Trấn Tường Thi Tuyển


  女寿普通對联 ( Liễn thọ nữ thông dụng )

  Share
  avatar
  UtKhen
  Admin

  Posts : 2106
  Join date : 2011-07-19
  Age : 49

  女寿普通對联 ( Liễn thọ nữ thông dụng )

  Post  UtKhen on Wed Jun 05, 2013 3:23 pm

  女寿普通對联 ( Liễn thọ nữ thông dụng )

  春云霭瑞 Xuân vân ế thoại
  宝婺腾辉 Bảo vụ đằng huy
  慈母温柔 Từ mẫu ôn nhu
  宜家受福 Nghi gia thụ phước
  辉腾福婺 Huy đằng phước vụ
  香发琪花 Hương phát kỳ hoa
  仁慈殷实 Nhân từ yên thật
  获寿保年 Hoạch thọ bảo niên
  禧延萱阁 Hy diên huyên các
  觞晋椒樽 Thương tấn tiêu tôn
  秀添慈竹 Tú thiêm từ trúc
  荣耀萱花 Vinh diệu huyên hoa
  萱荣堂北 Huyên hoa đường bắc
  婺焕弧南 Vụ hoán hồ nam
  萱堂日永 Huyên đường nhật vĩnh
  兰阁风薰 Lan các phong huân
  慈萱春不老 Từ huyên xuân bất lão
  古树寿长青 Cổ thụ thọ trường thanh
  慈竹青云护 Từ trúc thanh vân hộ
  灵芝绛雪滋 Linh chi giáng tuyết tư
  慈竹荫东阁 Từ trúc âm đông các
  灵萱茂北堂 Linh huyên mậu bắc đường
  瑞霭全家福 Thoại ế toàn gia phúc
  光耀半边天 Quang diệu bán biên thiên
  岁寒松晚翠 Tuế hàn tùng vãng thuý
  春暖蕙先芳 Xuân noãn huệ tiên phương
  萱草凌霜翠 Huyên thảo lăng sương thuý
  灵芝浥露香 Linh chi dịch lộ hương
  萱草千年绿 Huyên thảo thiên niên lục
  桃花万树红 Đào hoa vạn thụ hồng
  萱花欣永茂 Huyên hoa hân vĩnh mậu
  梅蕊庆先春 Mai nhuỵ khánh tiên xuân
  筵进延龄酒 Diên tiến diên linh tữu
  簪添益寿花 Trâm thiêm ích thọ hoa
  瑶池春不老 Diêu trĩuaan bất lão
  寿域日一祥 Thọ vực nhật nhất tường
  玉树盈阶秀 Ngọc thụ dinh giai tú
  金萱映日荣 Kim huyên ánh nhật vinh
  宝婺辉联南极晓 Bảo vụ huy liên nam cực hiểu
  斑衣彩舞北堂春 Ban y thái vũ bắc đường xuân
  春风绛帐谈家国 Xuân phong giáng trướng đàm gia quốc
  绕膝扶床戏子孙 Nhiễu tất phù sàng hý tử tôn
  福护慈萱人不老 Phước hộ từ huyên nhân bất lão
  喜弥寿树岁长春 Hỷ di thọ thụ tuế trường xuân
  黄花拟节凌秋晚 Huỳnh hoa dĩ tiết lăng thu vãng
  谏果回甘索味长 Luyện quả hồi cam sách vị trường
  辉腾宝婺三千丈 Huy đằng bảo vụ tam thiên trượng
  青发奇花十万枝 Thanh phát kỳ hoa thập vạn chi
  金母晋桃开绮席 Kim mẫu tấn hoa khai kỳ tịch
  素娥分柱酿琼浆 Tố nga phân trụ nhưỡng quỳnh tương
  兰桂腾芳开寿域 Lan quế đằng phương khai thọ vực
  儿孙英俊继家声 Nhi tôn anh tuấn kế gia thanh
  梅子绽时酣夏雨 Mai tử điện thời cam hạ vũ
  萱花称满霭慈云 Huyên hoa xưng mãn ế từ vân
  南极星临山岳动 Nam cực tinh lâm sơn nhạc động
  北堂萱映每天晴 Bắc đường huyên ánh mỗi thiên tinh
  蟠桃子结三千岁 Bàn đào tử kết tam thiên tuế
  萱草花开八百春 Huyên thảo hoa khai bát bách xuân
  日长萱草连云秀 Nhật trường huyên thảo liên vân tú
  风静兰芽带露香 Phong tịnh lan nha đái lộ hương
  天朗气清延晷景 Thiên lãng khí thanh diên cữu cảnh
  辰良日吉祝慈龄 Thìn lương nhật cát chúc từ linh
  西望瑶池降王母 Tây vọng diêu trì giáng vương mẫu
  南极老人应寿昌 Nam cực lão nhân ứng thọ xương
  祥鸾仪羽来三鸟 Tường loan nghi vũ lai tam đảo
  慈姥峰峦出九霄 Từ lão phong loan xuất cữu tiêu
  萱草含芳千年艳 Huyên thảo hàm phương thiên niên diễm
  桂花香动五株新 Quế hoa hương động ngũ chu tân
  萱花挺秀辉南极 Huyên hoa đình tú huy nam cực
  梅萼舒芬绕北堂 Mai ngạc thư phân nhiễu bắc đường
  玉露常凝萱草翠 Ngọc lộ thường ngưng huyên thảo thuý
  金风运送桂花香 Kim phong vận tống quế hoa hương
  云边仙藉传青鸟 Vân biên tiên tịch truyền thanh điễu
  日下题封见紫琼 Nhật hạ đề phong kiến tử quỳnh
  芝兰玉树竞娟秀 Chi lan ngọc thụ cánh quyên tú
  青鸟蟠桃共岁华 Thanh điểu bàn đào cộng tuế hoa
  紫松树里千年鹤 Tử tòng thụ lý thiên niên hạc
  德凤池边五色云 Đức phụng trì biên ngũ sắc vân
  宝婺生光彩嬉莱子 Bảo vụ sanh quang thái hy lai tử
  华堂开宴酒晋麻姑 Hoa đường khai yến tữu tấn ma cô
  彩绚琼枝萱堂日暖 Thái huyến quỳnh chi huyên đường nhật noãn
  春生玉砌鸾佩风和 Xuân sanh ngọc thế loan phối phong hoà
  恭俭温良宜家受福 Cung kiệm ôn lương nghi gia thụ phước
  仁爱笃厚获寿保年 Nhân ái đốc hậu hoạch thọ bảo niên
  鹤算添筹瑞凝萱室 Hạc toán thiêm trù thoại ngưng huyên thất
  兕觥晋酒雅谱三陔 Đẩu quăng tấn tữu nhã phổ tam cai
  花发金辉香蜚玄圃 Hoa phát kim huy hương phi huyền phố
  斑联玉树春永瑶池 Ban liên ngọc thụ xuân vĩnh diêu trì
  兰阁风薰瑶池益算 Lan các phong huân diêu trì ích toán
  萱堂日永采帏延龄 huyên đường nhật vĩnh thái vi diên linh
  乃冰其清乃玉其洁 Nãi băng kỳ thanh nãi ngọc kỳ khiết
  如山之寿如松之青 anhw sơn chi thọ như tòng chi thanh


  _________________
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn

  郭鎮慶

   Current date/time is Thu Apr 26, 2018 1:05 am