  Admin on Sun Jun 30, 2013 3:52 pm

  022 - 呂氏 ( Họ Lữ )

  字林千古典;Tự lâm thiên cỗ điển
  韵集一家言。Vận tập nhất gia ngôn

  尚父世泽河东郡;Thượng phụ thế trạch hà đông quận
  海陵家声锦上堂。Hải lăng gia thanh cẫm thượng đường

  南山仙客名声远;Nam sơn tiên khách danh thanh viễn
  渭水耆英世泽长。Vị thuỷ lão anh thế trạch trường

  圣功雅量,夹袋储名推 [ 将相 ];Thánh công nhã lượng hiệp đại trử danh thôi tương tướng
  文信遗风,城门悬赏著 [ 春秋 ]。Van tín di phong thành môn huyền thưởng chước xuân thu

  视富贵如浮云,人间传颂纯阳子;Thị phú quý như phì vân nhân gian truyền tụng thuần dương tử
  寄耕渔以笑咏,渭水隐居姜太公。Ký canh ngư tự dĩ tếu vịnh vị thuỷ ẩn cư khương thái công

  吕氏厥攸居,前五指、后九龙、下有漪流,明知气钟灵在此;Lữ thị quyết du cư tiền ngũ chỉ hậu cửu long hạ hữu ? lưu minh tri khí chung linh tại thử
  宗祠爰得所,左文峰、右笔架、中横玉屿,深思祖笃爱夫斯。Tông từ viên thời sở tả văn phong hữu bút giá trung hoành ngọc dự thâm tư tổ đốc ái phu tư


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Tue Jun 19, 2018 5:35 am