Trấn Tường Thi Tuyển


  020 - 許氏 ( Họ Hứa )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3075
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  020 - 許氏 ( Họ Hứa )

  Post  Admin on Sun Jun 30, 2013 11:23 am

  020 - 許氏 ( Họ Hứa )

  系承炎帝;Hệ thừa diêm đế
  源出会稽。Nguyên xuất cối kê

  高士箕山开姓;Cao sĩ ky sơn khai tánh
  真君旌邑成仙。Chân quân tinh ấp thành tiên

  掬泉洗耳颍阳水;Cúc tuyền tẩy nhĩ dinh dương thuỷ
  解字说文训诂堂。Giải tự thuyết văn huấn hổ đường

  说文解字古经典;Thuyết văn giải tự cỗ kinh điển
  山雨满楼唐律诗。Sơn vũ mãn lâu đường luật thi

  训诂传经千古业;Huấn hổ truyền kinh thiên thu nghiệp
  说文解字万世师。Thuyết văn giải tự vạn thế sư

  但有余闲惟学帖;Đản hữu dư nhàn duy học thiệp
  即逢佳客莫谈天。Tức phùng giai khách mạc đàm thiên

  宝树春回双月旦;Bảo thụ xuân hồi song nguyệt đản
  锦江瑞霭百花潭。Cẫm giang thoại ế bách hoa đàm

  化日光天新气象;Hoá nhật quang thiên tân khí tượng
  清风明月旧襟怀。Thanh phong minh nguyệt cựu khâm hoài

  巾帼英雄勇夺闽中宝地;Cân quắc anh hùng dũng đoạt mân trung bảo địa
  和平旗手精编鲁迅华章。Hoà bình kỳ thủ tinh biên lỗ tấn hoa chương

  闽海敉平,翊黄宣威昭圣德;Mân hải mi bình dực hoàng tuyên uy chiêu thánh đức
  漳州建制,弘扬教化应民心。Chương châu kiến chế hoằng dương giáo hoá ứng dân tâm

  三十年前遗爱犹存,行道兴歌思蔽芾;Tam thập niên tiền di ái do tồn hành đạo hưng ca tư tế thế
  千百岁后明禋弗替,秋风洒泪荐馨香。Thiên bách tuế hậu minh yên phất thế thu phong sái lệ tiến hương hương

  入颍阳、守睢阳、令旌阳,崇宗赫赫神仙府;Nhập dĩnh dương thủ tiêu dương lệnh tinh dương sùng tông hách hách thần tiên phủ
  汉太傅、唐右傅、明少傅,本祖堂堂宰相家。Hán thái bạc đường tả bạc minh thiếu bạc bổn tổ đường đường tể tướng gia

  萃子姓于一堂,缅先人祖有德宗有功,为烈为光,春露秋霜明祀典;Tuỵ tử tánh ư nhất đường miến tiên nhân tổ hữu đức tông hữu công vi liệt vi quang xuân lộ thu sương minh tự điển
  衍云礽播诸代,愿吾辈孙也贤儿也肖,能文能武,鸳班鹭序集南洋。Diễn vân nãi bá chư đại nguyện ngô bối tôn dã hiền nhi dã tiêu năng văn năng võ uyên ban lộ tự tập nam dương


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Mon May 21, 2018 7:54 pm