Trấn Tường Thi Tuyển


  七字春聯 ( Câu đối Tết 7 chữ )

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Posts : 3107
  Join date : 2011-07-06
  Age : 74
  Location : VietNam

  七字春聯 ( Câu đối Tết 7 chữ )

  Post  Admin on Tue Jan 15, 2013 1:48 pm

  禮樂幸逢全盛日 Lễ nhạc hạnh phùng toàn thạnh nhật
  皎桑俱是太平人 Kiểu tang cụ thị thái bình nhân

  庭前瑞發花成錦 Đình tiền thoại phát hoa thành cẫm
  門外春來鳥奏歌 Môn ngoại xuân lai điểu tấu ca

  春暖香籠花富貴 Xuân noãn hương lung hoa phú quí
  日和風送竹平安 Nhật hoà phong tống trúc bình an

  鶯試新聲吟曉樹 Oanh thí tân thanh ngâm hiểu thụ
  鵰搏健翩展長春 Chu bác kiện phiên triển trường xuân

  春融勝曰鶯聲麗 Xuân dung thắng nhật oanh thanh lệ
  畫靜疎簾燕語頻 Hoạ tịnh sơ liêm yến ngữ tần

  樂善常如春意滿 Lạc thiện thường như xuân ý mãn
  洗心覺與歲華新 Tẩy tâm giác dữ tuế hoa niên

  柳眼纔舒芳草地 Liễu nhãn tài thư phương thảo địa
  桃腮正絢碧雲天 Đào tai chánh huyến bích vân thiên

  竹傍雲修迎彩鳳 Trúc bạn vân tu nghinh thái phụng
  波隨春漲起潛龍 Ba tuỳ xuân trướng khởi tiềm long

  淑氣催花呈錦繡 Thục khí thôi hoa trình cẫm tú
  春風題鳥奏笙簧 Xuân phong đề điểu tấu sanh hoàng

  鳥語檻前鳴得意 Điểu ngữ hạm tiền minh đắc ý
  梅開閣外笑閒吟 Mai khai các ngoại tếu nhàn ngâm

  雖無絲竹堪傾耳 Tuy vô ty trúc kham khuynh nhĩ
  有詩書足賞心 Khước hữu thi thư túc thưởng tâm

  雨餘深峪山光翠 Vũ dư thâm cốc sơn quang thuý
  風過春林鳥語香 Phong quá xuân lâm điểu ngữ hương

  春歸鳳沼恩波暖 Xuân qui phụng chiếu ân ba noãn
  晴入雲山佳氣多 Tịnh nhập vân sơn giai khí đa

  運際昇平人賞樂 Vận tế thăng bình nhân thưởng
  氣當和淑鳥知春 Khí đương hoà thục điểu tri xuân

  春朝涌起千江雪 Xuân triêu dũng khởi thiên giang tuyết
  海域探來萬斛珠 Hải cực thám lai vạn hộc châu

  鯤鵬展翅乾坤大 Côn bằng triển sỉ càn khôn đại
  桃李爭春天地寬 Đào lý tranh xuân thiên địa khoan

  樹沐陽光欣致富 Thụ mộc dương quang hân chí phú
  雨露慶發家 Hoa thừa vũ lộ khánh phát gia

  歲歲年豐添美滿 Tuế tuế niên phong thiêm mỹ mãn
  家家幸福慶團圓 Gia gia hạnh phúc khánh đoàn viên

  四面青山披錦綉 Tứ diện thanh sơn phi cẫm tú
  三江綠水涌春波 Tam giang lục thuỷ dũng xuân ba

  瀟瀟春雨潤桃李 Tiêu tiêu xuân vũ nhuận đào lý
  處處園丁育棟樑 Xứ xứ viên đinh dục đống lương

  果熟糧豐呈富歲 Quả thuộc lương phong trình phú tuế
  花紅柳綠飾新樓 Hoa hồng liễu lục sức tân lâu

  天地無私千里綠 Thiên địa vô tư thiên lý lục
  家門有德萬年紅 Gia môn hữu đức vạn niên hồng

  一枝紅杏沾春雨 Nhất chi hồng hạnh chiếm xuân vũ
  兩貼春聯噴墨香 Lưỡng thiếp xuân liên phấn mạc hương

  原野雪消千里綠 Nguyên dã tuyết tiêu thiên lý lục
  神州光澤萬家春 Thần châu quang trạch vạn gia xuân

  糧海棉山豐幾代 Lương hải miên sơn phong kỷ đại
  桃紅柳綠又一年 Đào hồng liễu lục hựu nhất niên

  柳綠桃紅新歲月 Liễu lục đào hồng tân tuế nguyệt
  鶯歌燕舞艷陽天 Oanh ca yến vũ diễm dương thiên

  賀歲紅聯增喜氣 Hạ tuế hồng liên tăng hỷ khí
  迎春白李報春和 Nghinh xuân bạch lý báo xuân hoà

  春風萬里山山外 Xuân phong vạn lý sơn sơn ngoại
  旭日一輪處處紅 Húc nhật nhất luân xứ xứ hồng

  庭前綠竹迎風舞 Đình tiền lục trúc nghinh phong vũ
  座上嘉賓對酒歌 Toạ thượng gia tân đối tữu ca

  大地春風溫我宅 Đại địa xuân phong ôn ngã trạch
  中天日麗到吾家 Trng thiên nhật lệ đáo ngô môn

  綠柳迎春歌富歲 Lục liễu nghinh xuân ca phú tuế
  紅梅破雪兆豐年 Hồng mai phá tuyết triệu phong niên

  和風日麗春常富 Hoà phong nhật lệ xuân thường phú
  人壽年豐福永存 Nhân thọ niên phong phước vĩnh tồn

  紅紙春聯誇美㬌 Hồng chỉ xuân liên khoa mỹ cảnh
  動人小調唱豐年 Động nhân tiểu điệu xướng phong niên

  紅日東風常送暖 Hồng nhật đông phong thường tống noãn
  青山綠水總宜人 Thanh sơn lục thuỷ tổng nghi nhân

  去歲曾究千里目 Khứ tuế tằng cưu thiên lý mục
  今年更上一層樓 Kim niên cánh thượng nhất tằng lâu

  和氣生財長富貴 Hoà khí sanh tài trường phú quí
  順意平安永吉祥 Thuận ý bình an vĩnh cát tường

  瑞氣呈祥全家福 Thoại khí trình tường toàn gia phước
  紫辰集錦滿堂春 Tử thìn tập cẫm mãn đường xuân

  平安如意財源盛 Bình an như ý tài nguyên thạnh
  發達榮華事業興 Phát đạt vinh hoa sự nghiệp hưng

  日光照耀家興旺 Nhật quang chiếu diệu gia hưng vượng
  月明春暖人平安 Nguyệt minh xuân noãn nhân bình an

  瑞氣滿門祥吉宅 Thoại khí mãn môn tường cát trạch
  春光及第如意家 Xuân quang cập đệ như ý gia


  _________________

  汾陽世澤
  Cãm tạ quý vị đả ghé thăm và ủng hộ thi đàn. Những bài viết trong thi đàn là do chúng tôi sưu tầm và dịch thuật, nếu các bạn cần sao chép lại, xin vui lòng đề rỏ nguồn gốc và tên tác gỉa

  Trân trọng cám ơn


  郭鎮祥(Quách Trấn Tường)
   Current date/time is Sun Jul 22, 2018 4:09 am