Trấn Tường Thi Tuyển


  七字春聯 ( Câu đối Tết 7 chữ )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3107
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  七字春聯 ( Câu đối Tết 7 chữ )

  Post  Admin on Wed Jan 16, 2013 6:14 am

  響陽村舍春光媚 Hưởng dương thôn xá xuân quang mỵ
  和睦人家幸福多 Hoà mục nhân gia hạnh phúc đa

  一窗明月一窗竹 Nhất song minh nguyệt nhất song trúc
  滿室圖書滿室馨 Mãn thất đồ thư mãn thất hương

  種樹栽茶山聚寶 Chủng thụ tài trà sơn tụ bảo
  放魚養蟹水藏金 Phóng ngư dưỡng giải thuỷ tàng kim

  家添富貴人添壽 Gia thiêm phú quí nhân thiêm thọ
  純滿庭階福滿堂 Thuần mãn đình giai Phước mãn môn

  四面貴人相照應 Tứ diện quí nhân tương chiếu ứng
  八方財寶進門庭 Bát phương tài bảo tấn môn đình

  大展宏圖生意盛 Đại triển hồng đồ sanh ý thịnh
  雄開偉業財源興 Hùng khai vĩ nghiệp tài nguyên hưng

  春涵瑞靄籠和宅 Xuân hàm thoại ế lung hoà trạch
  月擁祥雲護福門 Nguyệt ủng tường vân hộ phước môn

  人順家順事事順 Nhân thuận gia thuận sự sự thuận
  業興財興年年興 Nghiệp hưng tài hưng niên niên hưng

  旭日臨門添百福 Húc nhật lâm môn thiêm bá phước
  春風如意納千祥 Xuân phong như ý nạp thiên tường

  生意興隆通四海 Sanh ý hưng long thông tứ hải
  財源茂盛達三江 Tài nguyên mậu thạnh đạt tam giang

  花開彩檻呈春色 Hoa khai thái hạm trình xuân sắc
  鶯囀芳林報好音 Oanh chuyễn phương lâm báo hảo âm

  三春草發如人意 Tam xuân thảo phát như nhân ý
  萬里河流似利源 Vạn lý hà lưu tự lợi nguyên

  春臨大地百花艷 Xuân lâm đại địa bá hoa diễm
  節至人間萬象新 Tiết chí nhân gian vạn tượng tân

  福星高照全家福 Phước tinh cao chiếu toà gia phúc
  春光輝耀滿堂春 Xuân quang huy diệu mãn đường xuân

  日出梅花紅勝火 Nhật xuất mai hoa hồng thắng hoả
  春來江水綠如藍 Xuân lai giang thuỷ lục như lam

  迎新春事事如意 Nghinh tân xuân sự sự như ý
  接鴻福步步高昇 Tiếp hồng phúc bộ bộ cao thăng

  明珠艷照增光彩 Minh châu diễm chiếu tăng quang thái
  如意生輝添吉祥 Như ý sanh huy thiêm cát tường

  麗日呈祥臨吉第 Lệ nhật trình tường lâm cát đệ
  春風送福入家門 Xuân phong tống phước nhập gia môn

  和順一門添百福 Hoà thuận nhất môn thiêm bá phước
  平安二字值千金 Bình an nhị tự trực thiên kim

  日子紅光騰騰起 Nhật tử hồng quang đằng đằng khởi
  財運亨通步步高 Tài vận hanh thông bộ bộ cao

  丹風呈祥龍獻瑞 Đan phong trình tường long hiến thoại
  紅桃賀歲杏迎春 Hồng đào hạ tuế hạnh nghinh xuân

  歡天喜地度佳節 Hoan thiên hỷ địa độ giai tiết
  張燈結彩過新春 Trương đăng kết thái quá tân xuân

  迎喜迎春迎富貴 Nghinh hỷ nghinh xuân nghinh phú quí
  接財接福接平安 Tiếp tài tiếp phước tiếp bình an

  雨過芳䓍連天碧 Vũ qua phương thảo liên thiên bích
  春到寒梅映日紅 Xuân đáo hàn mai ánh nhật hồng

  白雪銀枝辭舊歲 Bạch tuyết ngân chi từ cựu tuế
  和風細雨兆豐年 Hoà phong tế vũ triệu phong niên

  鶴發銀絲映日月 Hạc phát ngân ty ánh nhật nguyệt
  丹心熱血沃新花 Đan tâm nhiệt huyết ốc tân hoa

  春入春天春不老 Xuân nhập xuân lai xuân bất lão
  福臨福地福無疆 Phước lâm phước địa phước vô cương

  朝露千枝發 Hoa thừa triêu lộ thiên chi phát
  鶯感春風百囀鳴 Oanh cãm xuân phong bá chuyễn minh

  樓外春陰鳩喚雨 Lâu ngoại xuân âm cưu hoán vũ
  庭前日暖蝶翻風 Đình tiền nhật noãn điệp phiên phong

  晴綠乍添垂柳色 Tịnh lục tra thiêm thuỳ liễu sắc
  春流時泛落花香 Xuân lưu thời phiếm lạc hoa hương

  雨洗杏花紅欲滴 Vũ tẩy hạnh hoa hồng dục trịch
  日烘楊柳綠初浮 Nhật hồng dương liễu lục sơ phù

  桃花己恨三層浪 Đào hoa dĩ hận tam tằng lãng
  玉樹長含萬里風 Ngọc thụ trường hàm vạn lý phong

  瑞雪翩翩豐收㬌 Thoại tuyết phiên phiên phong thu cảnh
  紅梅朵朵富裕花 Hồng mai đoá đoá phú dủ hoa

  北風一拂千山綠 Bắc phong nhất phất thiên sơn lục
  南燕雙歸萬戶春 Nam yến song qui vạn hộ xuân

  春風放膽來梳柳 Xuân phong phóng đãm lai sơ ảnh
  夜雨暪人去春花 Dạ vũ man nhân khứ xuân hoa

  千山齊唱迎春曲 Thiên sơn tề xướng nghinh xuân khúc
  萬水同吟幸福歌 Vạn thuỷ đồng ngâm hạnh phúc ca

  燕翻玉剪穿紅雨 Yến phiên ngọc tiễn xuyên hồng vũ
  鶯擲金梭破綠煙 Oanh trịch kim thoa phá lục yên

  春回大地千峰秀 Xuân hồi đại địa thiên phong tú
  日暖長江萬木榮 Nhật noãn trường giang vạn mộc vinh

  階前春色濃如許 Giai tiền xuân sắc nồng như hứa
  戶外風光翠欲流 Hộ ngoại phong quang thuý dục lưu

  碧岸兩收鶯語柳 Bích ngạn lưỡng thâu oanh ngữ liễu
  藍天曰暖玉生香 Lam thiên nhật noãn ngọc sanh hương


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sun Jul 22, 2018 3:04 pm